מוסד שיקומי לבני נוער יוקם בנגב

המועצה אישרה  הקמת  מוסד שיקומי  לילדים - בית השאנטי- בנגב

ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל אישרה  לאחרונה הקצאת 927 דונם למועצה האזורית רמת נגב לתכנון מוסד חינוכי שיקומי "שאנטי במדבר"  המיועד לילדים ובני נוער במצוקה, אשר נאלצו לעזוב את ביתם מסיבות הזנחה, אלימות, סמים או סיבות אחרות.  הכפר אמור לשלב את עקרונות הקהילה והמדבר.

בשטח מתוכננים חדרי כיתות, מבני מגורים לנוער ולסגל, חדרי אוכל,  מועדון מנהלה מתקני ספורט מתקנים הנדסיים ומבני מלאכה.  בנוסף מוקצים כ 300 דונם לחקלאות מהם  שטחים  לחקלאות שימושית  ושטחים חקלאיים שנועדו לנטיעת זיתים,  ושטחים לשימור נופי. 

 השטח יוחכר בדמי חכירה מופחתים כנהוג.  המועצה המקומית רמת נגב  התחייבה לשאת במחצית מעלויות ביצוע המיזם.

בתום תקופת הסכם הפיתוח תובא העסקה בפני ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל על מנת לבחון  את אופן התקדמות המיזם.

gov