עסקות הרחבה במושבים

שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל מר אהוד אולמרט חתם אתמול על החלטת מועצת מקרקעי ישראל  המאריכה בשנה נוספת את האפשרות לביצוע עסקות הרחבה במושבים במסלול שנועד לכיסוי חובות על פי פסק משקם, בהתאם לחוק ההסדרים במגזר החקלאי (חוק גל).

​בהחלטה נקבע כי תינתן אורכה לביצוע העסקות עד ליום 31.12.06 ובלבד שהבקשה לביצוע העסקה תוגש לא יאוחר מיום 30.11.06.

התנאי למתן אורכה לפי החלטה זו הינו העברת כל התמורה שתתקבל בגין מכירת המגרשים, לנושים , בניכוי הוצאות הפיתוח.

בהחלטה הנוכחית נקבע גם מתן אורכה לביצוע עסקות לפי החלטות קודמות (717,727), בהתאם להוראות המעבר, עד ל 31.12.06 ובלבד שהוגשה בקשה לביצוען עד 10 באפריל 2005. החלטה זו ניתנה לאור העובדה שעשרות בקשות לביצוע עסקות על פי הוראות המעבר הנ"ל טרם טופלו במינהל בשל מחסור בכוח האדם ומתוך כוונה כי מתן האורכה יסייע בסיום הטיפול בבקשות אלו.

בהחלטה נקבע כי לא ינתנו אורכות נוספות להוראות המעבר.

gov