הישג לאכיפה בנגב: 17 ניסיונות פלישה לאדמות המדינה פונו - מתוכן 14 פלישות פונו ע"י הפולשים עצמם

הישג לאכיפה בנגב: 17 ניסיונות פלישה לאדמות המדינה פונו - מתוכן 14 פלישות פונו ע"י הפולשים עצמם
 

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 17 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה, 14 מתוכם פונו על ידי הפולשים עצמם. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו בניסיונות פלישה חוזרים וחדשים בניגוד לפסיקת בית המשפט

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 17 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב, אשר כללו בין היתר ניסיון להקמת גדר בלתי חוקית, מקרה נוסף של נטיעת עצים, ניסיון להקמת סוללת עפר, אחסון ערימות חציר וניסיון להקמת סוללות עצים ועמודים, כל אלה בלתי חוקיים וללא היתר.

הישג מרשים לאכיפה נרשם כאשר ב- 14 מתוך 17 הפינויים שתוכננו כנגד פלישות והקמת מבנים בלתי חוקיים ללא היתר ברחבי הנגב, נמצא כי הפולשים בכל אותן פלישות ביצעו הריסות ופינויים באופן עצמי לאחר שביקשו להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי ובכך חסכו לקופת המדינה הוצאות מיותרות בגין פינויים.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואיים, ששוב הפרו בכך פסיקה מפורשת של בית המשפט.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, סוללת עפר שהוקמה ע"י מסיגי גבול בישוב פורעה. בישוב אום בטין, במסגרת צו חוזר כנגד פולש שהקים סוללות עצים ועמודים ללא היתר ובניגוד לחוק, המפקחים פינו את הסוללות והשיבו את הקרקע לקדמותה.

במקרה נוסף בישוב אבו קרינאת כאשר הגיעו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה למקום לבצע צו סילוק פולשים של הרשות הם ראו כי הפולש אשר הקים במקום ללא היתר שני מבנים, ביצע הריסה עצמית לאחר שביקש להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי.

מקרה נוסף של פלישה טריה טופל ליד הישוב חורה, שם פולש אשר אחסן ערימות חציר ללא היתר על אדמות מדינה לשימושו הפרטי, החליט להישמע להתראות המפקחים ופינה באופן עצמי את ערימות החציר מהמקום.

"מפקחי הרשות פועלים בכל רחבי המדינה במטרה להגן על אדמות המדינה מפני פולשים אשר גוזלים את אדמות הציבור בניגוד לחוק, הם מבצעים את עבודתם תוך שמירה קפדנית על החוק אך גם ברגישות רבה כלפי האוכלוסייה המקומית, ולטובת הציבור כולו. המפקחים מבהירים לפולשים כי הם פועלים בניגוד לחוק וכי אם יפונו הם חשופים לתביעות והוצאות בגין פינויים. אנו עדים לכך שהאכיפה אכן עובדת כאשר פולשים רבים מחליטים לבצע הריסות עצמיות כדי להמנע מתביעות ובכך חוסכים למדינה הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

אישור שימוש בתמונה. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

לפרטים:
אורטל צבר- דוברת הרשות – 050-6218030
תום וגנר – יועץ תקשורת – 054-8000358
gov