נסללה הדרך למימוש תכנית ניצנים

נסללה הדרך לישוב מפוני גוש קטיף והשומרון בניצנים
מתוכננים  כ 13 ישובים שיכללו 690 מגרשים בשלב ראשון  ו- 320 מגרשים בשלב השני

בימים אלו מסיים מינהל  מקרקעי ישראל  הפקעת שטחים פרטיים באזור ניצנים ומתקדם בתכנון תכניות למפוני גוש קטיף להקמת מרקמי מגורים קהילתיים באזור.

 סה"כ כוללת התכנית שלושה אשכולות ובתוכם 13 ישובים. בשלב א'  מתוכננים  690 מגרשים ובשלב ב'   320 מגרשים, בהתאם למיקום הישובים השונים והקבצתם לאשכולות, תוך התאמה מירבית לצורכי אוכלוסיות היעד והתחשבות בדרישות ואילוצים חברתיים שונים.

התכנית משתרעת על  כ-1,934 דונם, המיועדים  לאזור מגורים קהילתי-מזרחי, שהוגדר כאזור המיועד למגורים צמודי קרקע וכל השירותים, התשתיות ושירותי הציבור הנלווים להם.

תכנית הבינוי מחולקת לאזורים לפיתוח בשלבים, כנגזר מהיקף המתיישבים  ועיתוי קליטתם  באישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

תחילת פיתוח שלב א' מותנה בהתחייבות 150 בתי אב לאכלוסם במתחם ובאישור מנהלת סל"ע המשולבת בתהליך התאמת התכניות לאוכלוסיית היעד.

ע"פ דיווחי המנהלת, נמצא ביקוש ל - 140 מגרשים בערך עבור מפונים שהיו בעלי נחלות ועוד 90 מגרשים למפונים זכאים מהישוב ניסנית.  כמו כן קיימת דרישה ל - 160  עד  200  מפונים בערך, שגרו בחבל עזה במועד הקובע ושאינם זכאים להצטרף להסכם ההעתקה. הוכנה תכנית בינוי שאושרה ב-1.8.06. בהכנה תכניות מפורטות לביצוע התשתיות, כגון כבישים, מים, ביוב, תקשורת וכו'.

תכנית הבינוי כוללת כאמור שני שלבים:

  • שלב מס' 1: פיתוח אשכול א', אשכול ב' וחלק מאיזור שירותי הציבור המרכזיים. סה"כ כ-1,234 דונם.
  • שלב מס' 2: פיתוח אשכול ג' ו/או יתרת שטח המוקד האיזורי לשירותים כלל קהילתיים ו/או חלקים מהם. סה"כ כ-700 דונם.

תכנית הבינוי שומרת על אופי מגורים כפרי, בחלוקה למקבצי מגרשים למגורים, כאשר בכל ישוב מרוכזת בד"כ קהילה מקהילות ישובי חבל עזה, עם שירותים קהילתיים נפרדים משלה והישוב מוקף בשטחים פתוחים, ליצירת תחושה של ישוב נפרד.

כל קבוצת ישובים מרוכזת סביב מוקד שירותים ציבוריים ויוצרת "אשכול" של ישובים, המופרד מזולתו באמצעות שטחים חקלאיים מעובדים (פרדסים). את שלושת מרכזי האשכולות תקשור דרך פנימית.  
בסמוך, ממזרח לדרך הגישה הראשית לאשכולות, מצוי מתחם מרכזי לשירותי ציבור לכלל אוכלוסיית היעד ובכלל זה תושבי הישוב ניצן הסמוך.

הואיל ושטח התכנית סמוך לשמורת טבע רחבת היקף, כ-20,000 דונם, המשופעת בערכי טבע ונוף נדירים, שואפת התכנית ליצור תחושה של מגע רך עם השטח הפתוח ומפנה פרוזדורי נוף רבים אל מחוץ לאזורי המגורים.

התכנית מכוונת לפיתוח צמוד למפלסי הקרקע הטבעית, עם מינימום עבודות עפר, בין היתר ליצירת חיבור מיטבי בין השטח הבנוי לבין השטח הפתוח.  
תאריך היעד ליציאה לביצוע התשתיות הוא חודש נובמבר 2006.

gov