קול קורא להשכרת מגרשים למכלאות צאן בחורה

המועצה המקומית חורה בשיתוף הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמינים את הציבור להגיש בקשות להשכרת מקרקעין,
למכלאת צאן בהרשאה זמנית לתקופות קצרות של עד שלש שנים למי שיעמוד בקריטריונים של משרד החקלאות ובהתאם לקובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל .
מדובר בכ- 9 מגרשים מפותחים למכלאות צאן בחורה אשר יכולים לשמש כאחזקה לבעלי חיים , ציוד חקלאי, סככות למכלאות לגידולי בעלי  חיים וכן אחסון קש. מדובר בתוכנית מס' 1/160/03/11,
תוכנית זו מחייבת מילוי התנאים שייקבעו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מזרחי.
 
 

gov