הגשת עמדות לצוות לבחינת צעדי מדיניות בתחום הכרייה והחציבה

 
gov