אולמרט: בית המשפט קיבל את עמדתי

אולמרט: בית המשפט העליון קיבל עמדתי כי לא ניתן ליצג את מועצת מקרקעי ישראל ללא הסכמה עם עמדותיה

​החלטת בית המשפט העליון לדחות את הדיון בעתירת הקשת הדמוקרטית בעניין הוראות המעבר ולאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לקיים דיונים נוספים עם השר הממונה על מועצת מקרקעי ישראל, מאמצת בפועל את עמדתו של השר אולמרט אשר בא לבית המשפט כדי להדגיש כי דברי היועץ בעניין הוראות המעבר אינם מייצגים את עמדת המועצה כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטותיה האחרונות.
דרישתו של אב בית הדין, כב' השופט תיאודור אור, מראשית הדיון- לדעת האם עמדת היועץ המשפטי לממשלה ועמדת מועצת המקרקעין זהות- היתה רמז לכך שאין הוא מקבל את החלטתו של היועץ המשפטי כי על אף המחלוקת המינהל יהיה מיוצג רק על ידו.
החלטתו איפה לדחות את הדיון כמוה כהנחיה ליועץ המשפטי לממשלה להגיע להסכמה עם השר אולמרט.

gov