שינוי ימי קבלת קהל במוקדי השירות המהיר החל מתאריך 06/12/2015

להלן השינוי:

ביום ד' בין השעות 8:00 עד 17:30 
וביום ה' בין השעות 8:00 עד השעה 14:00

gov