החלטות מועצה חדשות

החלטות המועצה הבאות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 24.6.02 נכנסו לתוקף עם חתימתן על ידי שר האוצר.

​החלטה 926 - "יחד" -הוסטל לחוסים מבוגרים בקיבוץ מחניים
החלטה 927 - דחיית תשלום דמי היתר למוסדות המטפלים באוכלוסיה נכה או חריגה
החלטה 932 - מחירי קרקע פיצויים ומגרשי בניה לבדואים בנגב
החלטה 933 - תוספת בנייה, שינוי ניצול, שינוי ייעוד, פיצול- תשלום דמי היתר. החלטה זו תכנס לתוקפה 60 יום לאחר חתימתה.
החלטה 934 - הסדר בכפר שייך דנון

gov