מכתב היועץ המשפטי לממשלה לחברי המועצה

ביום חמישי 26 ביוני 2003 העביר היועץ המשפטי לממשלה מכתב לחברי מועצת מקרקעי ישראל.

​המכתב עוסק בהוראות המעבר ונושאים נוספים לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה ליום 29.6.2003.

gov