חברת בניה ותשתיות שפלשה לאדמות המדינה נאלצה להתפנות בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רמ"י

בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, החברה שהסיגה גבול באדמות המדינה פינתה והרסה בעצמה את המבנה
קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל

בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, החברה שהסיגה גבול באדמות המדינה פינתה והרסה בעצמה את המבנה שהקימה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה באזור התעשיה באופקים. הפולשת, חברה העוסקת בממכר חומרי בנייה שהקימה לשימושה העיסקי מבנה בשטח של כ-850 מ"ר על חשבון הקרקע הציבורית, העדיפה לפנות את המקום בעצמה כדי להימנע מתביעות כספיות ופליליות בגין פלישתה

פלישה לאדמות המדינה באזור התעשייה שבאופקים, פונתה בפינוי עצמי ע"י מסיגת הגבול, חברת בנייה שהשתלטה על אדמות המדינה כאשר הקימה עליהן מבנה בשטח של כ-850 מ"ר לשימושה העסקי. מסיגת הגבול, ניסתה להשתלט על הקרקע הציבורית שייעודה לשמש למגרש תעשייתי ללא היתר ובניגוד לחוק, כל זאת על חשבון אדמות המדינה.

הפלישה לקרקעות המדינה אותרה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל במסגרת הפעילויות השוטפות שמקיימת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין ופלישות אל אדמות המדינה.

בעקבות איתור הסגת הגבול מסרו מפקחי רשות מקרקעי ישראל לחברה התראה לפיה עליה לפנות את השטח. המפקחים הזהירו את נציגי החברה כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם המבנה ייהרס בליווי משטרה ולאחר מכן יוגשו נגד החברה תביעות כספיות בהן תדרש להחזיר לקופת המדינה את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע ואת עלויות הפינוי. בנוסף הובהר להם כי פלישה לאדמות מדינה היא עבירה פלילית חמורה, שדינה עד שנתיים מאסר.

עם הגשת ההתראה מנהל מטעם מסיגת הגבול הודיע למפקחי הרשות כי החברה תפנה את השטח ואכן לאחר מספר ימים החברה הודיעה למפקחים כי הפינוי בוצע. החברה הרסה את המבנה, פינתה את ההריסות, ניקתה את הקרקע והודיעה למפקחי הרשות כי היא משיבה את הקרקע לרשותם. מפקחי רשות מקרקעי ישראל החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי ושילוט המתריע מפני פלישות הוצב במקום.
אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל אומר: "מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פועלים באופן נחוש כנגד גזילת קרקעות הציבור ע"י פולשים ומסיגי גבול שמנסים לגרוף ממון לכיסם על חשבון הקרקע הציבורית בכל רחבי הארץ. לא נאפשר לעבריינים הפולשים לאדמות המדינה לעשות ככל העולה על רוחם בקרקעות הציבוריות. החברה ניסתה לקבוע עובדות בשטח אך נתקלה בנחישות המפקחים להגן על אדמות המדינה ולכן העדיפה לבצע פינוי עצמי כדי להמנע מהוצאות ותביעות של הרשות כנגדה. המפקחים ימשיכו לפעול ולהגן על אדמות המדינה לטובת הציבור כולו".​

gov