המינהל משווק 13 מגרשים לנכים

המינהל משווק  13 מגרשים לנכים בשבעה ישובים במרכז הארץ

​במטרה להיענות לצרכיה המיוחדים של אוכלוסיית הנכים בישראל יוצא המינהל בשיווק מגרשים בעלי נגישות גבוהה, לבנייה עצמית לנכים במרכז הארץ.  בעבר נהוג היה להקצות מגרשים לנכים בהליך של פטור ממכרז לאחר אישור ועדה מיוחדת אולם לאחרונה שונתה המגמה והוחלט לשווק מגרשי מגורים המתאימים לנכים במכרזים פומביים. 

בראשון לציון – משווקים ארבעה מגרשים לנכים:

בשיכון המזרח משווק המינהל מגרש  אחד לנכים  ששטחו 330 מ"ר  בקיר משותף  במחיר מינימום של 204,750 ש"ח

בנחלת יהודה הדרומית משווק המינהל שלושה מגרשים לנכים. שניים מהם בשטח 401 מ"ר ובמחיר מינימום של  639,275 ש"ח  והשלישי בשטח 405 מ"ר ובמחיר מינימום של 650,195 ש"ח .

ביעף משווק המינהל שני מגרשים לנכים לבנייה  בקיר משותף -  האחד בשטח 370 מ"ר במחיר מינימום של 254,800 ש"ח  והשני בשטח 377 מ"ר במחיר 256,620 ש"ח .

בנוף איילון משווק המינהל שני מגרשים לאוכלוסיית נכים בעלת צביון דתי האחד בשטח 336 מ"ר במחיר מינימום של 163,400 ש"ח  והשני בטשח 325 במחיר מינימום של 158,400 ש"ח

​בשוהם משווק המינהל שני  מגרשים לנכים לבנייה בקיר משותף האחד בשטח 386 מ"ר כל אחד.  מחיר המינימום של האחד 533,715 ש"ח  ושל השני 452,800 ש"ח .

במשמר דוד משווק המינהל שני מגרשים לנכים, האחד  בשטח 505 מ"ר  שמחיר המינימום שלו 263,900 ש"ח , השני בשטח של  507 מ"ר     ומחיר המינימום 272,090 ש"ח

בניר גלים משווק המינהל מגרש לנכים בשטח 596 מ"ר במחיר מינימום של  77,350  ש"ח.

רשאים לגשת למכרזים אלו נכים הנמנים על אחת מחמש הקבוצות המפורטות להלן:

א.         נכה צה"ל קשה במיוחד בדרגת נכות 100%+ (מיוחדת).

ב.         נכה צה"ל קשה.

ג.          נפגע פעולות איבה כמשמעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, בדרגת נכות 100%+  (מיוחדת).

ד.         נפגע פעולות איבה כמשמעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, בדרגת נכות קשה.

ה.         נכה בדרגת נכות של 75% לפחות עקב מוגבלות בניידות לצמיתות.

gov