רשות מקרקעי ישראל פירסמה היום מכרז מקוון ל 4 יחידות דיור על מגרש בתל אביב- יפו

אילוסטרציה

​רשות מקרקעי ישראל פירסמה היום מכרז מקוון ל 4 יחידות דיור על מגרש בתל אביב- יפו

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מרחב עסקי ת"א מפרסמת מכרז מקוון, במסגרתו ישווק מגרש לבנייה של 4 יח"ד בבניה רוויה בשכונת שריד 9 פינת לוטוס, תל אביב יפו
 
רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת במכרז פומבי מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 4 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה בשריד 9 פינת לוטוס, תל אביב יפו ( תא/47/2021)
המגרש ממוקם בשכונת עג'מי המתפתחת, ברח' הלוטוס פינת רח' שריד, בקרבה לרחוב יפת. המגרש כולל זכויות לבניית 4 יח"ד בשטח ממוצע של כ- 344 מ"ר בבניין בן 3-4 קומות ובהתאם לנספח הבינוי של התכנית והנחיות הועדה המקומית. מחיר המינימום במכרז הינו 3,582,067 ₪ לא כולל מע"מ.
המכרז הוא חלק מתכנית מתאר מספר תא/ 2660 - 'עג'מי' בתל אביב הגובלת בצפון ביפו העתיקה, בדרום בשכונת גבעת עלייה, במזרח בשכונת צהלון, ובמערב בים התיכון. מטרת התוכנית הינה לשקם את שכונת עג'מי, למען אוכלוסייתה הקיימת והעתידית ולשם כך לקבוע שיפור איכות המגורים ורווחתם, באמצעות קביעת מספר מירבי של יחידות דיור ומתן אפשרות להרחבת יחידות דיוק קיימות ותוספת יחידות חדשות.

התוכנית משתרעת של שטח של כ- 602 דונם, כוללת שטחי מסחר בקומת קרקע בלבד, בהיקף של כ-3,000מ"ר, וכ-4,000 מ"ר יוקצו למגורים.

 
המגרש ששווק מיועד ליזמים וקבלנים ב"מסלול רגיל" לכל המרבה במחיר. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה בנייה, לבניית 4 יחידות דיור למגורים בבנייה רוויה במתחם אחד. המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים . ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". המועד האחרון להגשת הצעות הוא 03/05/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://land.gov.il/Land_Tenders/Pages/Tenders.aspx?rid=472021

gov