פינוי פלישות בשטחי אש בנגב

החל משעות הבוקר מפנים  פקחי מינהל מקרקעי ישראל ופקחי הסיירת הירוקה פלישות  משטח אש  503 בנגב בהיקף של כ - 1,300 דונם ומאדמות מדינה סמוכות  בשטח כ - 200 דונם נוספים.

מדובר על פלישות לאדמות מדינה  מזרחית  לכביש  דימונה ערד אשר בדואים מהסביבה השתלטו עליהן  וזרעו אותן  בתבואת חורף המשמשת מזון לבהמות. הפלישה לשטחי אש, זריעתן וכניסה אליהן  באמצעות עדרים אינה מאפשרת לצבא לבצע בהם אימונים ומחייבת פינויין המיידי. במסגרת המבצע נעשה שימוש בכלים אגרוטכניים שמטרתם הפיכת הקרקע עליה נזרעו עיבודי החורף באופן לא חוקי על מנת להשיב את השטח לחזקת המדינה. בשבוע האחרון נאלץ המינהל לבצע פעילות דומה באזור להבים בשטח כולל של כ - 170 דונם. באזור זה קרקעות חקלאיות אותן  נוהג המינהל להשכיר לעיבודי חורף  במחיר 2 ₪ לדונם.

פקחי המינהל פועלים בהתמדה ובנחישות  מדי שנה כנגד  תופעת השתלטות זו  על הקרקע באמצעות זריעת תבואת חורף שמטרתה תפיסת חזקה באדמות המדינה. הפעילות הבוקר לוותה בסיוע כ - 150 שוטרים ועברה ללא הפרעות או התנגדות כלשהי.

gov