אורכה להפניית מומלצים לישובים חקלאיים באזורי עדיפות

ישובים באזורי קו עימות,  מתחם התפר ואזור עדיפות לאומית א'  יוכלו להפנות מומלצים  למינהל  עד תחילת חודש פברואר
 

המינהל מאריך עד לחמישי בפברואר את המועד להפניית מומלצים לביצוע עסקה למגורים בהרחבות ישובים חקלאיים,   בתנאים של החלטה 737, אשר בוטלה,  זאת אם עמדו בתנאי הוראות המעבר על פי החלטת מועצה 972 ותיקוניה.

מדובר על ישובים באזורי קו עימות ומתחם התפר ואזור עדיפות לאומית א'  להם  ניתנה האפשרות במסגרת  הוראות המעבר  להמשיך לקלוט, מתיישבים חדשים לפי החלטה  737  עד ל 5.2.07.

ההחלטה מאריכה בחודש ימים את המועד הקודם שנקבע להפניית מומלצים.

gov