הצלחה בשני מכרזי מחיר מופחת ברמת גן ובלוד

ועדת המכרזים  של רשות מקרקעי ישראל בחרה  זוכים  למכרזים בתכנית מחיר  מופחת  של משרד הבינוי והשיכון ושל רשות מקרקעי ישראל  ברמת גן ובלוד לאחר הליך התמחרות

לוד

מר/446/2019

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוהר וצפריר שרבט בע"מ כזוכה במכרז ברובע הבינלאומי בלוד לבניית 343 יח"ד במסלול מחיר מופחת, מהן 171 במסלול מחיר מופחת ו 172 בשוק החופשי, לאחר הליך התמחרות שנערך היום והיא תשלם לרשות מקרקעי ישראל 79,586,066 ₪ עבור הקרקע לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח.

בתכנית דיור במחיר מופחת נקבעה שיטת מחיר מקסימום למ"ר ומחיר מינימום למ"ר. הזוכה נבחר לפי מבחן דו שלבי, בשלב הראשון - נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר. בשלב השני- מבין מי שהציעו את המחיר הנמוך ביותר שהוא המינימום – יערך תהליך התמחרות בו תיבחר ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על הקרקע, כלומר התמורה המופחתת הגבוהה ביותר.

החלטת הועדה לאחר 2 סבבי התמחרות בהם השתתפו 12 מציעים : להקצות את מגרש 62851 לחברת זוהר וצפריר שרבט בע"מ על סמך הצעתה בסך 8,900 ₪ למ"ר דירתי וכן תוספת לתמורה המופחתת בסך 67,720,000 ₪ לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח.

שטח במ"ר בערך מספר יח"ד מתב"ע במחיר מופחת​מספר יח"ד מתב"ע בשוק החופשי​סה"כ הוצאות פיתוח כללי לחברת ערים בש"ח​סה"כ תשלום למשרד בש"ח​מחיר מזערי למ"ר דירתי בש"ח ( ללא מע"מ)​התמורה מופחתת בגין הקרקע בש"ח( ללא מע"מ)​תוספת מוצעת לתמורה מופחתת ​סכום לתשלום עבור הקרקע ​שם הזוכה​
19,874​171​172​36,430,624​29,207,727​8,900​11,866,066​67,720,000​79,586,066​

זוהר וצפריר שרבט בע"מ

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 28% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 976,739 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,132,934 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,341,194 ₪.

הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

רמת גן

תא/459/2019

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה היום על שלושה זוכים חדשים, לאחר התמחרות על שלושה מתחמים מתוך ארבעה, במכרז ברמת גן לבניית 578 יח"ד מתוך 833 יח"ד (מתוכן 242 יח"ד במסלול מחיר מופחת והיתר בשוק החופשי). וכן שטחי מסחר.

סלע איסתא נדלן ישראלי בע"מ זכה במתחם ב' כבר בשלב הראשון וישלם לרמ"י 65,755,555 שקלים ללא מע"מ ופיתוח

בתכנית דיור במחיר מופחת נקבעה שיטת מחיר מקסימום למ"ר ומחיר מינימום למ"ר. הזוכה נבחר לפי מבחן דו שלבי, בשלב הראשון - נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר. בשלב השני- מבין מי שהציעו את המחיר הנמוך ביותר שהוא המינימום - תיבחר ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על הקרקע, כלומר התמורה המופחתת הגבוהה ביותר.

המכרז הוא חלק מהסכם הגג עם העיר רמת גן שכלל 9000 יח"ד מהן כ 6000 יח"ד בבקעת אונו.

ועדת המכרזים בחרה את הזוכים מבין 10 מציעים בתהליך התמחרות שכלל 3 סבבים.

הזוכה במתחם א', היא חברת "סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ" על סמך הצעתה בסך 14,000 ₪ למ"ר דירתי וכן תוספת לתמורה המופחתת בסך 72,855,555 ₪ לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח. היא תשלם לרשות מקרקעי ישראל עבור הקרקע 266,625,958 ₪ לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח.

הזוכה במתחם ג', היא חברת "ק.מ. מדף 2 בע"מ" על סמך הצעתה בסך 14,000 ₪ למ"ר דירתי וכן תוספת לתמורה המופחתת בסך 54,399,999 ₪ לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח. היא תשלם לרשות מקרקעי ישראל עבור הקרקע 171,058,862 ₪ לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח.

הזוכות במתחם ד', הן חברת "יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ" וחברת אלמוג ב.ז. בניה והשקעות בע"מ (על סמך הצעתן בסך 14,000 ₪ למ"ר דירתי וכן תוספת לתמורה המופחתת בסך 30,255,555 ₪ לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח. הן תשלמנה לרשות מקרקעי ישראל עבור הקרקע 141,867,440 ₪ לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח.

מתחםמספר יח"ד מתב"ע במחיר מופחת​מספר יח"ד מתב"ע בשוק החופשי​

סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)​

מחיר מזערי למ"ר דירתי בש"ח ( ללא מע"מ)​תוספת מוצעת לתמורה מופחתת ​

התמורה מופחתת בגין הקרקע בש"ח( ללא מע"מ)​

סכום לתשלום עבור הקרקע ​שם הזוכה​
א'11015328,829,527​14,00072,855,555​193,770,403​266,625,958​סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ
ב'​107​148​31,994,329​16,000​14,000​14,000​65,755,555​סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ​
ג'​66​92​17,547,362​14,000​54,399,999​116,658,263​171,058,862​ק.מ. מדף 2 בע"מ​
ד'​66​91​16,244,225​14,000​30,255,555​111,611,885​141,867,440​יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ​

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 21% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,552,824 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,798,524 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 2,126,124 ₪.

הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

עו"ד יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל:

השיווקים המוצלחים בלוד וברמת גן מוכיחים שב עד כמה מנגנון השיווק במסלול מחיר מופחת הינו מיטבי הן עבור רוכשי הדירות והן עבור היזמים. בשנתיים האחרונות שווקו במסגרת הסכמי הגג ברמת גן כ 2000 יח"ד, ובלוד כ 3,300 יחידות דיור.

רשות מקרקעי ישראל תמשיך לפעול להגדלת היצע יחידות הדיור בכל רחבי הארץ. הרשות רואה בקרקע משאב לאומי המהווה מנוע צמיחה לרשויות המקומיות, לפיתוח מתחמי עסקים ומסחר ובראש ובראשונה למענה הולם לצורכי הדיור של אזרחי ישראל באשר הם".

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון:

"ההצלחה האדירה של המכרזים היום ברמת גן ובלוד , מהווים צעד משמעותי נוסף בהחייאת ענף הנדל"ן בישראל. שיטת השיווק החדשה מיטיבה עם הזוגות הצעירים מחד ועם השחקנים הנוספים בענף הבנייה מאידך, וכך מניעה את המשק והכלכלה הישראלית. משרד הבנוי והשיכון ורמ"י ימשיכו לשווק מכרזים נוספים בקצב מואץ, מתוך הבנה כי תחום הדיור הינו קטר צמיחה של הכלכלה הישראלית."

gov