מכרזי חול חדשים

מינהל מקרקעי ישראל מפרסם מכרזים חדשים לכריית חול

מינהל מקרקעי ישראל יוציא בקרוב מכרז לכריית חול ברמת בקע בנגב. עתודות החול באתר מוערכות בכ-331,000 קוב ותקופת ההרשאה שתינתן לזכיין היא 5 שנים.

במכרז יקבע מחיר מינימום למ"ע והזוכה יגיש מחיר כולל למלוא קיבולת החול באתר. במכרז יקבע מסלול תשלום יחודי בעבור הכריה.

באתר ברמת בקע נקבעו אמצעי ביקורת יחודיים של המינהל באשר לכרייה ולשימור השטח. כמו כן ידרש היזם, כחלק מהמכרז, להסדיר השטח על פי תכנית הסדרה מאושרת. אתר הכריה ישולב עם סיום הכריה במסגרת תכנון של פארק יער של קק"ל.

שני מכרזים נוספים של המינהל לכריית חול באזור אשקלון, ממתינים להכרעת בג"ץ, לאחר שהכורים הותיקים שהיו בעלי זכיון באתר במשך שנים רבות ביקשו את הכרעת בית המשפט לגבי מחויבות המדינה להאריך את הרשאת הכריה שלהם באתר.

המינהל הוציא לפני כחצי שנה את האתר למכרז פומבי , כמתחייב מחוק חובת המכרזים, אולם הזוכים במכרז טרם מימשו את זכייתם, כאמור , עקב הפנייה לבג"ץ. פסק הדין של בג"ץ אמור להנתן בזמן הקרוב.

בנוסף פרסם המינהל אחרונה מכרזים לכריית חול בשני אתרים במישור רותם בהיקף כולל של כ-12 מליון טון: מתחם דקל ובו עתודות של כ-5.1 מליון טון חול ומתחם רותם מזרח ובו כ-7.2 מליון טון. החישוב נערך על פי בדיקות גיאולוגיות וחישובים המסתמכים על בדיקות אלה.

בכל מערכת המבצעת שינוי מהותי יש קשיים בתקופת המעבר. כך קרה גם בנושא אימוץ תכנית האב בנושא חול על ידי המינהל::

א. ביולי 2000 החליטה מועצת מקרקעי ישראל שלא להמשיך ולחדש את ההרשאות לכריית חול של הכורים הותיקים אלא להוציא את אתרי כריית החול למכרז פומבי, צעד שמשמעותו שבירת מונופול קיים, הגדלת התקבולים לקופת המדינה מכריית החול באופן משמעותי, פתיחת הענף לתחרות ושיכלולו.

המתנגדים להסדר החדש הם הכורים הותיקים אשר עתרו לבג"ץ וגרמו לעיכוב בכריית החול על ידי הזוכים במכרזי המינהל.

ב. החלטת המועצה קובעת כי ניתן לכרות חול מאתרים המוסדרים סטטוטורית בלבד, על ידי ועדות התכנון. היות ואישור התכניות תלוי בגורמי חוץ אין בידי המינהל אפשרות לתזמן את הוצאת המכרזים לפי הביקוש לחול במשק אלא לפי לוח הזמנים בהם מתאשרות התכניות בועדות.

יתרונה של השיטה החדשה בכך שתכנון אתרי הכרייה באופן מוסדר מאפשר שמירה על ערכי טבע, איכות נופית ואיכות חיים שהם פועל יוצא של כללים שהכורים נדרשים לעמוד בהם מתוקף החוזה עם המינהל, כמו גם הסדרת אתר הכרייה ושיקומו לאחר שנוצלו כל עתודות החול בו.

ג. מנגנון הפיקוח- עד היום לא היה קיים במינהל מנגנון מסודר של בקרה על היקפי כריית החול מאתרי הכרייה. בנושא זה יחול מעתה שינוי מהותי שיאפשר הפעלת אמצעי בקרה כלכלית ופיזית במטרה שהתגמולים הראויים מהמכרות יגיעו לקופת המדינה ולציבור. יחד עם זאת אנו מודעים לאפשרות שבמטרה לעקוף את תשלומי התמלוגים למינהל עלולות להתרבות תופעות של גניבות חול ואנו נערכים למנוע זאת.

gov