רשות מקרקעי ישראל: לא תותר הצבת מתקני גריסה במחצבת השיש במצפה רמון

רשות מקרקעי ישראל ומועצת מצפה רמון סיכמו: לא יוצבו מתקני גריסה במחצבות השיש הסמוכות לעיר, עם סיום העתודות יבוצע שיקום מקיף של המחצבה

אילן דגני מנהל אגף שיווק ומכרזים ברשות מקרקעי ישראל ורוני מרום ראש המועצה המקומית מצפה רמון סיכמו כי במכרז לכריית שיש במחצבה הסמוכה לכניסה למצפה רמון לא תותר הצבת מתקני גריסה מכל סוג שהוא. כמו כן סוכם כי תנאי לביצוע הכרייה הוא הצבת חיישנים במחצבה שמטרתם ניטור מפגעים סביבתיים בכל הקשור לרעש ואבק .
 
מאחורי ההחלטה עומד חששם של חלק מהתושבים כי מעבר לפעילות החציבה , לצורך חיזוק תעשיית השיש הלאומית, יבוצעו במחצבות גם פעולות כגון גריסת חצץ, אשר יצרו נזקים סביבתיים ובריאותיים משמעותיים לתושבי העיר, זאת למרות שהמרחק בין המחצבות לבתי הישוב הקרובים הוא 1.2 ק"מ.
 באשר לטענות שהשמיעו המתנגדים לגבי ההשפעה של הכרייה על בתי המלון החדשים, ההערכות ברשות מקרקעי ישראל הן כי בכל הנוגע לחציבת השיש, עתודות המחצבות תסתיימנה בטרם פתיחת בתי המלון החדשים בעיר ובכל מקרה המרחק בינם לבין האתר הוא מספר קילומטרים.
 לאור סיכום זה רשות מקרקעי ישראל עדכנה את מכרז הכרייה המדובר. במכרז המעודכן נכתב : "לא תותר בכל מקרה הצבת מתקני גריסה מכל סוג שהם ואסור יהיה לגרוס חומר גלם מכוח הרשאה נשוא מכרז זה".
 בנוסף ועל מנת להוריד כל סיכון לפגיעה סביבתית נקבע במכרז המעודכן כי יוקם במחצבה מערך ניטור של מפגעים סביבתיים בכל הקשור לאבק ורעש, ולא תהיה פעילות כרייה וחציבה בטרם יוקם מערך ניטור זה.
 לבקשתו של אילן דגני מנהל אגף השיווק והמכרזים נשלח אף מכתב לראש המועצה מהקרן לשיקום מחצבות המודיע על התחייבותה לשקם את המחצבה עם סיום פעולות החציבה.​

gov