שווקו בהצלחה במתכונת דיור במחיר מופחת, שני מתחמי מגורים ברובע השדה באילת הכוללים 285 יח"ד

בהתאם לתנאי המכרז, 70% מהיחידות ימכרו בשוק חופשי ו- 30% במחיר מופחת בהתאם להצעה הזוכה.

המתווה החדש קבע טווח מחיר למ"ר אשר ביחס אליו יש להעמיד את ההצעה (מקסימום ומינימום), וכן אפשרות להצעת תוספת לתמורה המופחתת עבור הקרקע כפי שפורסמה במכרז.

בהתאם לתוצאות המכרז במתחמים אלה, 30% מהדירות במחיר מופחת ימכרו בהנחה של כ- 35%, ושאר היחידות ימכרו במחיר שוק. מתווה זה, איפשר מתן הנחה משמעותית לרוכשי דירות במחיר מופחת ללא הפחתה מערך הקרקע. כך לדוגמה:

דירת 100 מ"ר הנמכרת בשוק החופשי בכ- 1,550,000 ₪, תימכר במתווה מחיר מופחת בהתאם לזכייה במכרז לזכאים תמורת כ- 1,000,000 ₪. 645 יחידות ב-4 מתחמים.

במתחמים 1+ 2 275 יח"ד: זכו אחים אוזן, הציעו מחיר למר מינימום והוסיפו לערך הקרקע.

במתחם 3 140 יחידות: זכה אייל פרץ יזמות ונדלן 2011 בע"מ המחיר של 8,887 למ"ר ( מחיר מקסימום היה 11,000 ומינימום 8,500 שח), ללא תוספת לקרקע.

במתחם 4 220  יחידות: לא הוגשו הצעות.

מתחם ​

מספר יח"ד מתב"ע במחיר מופחת

מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי

הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ -

מחיר מרבי למ"ר דירתי בש"ח (לא כולל מע"מ


מחיר מזערי למ"ר דירתי בש"ח (ללא מע"מ)​

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח​

סכום זכיה​

תוספת מוצעת לתמורה המופחתת​

שם זוכה

1​49​115​17,947,503​11,000​8,500​5,660,000​8,500​8,777,998​אחים אוזן חברה לבנייה בע"מ​
2​36​85​13,206,467​11,000​8,500​​4,071,000​8,500​​3,777,888​אחים אוזן חברה לבנייה בע"מ​
3​42​98​15,325,237​11,000​8,500​​4,837,000​8,500​​אייל פרץ יוזמות ונדל"ן 2011 בע"מ​
4​66​154​24,012,039​11,000​8,500​​7,572,000​8,500​​אין הצעות למתחם זה​

עדיאל שמרון, מנהל רשות מקרקעי ישראל, ציין: "תוצאת מכרז הדיור מופחת בראשון מראה שהיזמים מאמינים בעיר אילת, מאמינים במודל המכרז המעודכן וכי ניתן להעניק הנחה משמעותית לאזרחי ישראל במחיר הדירה ובה בעת לשמור על הקופה הציבורית ולשמור על הנחה סבירה ושיוויונית".

gov