5600 יח"ד לשיווק בצפון

פוטנציאל השיווק במחוז הצפון ל- 2005  כ 5,600 יח"ד,
כ -3,870 יח"ד שווקו ב במחוז הצפון בשנת 2004.
מתוכם כ 1,300 לא העלו מועמדים
  

​מגבלות שיווק קרקעות קק"ל, פגיעה במענקי הסיוע  הפחתה ועיכוב סבסוד למגזרים שונים הן בין הסיבות שהביאו לירידה בשיווק קרקעות בצפון בשנה שעברה.   הסרה של מחסומים אלו תתן תנופה לשיווק קרקעות למגורים במחוז הצפון ותביא למימוש הפוטנציאל העומד על  כ 5,600 יח"ד.

3,600 יח"ד  יח"ד שווקו  במכרז  ב-2004

​שיווק במגזר היהודי- בניה עצמית

513  יח"ד​

שיווק במגזר הדרוזי – שכ' חיילים משוחררים - בניה עצמית​

304  יח"ד​

שיווק במגזר הבדואי- (חיילים משוחררים ומחוסרי דיור) -  בניה עצמית     ​

298  יח"ד​

שיווק במגזר הערבי – בניה עצמית​

237  יח"ד​

שיווק במגזר היהודי בניה רוויה​

1,151 יח"ד​

שיווק משותף ממ"י משב"ש בניה רוויה  - במגזר היהודי ​

557   יח"ד​

סה"כ  -  3,060  יח"ד​

 

807 יח"ד  הוקצו בפטור ממכרז במהלך השנה   -   

​הקצאות בפטור ממכרז במגזר העירוני

 (כפר ורדים, גבעת אבני, חבר, פיצול מגרשים, לפי תקנה 25 24 א) 

93 יח"ד​

הקצאות בפטור ממכרז במגזר החקלאי

  (הרחבות מושבים וקיבוצים, הקצאות במצפים )-   ​

697 יח"ד​

חתימה על תכנית למגורים לבן ממשיך בנחלה   ​

70  יח"ד​

חתימה על תכנית למגורים לבנים בקיבוצים​

40 יח"ד​

סה"כ  - 807 יח"ד ​

​הערה: לקראת תפוגת תקנת בייגה שאיפשרה מתן הנחות משופרות באזור הצפון  הגיעו למחוז כ 300 בקשות  למגרשים בפטור בישובים קהילתיים ובהרחבות מושבים. הסיבות לעיכוב  בשיווק מגרשים למגורים בשנת 2004:

​קרקע קק"ל   -

בחודש ספטמבר 2004 הפסיק המינהל את שיווק הקרקע במכרזים באזור הצפון והגליל המכוונים לאוכלוסייה היהודית בהם יש מרכיב קרקעות בבעלות קק"ל ואף ביטל חלק מהמכרזים אשר פורסמו לקראת סוף שנת 2004. על קרקעות אלה חלים תזכיר ותקנון הקק"ל השוללים העברת קרקע קק"ל לידי לא יהודים. מדובר בהקפאת מכרזי שיווק בהיקף של כ-1,100 יח"ד לשנת 2004 , חלקן בבניה רוויה וחלקן לבניה עצמית   (כגון: כרמיאל, עפולה, מגדל העמק ובית שאן).

מכרזים אשר לא העלו זוכים –

מרבית המכרזים המשותפים ממ"י – משב"ש אשר פורסמו בשנת 2004 לבניה רוויה, לא העלו זוכים. בעקבות מלאי הדירות הלא מכורות כיום בערים הגדולות בצפון, השינוי בגובה מענקי הסיוע בישובים אשר סווגו  באזורי עדיפות לאומית, וביטול ההשתתפות בהחזרי המשכנתא לדיירים, לא נוצר ביקוש מצד קבלנים  למתחמי  מגורים לבניה רוויה. התוצאה היא שבמהלך השנתיים האחרונות המינהל  ומשרד הבינוי והשיכון פרסמו מתחמי מגורים מס'  פעמים – ללא הצלחה. ובימים אלה, פועלים המשרדים, עפ"י דרישות הקבלנים,  לקידום פרסום  מגרשים  (המהווים חלק מהמתחמים) המיועדים לבניית מס'  קטן יותר של יח"ד  בשל כאמור, הקושי במכירת יח"ד כיום.

משב"ש –

תקציב פיתוח  לישובים הבדואים

המינהל הקפיא את שיווק המגרשים במגזר הבדואי עד סוף חודש אוגוסט 2004. הקפאת תקציב הסבסוד לבדואים  הוסרה ע"י האוצר בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1403 ואשר לפיה  נקבעו כללי   הסבסוד  (גובה הסבסוד למשרתים בכוחות הביטחון  -90% ).

סבסוד הוצ"פ במגזר הערבי  -

עפ"י החלטת הממשלה מס' 2467 מיום 22/10/2000 והחלטת הקבינט החברתי כלכלי מ- 11.8.03 ישובים ערבים הנכללים באזור עדיפות לאומית ב',  יקבלו סבסוד של כ-50% בהוצ"פ  בתנאי צפיפות בניה של 4.6 יח"ד לדונם נטו לפחות. המינהל נערך לשווק כ-400 יח"ד במגזר הערבי (בענה, דיר חנא, כאוכב, טורעאן) לקראת סוף שנת 2004. פרסום יח"ד אלו מעוכב עד להסדרת נוהל סבסוד בין חשבי המשרדים.

 

תעודות זכאות למחוסרי דיור

עפ"י החלטת  מועצת מקרקעי ישראל (מס' 803), ניתנת זכות קדימה בבחירת מגרשים למחוסרי  דיור בעלי תעודת זכאות. לאחרונה, הונחה משרד השיכון ע"י האוצר לאפשר מתן תעודות זכאות עפ"י כללים חדשים אשר מחייבים פרסום המכרזים ב"אויר" לזמן ממושך יותר והפניית המתקשים להשיג הזכאות  לועדת חריגים במשרד השיכון. מצב זה, אינו מאפשר יצירת מלאי מגרשים זמין ומיידי לפרסום חוזר.

במינהל מאמינים כי הסרת המגבלות שצויינו לעיל או חלקן עשויה להביא לעלייה משמעותית בהיקף השיווק בשנת   2005  שעשויה להגיע להיקף של  כ 5,600 יח"ד.

gov