ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס לבניית 1,257 יח"ד

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס בירושלים לבניית 1,257 יח"ד(מתוכן 501 יח"ד במסלול מחיר מופחת והיתר בשוק החופשי ולדיור ציבורי)

​ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה בקרקע לבניית 1,257 יח"ד ב – 10 מתחמים בבניה רוויה בגבעת המטוס מתוכן 501 יח"ד במסלול מחיר מופחת, 718 יח"ד בשוק החופשי ו- 38 יח"ד לדיור ציבורי. (מכרז ים/61/2020).

שכונת גבעת המטוס בירושלים, נמצאת ממערב לדרך חברון, ממזרח ומדרום לבית צפפא. בשכונה יבנו בניינים בני 12 קומות במרכז השכונה ובניינים בני -4-6 קומות במורדות.

לכל המתחמים, למעט אחד שיפורסם מחדש, נקבעו זוכים. המכרז במסלול מחיר מופחת קובע מראש את המחיר לזכאים למ"ר בנוי . מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 17% בהשוואה לדירות דומות בשוק. כל הקרקעות ששווקו הינן קרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל. הזכויות המוקצות הן בהתאם לטבלת הקצאה ואיזון שקבעה התכנית (מק/14295).


המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,546,244₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,795,103₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 2,126,915₪.

הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

להלן פרטי המכרז:

שטח במ''ר בערך​

מספר יח"ד מחיר מופחת

מספר יח"ד בשוק חופשי​מס' יח"ד לדיור ציבורי​התמורה המופחתת עבור הקרקע (ללא מע''מ)​סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מעמ")​

סכום זכייה למ"ר דירתי בש"ח

תוספת לתמורה המופחתת

שם זוכה

7,657

52744​60,821,303​27,824,547​14,180​5,222,222​רם אדרת סלעית בע"מ​
1,893​14​19​1​15,662,500​7,277,680​15,300​
י.ד עשוש תשתיות בע"מ​
4,654​33​48​2​44,342,654​17,764,658​אין הצעות​
7,279​47​68​4​56,057,625​25,979,636​14,180​11,222,222​רם אדרת סלעית בע"מ​
9,601​94​135​7​100,318,166​51,211,173​14,180​5,931,000​אפי קפיטל בראל למשתכן בע"מ​
10,290​111​158​8​143,670,451​59,287,935​14,180​7,267,437​אפי קפיטל בראל למשתכן בע"מ​
4,738​33​48​3​41,884,340​17,978,202​15,444​בני ברק שיכון ויזמות בע"מ​
1,395​8​12​1​11,137,455​4,494,243​14,666​י.ד עשוש תשתיות בע"מ​
4,086​37​53​3​47,207,928​19,905,008​15,333​

רם אדרת - סלעית בע"מ

72​103​5​89,315,577​14,787​אפי קפיטל בראל למשתכן בע"מ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת לפי שומהמחיר דירה מופחת לא ניתן מענק לדייר שיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
85931,867,6741,546,24417%-321,430-
1001082,168,2651,795,10317%-373,162-
1201282,569,0532,126,91517%-442,138-
​ ​ ​ ​ ​ ​

נזכיר כי בתכנית דיור במחיר מופחת, נקבע מחיר מרבי למ"ר ומחיר מזערי למ"ר. הזוכה יבחר לפי מבחן דו שלבי. בשלב הראשון - נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי. בשלב השני- וככל שיש מספר הצעות השוות למחיר המזערי, - תבחר ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על המחיר הנקוב במכרז על הקרקע.

 

gov