פעולות שמירה על הקרקע בחודש אוקטובר

מחוז​בוצע​בסיוע
דרום​חברת חופרי הנגב מבצעת עבודות צמוד לשוק, את החומר התכוונו להעביר לכיוון מתחם של סולל בונה סמוך לביג. העבודה הופסקה עד להסדרת הנושא במינהל​
בשכונת רמות בשטח המיועד לשמש למגורים, הציבו גרוואן אשר מיועד לשמש כבית כנסת, נמסרה הודעה למח' הפיקוח של עריית ב"ש, ותוך זמן קצר המבנה נהרס, בסיוע טרקטור של העריה​מח' הפיקוח של עיריית ב"ש​
משפחת קלינגר עלו לשטח שלגביו טרם נחתם הסכם בממ"י בשטח ישנה מכולה, טרקטורים עסקו בהכשרת הקרקע ובחפירות, העבודות בשטח הופסקו והטרקטורים הוצאו​
פינוי פלישה טריה של אוהל​סיירת ירוקה​
במבצע של הסיירת הירוקה בוצע פינוי של המבנה הנייד שהונח מזרחית למזבלה. המבנה הועבר לפארק אשכול​סיירת ירוקה, קבלן פינויים​
בסמוך ליציאה הצפונית של חורה זוהה דחפור עומד ליד נקודה שזה עתה נלקחה ממנו אדמה, התבקש לעצור את העבודה, נהג הדחפור טען שהעבודה באישור ראש מועצת חורה. והדחפור עזב את השטח, מספר הדחפור הועבר למשטרה לבירור לי שייך.​סיירת ירוקה​
בסמוך לישוב שיטים, נבנו שלושה בתי שימוש שדה, ע"י שני תמהונים, קיבלו התראה של שעתיים לפנו, ואכן פינו את השטח.​
במבצע מתוכנן לפינוי פלישה טריה הוזמן קבלן הפינויים לפנות את הדוכן פלאפל, תוך כדי התארגנות של הקבלן להתחיל בעבודת הפינוי, הגיע בעל הדוכן וביקש לפנו בעצמו, ניתנה לו האפשרות לפנות את הדוכן תוך שעה, ואכן כך עשה, השטח פונה​סיירת ירוקה​
במבצע מתוכנן, בוצעה הריסת המבנה בנחל צאן, השטח פונה עפ"י סעיף 21​סיירת ירוקה, משטרה וקבלן פינויים​
ירושלים​פינוי פלישה טריה של שטח שהופקע​
בוצעה הריסה של מבנה עץ​
פינוי פלישה טרייה באשקלון.​
בוצעה הריסה של הסככה במקום​
נתפסו 2 שופלים בגין כרייה בלתי חוקית​משטרת ישראל​
הריסה של גג מבנה והפולש פונה​משטרת ישראל, הוצל"פ​
בוצעה הפסקת עבודה להכשרת קרקע לקראת בניה​
בוצעה הריסה של מבנה בן 3 קומות שנפלש לעיתים קרובות​פיקוד העורף,משטרת ישראל,מכבי אש,מד"א​
צפון​פינוי גדר ליד צומת האנדרטה, הפולש לא ידוע​
באזור שפרעם בוצע פינוי עצמי לאחר הפסקת עבודה של חניה ציבורית לא חוקית​
פינוי עצמי בעקבות פס"ד​
פינוי של גדר לא חוקית בקרקע מדינה. הפולש לא ידוע​
פינוי עצמי של דיר כבשים שהוקם על חלקה משותפת​
פינוי של גדר +מגרשים מוכשרים ע"י מפקחי המינהל​
מרכז​בוצע פינוי פלישה טריה של בניה לא חוקית, צריף​בסיוע המשטרה​
המשך ביצוע הוצל"פ בצור משה לפינוי והריסת חלק ממתחם​חברת אבטחה​
פינוי של פלישה טריה, בניה לא חוקית של צריף וקרואנים​בסיוע משטרה​
פינוי בהסכמה ועפ"י פס"ד של עקירת עצים וסילוקם וגידור השטח ע"י ממ"י​
פינוי פלישה טריה של פולש לא מוכר​
נעשה נסיון לזהות את הפולש אך לשוא​
הודבקה התראה והערכות לפלישה חוזרת​
פינוי פלישה טריה של תפיסת שטח תוך הנחת חפצים בו נעשה נסיון לזהות את הפולשים​בתאום עם המשטרה​
פינוי חוזר של פלישה טריה לאחר שהפולש פונה וחזר שוב לשטח הפולש נעצר ע"י המשטרה​בסיוע של המשטרה והסיירת הירוקה​
ת"א​פינוי פלישה טריה באזור המרכז הבינתחומי בהרצליה של גדר עם הכנה לחניה.​
פינוי פלישה טריה של מגורון בהרצליה​
פינוי בהסכמה של מחצית מגרש בעקבות פשרה שקיבלה תוקף של פס"ד​
פינוי בהסכמה של מחצית מגרש בעקבות פשרה שקיבלת תוקף של פס"ד​
פינוי פלישה טריה ביפו של צמחים​

