עיכוב בעסקות השכרה בנחלות חקלאיות

המינהל מעכב עסקות השכרת מבני תעסוקה   והסדרת שימושי עבר
בנחלות חקלאיות עד הכרעה שתינתן בעתירות שהוגשו בנושא.

לאור עתירות שהוגשו לבג"ץ כנגד החלטה  1101  העוסקת בשימושים חורגים בחלקת המגורים בנחלות חקלאיות,  הוחלט במינהל לעכב עסקות שעניינן השכרת שטחי תעסוקה  והסדרת העבר,עד למתן החלטה בבג"ץ בבקשות לצווים זמניים.
 
לאחרונה הוגשו לבית המשפט הגבוה לצדק שתי עתירות בהם התבקש בית המשפט לתת צו זמני כנגד הפעלת החלטה 1101 העוסקת בשימושים חורגים בחלקת המגורים בנחלות חקלאיות.

עתירה אחת הוגשה על ידי פורום 15 הערים המהווה עדכון לעתירה שהוגשה בעבר.

עתירה נוספת הוגשה על ידי אדם טבע ודין  שעניינה תקיפת מתן אפשרות ההשכרה והסדרת העבר בכפוף לתשלום 20% מערך הקרקע.

במינהל הוחלט, לאחר התייעצות עם מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, להמתין עד לקבלת החלטה בבקשות לצווים זמניים  ולקדם בשלב זה רק עסקות אשר עומדות הן בתנאי ההחלטות הקודמות והן בתנאי ההחלטה החדשה.  עבור חובות העבר יגבה המינהל דמי שימוש עבור 4 שנים במזומן ועבור השנים הנותרות תומצא ערבות בנקאית.

gov