פונתה פלישה משטחי אש בנגב

נמשכות פעולות המינהל לסלוק פלישות הבדואים
לאדמות  מדינה בנגב

מינהל מקרקעי ישראל השיב היום לחזקת  המדינה 2,000 דונם אדמות מדינה בשטחי אש  בנגב שנפלשו  על ידי בדואים בנגב.

מפקחי הסיירת הירוקה ופקחי המינהל בסיוע משטרת ישראל פעלו היום להחזרת החזקה   על   2,000 דונם קרקע חקלאית בתחום שטחי האש של צה"ל באזור נחל יתיר בנגב, אליהן פלשו בדואים וזרעו בהן חיטה. 
שטחי אש שנפלשו  מפונים מיידית ללא משא ומתן ואפשרות לפשרה. לדברי מנהל אגף הפיקוח ישראל סקופ, מדובר בפלישה מסוכנת לקרקע הנמצאת בטווחי האש של אימוני צה"ל עצם העליה על הקרקע ואיושה מהווה סכנה ופוגעת באפשרויות האימון של צה"ל.

פינוי הפלישה הבוקר נערך  במסגרת המאבק הכולל שמנהלים הסיירת הירוקה ומנהל מקרקעי ישראל בפולשים לקרקעות המדינה, במגמה להשיב את הקרקעות לחזקת המדינה.

 כזכור, בשנה זו אותרו פלישות לקרקעות מדינה בנגב, בהיקף עצום של יותר מ-11,000 דונם (מחצית גודלה של רמת השרון עליהן זרעו הפולשים חיטה ). מראשית השנה הושבו למדינה יותר מ- 5,500 דונם על ידי ביצוע הפיכות קרקע פלושה. לגבי 1,000 דונם נוספים הגיעה המדינה להסדר עם הפולשים.  נותרו לפינוי עוד כ- 2,500 דונם שטרם פונו מהפלישות אליהן.

כשמדובר בשטחים שאינם שטחי אש מוכנה הממשלה, כמחווה של רצון טוב, להגיע לפתרון בדרך של הסכם.

היועצת המשפטית של המינהל הגב' רחל זכאי נויימן הצהירה בעבר בפני ועדת הפנים כי  מלפנים משורת הדין, תסכים המדינה להשכיר לבדואים שפלשו לשטחים שאינם שטחי אש, את השטחים הפלושים במחיר סמלי של 2 ₪ לדונם לעונה.

עוה"ד זכאי נויימן הוסיפה ואמרה כי עצם ההשכרה לא תפגע בזכותם ובמעמדם בנוגע לתביעות בעלות עתידיות בקרקעות אלו. כאמור, מדי שנה משכיר המינהל לבדואים לצורך עיבוד עונתי כ 135,000 דונם לגידולי חורף.

נציגי המינהל השתתפו לפני מספר שבועות  בסיור של ועדת הפנים של הכנסת במהלכו נפגשו עם חקלאים בדואים באזורים הפלושים.  במהלך המפגשים שבו נציגי המינהל והציעו לחקלאים לשכור את השטחים שנפלשו ואולם למרות פניות המדינה וועדת הפנים של הכנסת להשגת הסכם שימנע את המשך חריש האדמות, סרבו הפולשים הבדואים, לכל פשרה או קיום מו"מ עם המדינה.

gov