פינוי פלישה טריה ביפו של כלובי בעלי חיים.

המקום פונה וגודר

חברת אבטחה​

פינוי של פלישה טריה בדורם תל אביב

בוצע גידור בפחים והצבת חפצים​

בשיתוף עם חברת האבטחה​
מינהלת​בוצע גידור שטח במרכז מסחרי ברהט, שטח המיועד למסחר ומפותח. השטח גודר למניעת כניסת פולשים.​ממ"י+קבלן גידור+
משטרת ישראל​
במסגרת פינוי בדואים מהפזורה לישובי קבע נחתם הסכם פינוי בתאריך 24/10/04 עם משפחת אבו תקפה והמשפחה הנ"ל עברה להתגורר בשכ' 8 מג' 26 בשגב שלום.​ממ"י​
במסגרת הסכם פינוי בדואים מהפזורה לישובי קבע היזם הרס את המחוברים
ועבר להתגורר בשכ' 7 מג' 38
בלקיה​
ממ"י​
מסגרת הסכם פינוי בדואים מהפזורה לישובי קבע היזם הרס את המחוברים
ועבר להתגורר בשכ' 7 מג' 15
בלקיה​
ממ"י​
במסגרת פינוי בדואים מהפזורה לישובי קבע היזם הרס את המחוברים ועבר להתגורר בשכ' 7 מג' 79 בערוער​ממ"י​
במסגרת הסכם פינוי בדואים מהפזורה לישובי קבע היזם הרס את המחוברים
ועבר להתגורר בשכ' 7 מג' 78
בערוער​
ממ"י​
במסגרת הסכם פינוי בדואים מהפזורה לישובי קבע היזם הרס את המחוברים
ועבר להתגורר בשכ' 7 מג' 93
בערוער​
ממ"י​
במסגרת הסכם פינוי בדואים מהפזורה לישובי קבע היזם הרס את המחוברים
ועבר להתגורר בשכ' 7 מג' 94 בערוער​
ממ"י​
מסגרת הסכם פינוי בדואים מהפזורה לישובי קבע היזם הרס את המחוברים
ועבר להתגורר בשכ' 8 מג' 275 בערוער​
במסגרת הסכם פינוי מהפזורה לישובי קבע היזם הרס את המחוברים ועבר להתגורר בשכ' 6 מג' 131 בערוער​ממ"י​
חיפה​עירוני – קרית ביאליק- פינוי +הריסה
 עירוני – עכו פינוי ופלישה
 עירוני – עכו פינוי פלישה
 גן שומרון פינוי
 עירוני – פארדיס פינוי
 

עירוני – קרית אתא פינויעירוני – חדרה פינויחקלאי – עין הוד פינוי​

 

gov