הישוב באר אורה - אשר תוכנן על ידי המינהל - מוקם בערבה

ביום ג' ה-15.5.01 התקיים טכס הנחת אבן פינה,  לישוב באר אורה  הממוקם ליד מחנה הגדנ"ע הישן באר אורה במרחק 700 מ' מערבה לכביש הערבה בשטח השיפוט של המועצה האזורית חבל אילות.

הטקס התקיים במעמד ראש הממשלה, שר התשתיות, ראש המועצה האזורית מנהל המינהל ומכובדים אחרים. הישוב באר אורה הוקם בעקבות החלטת ממשלה מה-.14/8/89 לישוב תב"ע מאושרת מס164/02/12.

באר אורה היא חלק מתכנית אב שיזם מינהל מקרקעי ישראל. לפיתוח אילת וחבל אילות ושאחת ממטרותיה היא יצירת פתרונות חלופיים להתיישבות הקיבוצית באזור חבל אילות. אדריכל התכנית רון רוזן משרד רוזן-דאי.

בישוב מתוכננים בסה"כ 875 מגרשים מגורים בשלושה שלבים. בשלב א' מתוכננים 591 מגרשי מגורים בשני גדלים של מגרשים 29: מגרשים בשטח של 513 מ"ר ו-301 מגרשים בשטח של 574 מ"ר כל מגרש.

על כל מגרש ניתן לבנות יח"ד אחת כשהשטח המותר לבנייה - במגרשים ששטחם 513 מ"ר- הוא עד 582 מ"ר ובמגרשים ששטחם -574 השטח המותר לבנייה הוא עד 523 מ"ר. מתחם א31 ' מגרשים מיועד לבני המקום. בסה"כ מתוך 591 מגרשים - 461 מגרשים המיועדים לשיווק לציבור. בישוב שטחים למבני ציבור ספורט מסחר ושטח המיועד למלונאות ונופש. כמו כן מתוכננים שטחי ציבור פתוחים דרכים ומעברים להולכי רגל. בנוסף יהיו במקום מתקנים ההנדסיים (מתקן התפלה, מתקן טיהור לביוב תחנת שאיבה וברכיכת אגירה למים).

עקרונות התכנון נגזרים מהמיקום ומהאקלים המיוחד של הישוב בערבה והבינוי מצד אחד צפוף יחסית לחסכון במי השקייה מחד ומאידך כדי להשיג הצלה טובה יותר של שטחי המעבר והציבור. המבנים ימוקמו בשולי המגרש כך שבמרכז כל מבנן יוצר מרווח בין המיבנים שיתן פתיחות ומרחב בין יחידות. כל המבנים בגגות שטוחים ובינן המבננים יהיו רחובות משתלבים וסמטאות מוצלות באמצעות פרגולות להולכי רגל.

הקרקע תשווק ללא תמורה, על פי שומת שמאי, עקב עלויות הפיתוח הגבוהות,ובמטרה לעודד התישבות במקום. אומדני עלויות פיתוח ליח"ד - מגרש בשטח -513 לאחר הפחתות צפויות - כ-89 אלף ש"ח ולמגרש בשטח 574 מ"ר כ821 אלף ש"ח. ביצוע הפיתוח בשטחים הציבוריים על ידי החברה המנהלת כמקובל במינהל.

gov