שווקה בהצלחה קרקע לבניית 1,250 יח"ד במכרז מחיר למשתכן באור עקיבא –שכונת "אור ים"

במכרז שמשלב שטחי מסחר ומגורים, שווקו 5 מתחמים   והוגשו לו 12 הצעות. שטח ממוצע דירתי במכרז הוא  108 מ"ר.

​​מחירי הדירות במתחם  מבטאים הנחה של 25% ממחיר דירה ממוצעת בשוק

מחיר דירה בשטח 85 מ"ר הכוללת מחסן חניה ומרפסת החל מ  823,640 ש"ח המבטאת הנחה של 273,991 ש"ח
מחיר דירה בשטח  109 מ"ר הכוללת מחסן חניה ומרפסת    955,072 ש"ח  המבטאת הנחה של 317,712 ש"ח
מחיר דירה בשטח   129 מ"ר הכוללת מחסן חניה ומרפסת  ש"ח 1,130,315  המבטאת הנחה של 376,008 ש"ח

להלן תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד מחיר למשתכןמספר יח"ד שוק חופשי

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

28,31071,2102259723,856,2328,082,3859,0007,775קחם חברה להשקעות בע"מ
25,64063,9302098921,452,2537,548,8429,0007,994קחם חברה להשקעות בע"מ
19,50247,3801546615,975,9935,510,0589,0007,489אלמוג ב.ז.בניה והשקעות בע"מ
17,97542,9601406014,530,8495,000,4749,0007,495ב.ס.ט ייזום בע"מ
14,65744,0301476314,310,3885,362,4959,0008,478אודור נכסים בע"מ

להלן ניתוח מחירי דירות במתחמים:

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן – לא ניתן מענק למשתכןשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
85941,097,631  823,640 -25%-273,991
1001091,272,785  955,072 -25%-317,712
1201291,506,323  1,130,315 -25%-376,008


gov