הנחות לישובי הגליל והצפון

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל,השר אהוד אולמרט,  חתם על החלטה שתאפשר הארכת תוקף הנחות בקרקע לישובי הגליל והצפון

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל מר אהוד אולמרט חתם לאחרונה על החלטה שתאפשר מתן הנחות בקרקע למשך חצי שנה נוספת, בהקצאות קרקע לישובים בגליל ובצפון מאחר ותוקף ההחלטה המאפשרת הנחות אלו פג בסוף שנת 2003.

בישובים שלא הוגדרו כאזורי עדיפות בגליל ובצפון בהם היה שיעור התשלום בעבור הקרקע 91% מערכה ישולם 51% מערך הקרקע ובישובים שהוגדרו כאזורי עדיפות לאומית ב' בהם היה שיעור התשלום מערך הקרקע 51% ישולם 31% מערכה.

ההחלטה תיכנס לתוקף לאחר חתימתו של שר האוצר.

בחודשיים האחרונים של שנת 2003 נרשם במינהל גידול משמעותי ביותר בהיקף עסקות ההרחבות בישובים חקלאיים קהילתיים ובמצפים בגליל ובצפון. בחודשים אלו נרשמו במחוז צפון 420 עסקות הרחבה כאשר בסה"כ נרשמו 820 עסקות במשך כל שנת 2003 זאת בהשוואה לממוצע שנתי של 400 עסקות בשנה.

אישור ההחלטה יאפשר לחזק את יישובי הגליל והצפון, לעודד את ההתיישבות בהם ולמנוע הגירה שלילית מאזורים אלה.
gov