החלטת מועצה 755

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 755-התנאים לפיהם תימסר קרקע למטרת שימוש שאינו חקלאי בנחלות- מיום ,27.2.96 עומדת בעינה והמינהל פועל לפיה.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 755-התנאים לפיהם תימסר קרקע למטרת שימוש שאינו חקלאי בנחלות- מיום ,27.2.96 עומדת בעינה והמינהל פועל לפיה.

בתאריך 21.11.02 פורסמה באתר בטעות הודעה לפיה קיבלה כביכול
מועצת מקרקעי ישראל החלטה אחרת במקום החלטה 755.

משנתבררה הטעות הוסרה ההודעה מהאתר ב- 24.11.02.

לפיכך אין להתבסס על ההודעה שפורסמה בכל דבר ועניין.

הננו מתנצלים על התקלה שקרתה.
gov