אושרה למתן תוקף תכנית פי גלילות

8  שנים מאז הוחל בתכנונה אישרה אתמול הועדה המחוזית ת"א למתן תוקף, לאחר דיון בהתנגדויות, את תכנית רש/ 800.

התכנית מייעדת שטח של כ 1850 דונם באחת מעתודות הקרקע המרכזיות והמשמעותיות ביותר במדינה מדרום למחלף גלילות בין כביש מס' 2 (דרך חיפה) לבין כביש מס' 20 (נתיבי איילון) למטרת הקמת פרויקט מגורים ענק המשולב בשטחי תעסוקה.
פרויקט המגורים עתיד להיבנות על חוות הגז פי גלילות אשר פינוייה יוצר הזדמנות נדירה לפיתוח אזור מרכזי ודומיננטי במדינת ישראל. השסתום החונק את האזור יוסר, השטח שינוצל גדול פי כמה מגודלו הבסיסי של המתחם.
במסגרת הפרויקט מתוכננת מערכת תנועה והנגישות תתבסס על כבישים ארציים ואזוריים, שישודרגו לרווחת כלל אוכלוסיית המטרופולין. הכוונה להקים פרוייקט מוטה תחבורה ציבורי שיושתת על הסעת המונים בציר הרכבת לאורך נתיבי איילון.
התכנית שאושרה למתן תוקף נמצאת בתחום שטח השיפוט של רמת השרון ומהווה חלק מרובע גלילות נרחב יותר הכולל חלקים גם בשטח השיפוט של העיר תל אביב.
התכנית כוללת זכויות בנייה למגורים בין 6,000-9,000 יחידות דיור בשטח עיקרי של 900,000 מ"ר וזכויות בנייה לתעסוקה בטווח של 500,000 - 700,000 מ"ר שטחים עיקריים .% 60 משטחי התכנית יוקצו למטרות ציבוריות כגון פארק המשכי לרצועת הנופש ממזרח בתחומי רמת השרון.
תכנית ת"א/ 2812 המשלימה את תכנית רש/800 הנמצאת בשטח השיפוט של עיריית ת"א והמהווה % 20 משטחו הכולל של פרויקט פי גלילות הופקדה להתנגדויות בחודש יולי האחרון. בתכנית זו מספרן המירבי של יח"ד המתוכננות הינו 3,000.
התכנית שאושרה הינה תכנית ברמה מתארית וכיום שוקד המינהל על הכנת תכניות מפורטות לשטח הכוללות איחוד וחלוקה של שטחים בבעלויות של גורמים פרטיים.

gov