משרד הפנים והמינהל הורסים 13 מבנים לא חוקיים בנגב

13 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו לאחרונה בפזורות הבדוויות בנגב נהרסים הבוקר  מכוח צווים מינהליים, על פי  חוק התכנון והבנייה, שהוצאו  לאחרונה לפולשים ונמסרו להם על ידי משרד הפנים .  הפעילות מבוצעת  על ידי כוחות משולבים של משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל  בסיוע הסיירת הירוקה וכוחות מנהלת תיאום פעולות אכיפה (מתפ"א).

מדובר על שלב נוסף בפעילות ארוכת טווח לאיתור מבנים בלתי חוקיים חדשים טרם אכלוסם, המתבצעת על ידי  משרד הפנים בשילוב כוחות נוספים המוזכרים לעיל. במסגרת פעילות זו אותרו כבר בנגב עשרות מבנים לא חוקיים שטרם אוכלסו הנמצאים בהליכי בנייה התחלתיים.

כל המבנים שהוצאו להם צווים מינהליים בשבועות האחרונים, אשר נהרסים הבוקר,  הם מבנים לא מאוכלסים.  בחלק מהמקרים בוצעה הריסה עצמית על ידי הפולשים.

בסה"כ בוצעו 12 צווים מינהליים של חוק התכנון והבנייה שהוצאו על ידי משרד הפנים
וצו סילוק פולשים אחד של המינהל.  צו  מינהלי אחד הותלה על ידי בית המשפט וביצועו מעוכב .

הפעילות ממשיכה בשעה זו עד לסיומה.

gov