חילופי קרקעות בנמל יפו

נחתם הסכם בין המינהל לעיריית תל-אביב לחילופי קרקעות בנמל יפו אשר יהפוך את נמל יפו למוקד בילוי ועסקים. המינהל מעביר לניהול העירייה שטחים גדולים בנמל.

מינהל מקרקעי ישראל ועיריית ת"א חתמו ביום ה' האחרון  ה - 11.1.07 הסכם חילופי נכסים  בנמל יפו  שיאפשר התחלת עבודות הפיתוח למינוף הנמל ופיתוחו.

ההסכם יביא לכך שנמל יפו יהפוך לנמל דייג ולמוקד  בילוי ותרבות כדוגמת נמלי דייג המצויים לאורכם של חופים רבים בעולם והמושכים אליהם קהל מקומי  ותיירים.

את התכנית למינוף הנמל והפיכתו  למרכז עירוני שוקק חיים  יזם  וקידם מינהל מקרקעי ישראל בשיתוף עם העירייה, תוך הסתייעות ביועצים מקצועיים רבים. מדובר בתכנית חשובה ומרכזית בעיר תל אביב- יפו, בהיבט ציבורי של פיתוח ושימור נמל יפו המהווה נכס צאן ברזל לעיר ולתושבי המדינה כולה.

בין מטרות התכנית:
החייאה ופיתוח נמל יפו העתיקה כאזור תיירות נופש וספורט ימי תוך הבטחת המשך פעילותו כנמל דייג.
קביעת יעודי קרקע לשטחים ציבוריים פתוחים, לאזורי מסחר ושרות למלונאות ולמגורים לטיילת חוף מיוחדת.
קביעת עקרונות והנחיות בינוי ושימור הערכים ההיסטוריים הארכיטקטוניים והתרבותיים הראויים, לשם חידוש ופיתוח של נמל יפו העתיקה תוך שמירת אופיו הייחודי".

על פי ההסכם תעביר המדינה לעיריית ת"א, בשני שלבים, שני מחסנים גדולים בתחום הנמל, בתמורה לנכסים שווי ערך בבעלות העירייה. כמו כן, יוחכרו לעירייה השטחים הציבוריים ומעגנת הדייגים בנמל. בשלב הראשון, יועבר לבעלות העירייה מחסן אחד, בתמורה לחלק מן הנכסים אותם התחייבה העירייה להעביר למינהל במסגרת ההסכם. כמו כן, יוחכרו לעירייה השטחים הציבוריים ומעגנת הדייגים. בשלב השני, יעביר המינהל לבעלות העירייה את המחסן השני, בתמורה להעברת מגרש ו/או מגרשים נוספים שיאושרו על ידי המינהל וזאת, בתוך שנתיים ממועד החתימה על ההסכם. 
עד להשלמת השלב השני להסכם, תינתן לעירייה  הרשאה לשימוש וניהול המחסן.
סוכם כי מחלוקות בנושא קיום ההסכם תוכרע על ידי מנהל המינהל ומנכ"ל העירייה ובהעדר הסכמה תועבר להכרעת המשנה לפרקליט המדינה.

התכנית אותה יזם המינהל  מאפשרת שימור מחסנים מהתקופה הבריטית הממוקמים בנמל  והכנסת פונקציות בילוי מסחר ותרבות בתוך המעטפת הקיימת של המחסנים. כמו כן מייצרת התכנית טיילת רציפה המתחברת מטיילת החוף המגיעה מצפונו של הנמל בואכה דרומה. בחלקה הצפוני של התכנית תתאפשר פעילות ספורט ימי ולימוד מקצועות הים.  בנוסף  דגש ניכר לדייג ולשירותי הדייג אשר יינתנו במתחם.

בדרומה של התכנית מתוכנן "מלון בוטיק" אשר מוגבל בגובהו ומשתלב עם טיילת החוף והבינוי הקיים בעורף התכנית.

בחלקו הצפון מזרחי יותרו כמה עשרות יחידות דיור בשני מגרשים וזאת תוך שימת דגש מיוחד לעיצובם ושילובם בנוף ובינוי הקיים. היתרי הבנייה בתכנית מותנים בפיתוח מקביל של השטחים הציבוריים במתחם.

מימושה של התכנית יפיח חיים באזור הנמל העתיק, ובעיר יפו,  יביא לפיתוחו של  אזור תוסס המשלב את הישן והחדש ויהפוך אותו לאחד ממוקדי התיירות המובילים  במדינת ישראל.

gov