מבצע אכיפה בנגב של מפקחי רשות מקרקעי ישראל: 13 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים ברחבי הנגב נהרסו

מבצע אכיפה בנגב של מפקחי רשות מקרקעי ישראל: 13 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים ברחבי הנגב נהרסו
 

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 13 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 4 מבנים בלתי חוקיים

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 13 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב, אשר כללו בין היתר שני ניסיונות להקמת גדרות בלתי חוקיות ושלושה מקרים של נטיעת עצים ומטעים בלתי חוקיים.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, ארבעה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואיים, ששוב הפרו בכך פסיקה מפורשת של בית המשפט. מקרה נוסף של פלישה טריה טופל ליד הישוב לקיה, שם הרסו ופינו המפקחים בזנטים וגדר שהוקמו ללא היתר ע"י פולש שגידר אדמות מדינה לשימושו הפרטי.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של רשות מקרקעי ישראל פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל, קונסטרוקציות ברזל, מבנה ומטע עצים שהוקמו ע"י מסיגי גבול בישוב אבו קרינאת. בישוב אום בוטין פולש שהקים סככה על עמודים ונטע עצים ללא היתר ובניגוד לחוק, החליט להישמע להתראות המפקחים, הרס בעצמו את הסככה ופינה את השטח. גם באיזור תל שבע כאשר הגיעו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה למקום לבצע צו סילוק פולשים הם ראו כי הפולש אשר הקים במקום ללא היתר מטע, מבנה קל וגדר, ביצע אף הוא הריסה עצמית. שני הפולשים האחרונים ביצעו את ההריסה בעצמם לאחר שביקשו להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי.

במסגרת פעילות נוספת שנערכה במקביל, מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה בליווי כוחות יחידת יואב של המשטרה פעלו בשכונה 2 ברהט, בעת שהמפקחים פינו את הבתים, הגיעו הפולשים והסדירו את חובם מול הרשות ובכך נמנע פינויים. בנוסף, בוצעו שני צווים של משרד הפנים מתוקפם פונו ונהרסו: שני מבנים שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק בישוב מולדה ובפזורת אבו קווידר. המפקחים פינו את ההריסות לאתרים מורשים והשיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר קרקעות המדינה.

"מפקחי הרשות פועלים בנחישות ועקביות אך גם ברגישות רבה כלפי האוכלוסייה המקומית, ומגיעים להסדרים חוקיים במקרים המאפשרים זאת, וכל זאת במטרה לשמור על קרקעות הציבור בנגב מפני פולשים אשר גוזלים את אדמות הציבור בניגוד לחוק. המשימה לא פשוטה כלל, אך חשובה ביותר, היות ופעילות הפיקוח והשמירה על הקרקע מחזירה למאגר הקרקעות הציבורי מדי שנה קרקעות שנועדו להוות את הרזרבה לדורות הבאים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

לפרטים:
אורטל צבר- דוברת הרשות – 050-6218030
תום וגנר – יועץ תקשורת – 054-8000358
gov