תוצאות ועדת המכרזים השבועית 8.6.14

מחוז צפון
מ.א. מגידו מכרז צפ/43/2014

במכרז לחכירת 2 מתחמים לתעשייה ומסחר בפארק תעשיה מבוא כרמל בתחום המועצה האזורית מגידו התקבלו 14 הצעות אשר נעו בין 700,018 ₪ לבין 4,200,000 ₪.
מבין ההצעות, נבחרו הצעותיהן של חב' י. לרר (הנדסה) בע"מ, בסך 4,200,000 ₪, ושל חב' גבריאל לוגיסטיקה בע"מ, בסך 2,507,777 ₪, כהצעות הזוכות. ההצעות הזוכות אינן כוללות מע"מ והוצאות פיתוח.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

מספר מגרששטח במ"ר בערךהוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
סכום זכיהשם זוכה
6-711,2033,657,9391,455,5474,200,000י. לרר (הנדסה) בע"מ
118,2682,699,620691,6862,507,777גבריאל לוגיסטיקה בע"מ

 
גרף תוצאות מכרזים

 

מחוז מרכז

כפר יונה מכרז מר/360/2013

במכרז לחכירת 3 מגרשים לבניית 499 יח"ד בכפר יונה התקבלו 31 הצעות אשר נעו בין 10,605,000 ₪ לבין 76,760,000 ₪, כאשר מחירי המינימום נעו בין 9,905,163 ₪ לבין 29,465,226 ₪.
מבין ההצעות הוכרזו כזוכות הצעותיהן של חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ, בסך 30,000,000 ₪, חברת משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ, בסך 25,177,000 ₪, והצעתה של
אשדר חברה לבנייה בע"מ, בסך 76,760,000 ₪. ההצעות הזוכות אינן כוללות מע"מ והוצאות פיתוח
 
היישוב כפר יונה, השוכן בשפלת החוף, כ-7 ק"מ מנתניה ובצומת מרכזי שבין כביש 6, כביש 2 וכביש החוף, נמצא בתנופת פיתוח בתחומי הבינוי, התעשייה והחינוך. בשנים האחרונות עומד קצב גידול
האוכלוסייה בו על כעשרה אחוזים בשנה.  גודל האוכלוסייה - מעל 19,000 תושבים. בהתאם לתכנית מתאר ארצית, מתעתדת כפר יונה להגדיל אוכלוסייתה לכ-45,000 נפש בעשורים הקרובים.
רשות מקרקעי ישראל קידמה תכנית על פני שטח של כ 545 דונם . התוכנית כוללת הקמת 1,966 יח"ד רגילות בבניה רוויה וצמודת קרקע ובנוסף -100 יח"ד דיור מוגן ו-13,000 מ"ר מסחר ומשרדים ושטחים למבני ציבור ואזור ספורט ונופש. בשלב זה, כפוף לתנאי פיתוח, ניתן להוציא היתרי בנייה ל–1,300 יח"ד.
מכרז זה, לכ-500 יח"ד מהווה שלב בהוצאת התוכנית אל הפועל.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

מספר מגרששטח במ"ר בערךמספר יח"דהוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
סכום זכיהשם זוכה
30210,56512010,026,75112,171,34530,000,000אפריקה ישראל מגורים בע"מ
3037,142957,703,6509,905,16325,177,000משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ
40516,23028421,669,39429,465,22676,760,000אשדר חברה לבנייה בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים
 

מחוז יהודה ושומרון
עמנואל מכרז יש/3/2014

במכרז לחכירת 2 מתחמים למגורים בשכונת רובע ג' בעמנואל התקבלו הצעות נמוכות אשר לא עמדו במחירי המינימום שנקבעו, ולכן לא נקבעו זוכים במכרז.

מספר מגרששטח במ"ר בערךשטח בניהמספר
יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
סכום
זכיה
שם
זוכה
1-7, 21-32, 46-5112,3127,600505,484,863118,961 הצעות נמוכות
8-20, 33-4513,8197,904526,941,742126,672 הצעות נמוכות

 
אלפי מנשה מכרז יש/5/2014

אלפי מנשה הינו ישוב מעורב הסמוך לכפר סבא הנמצא בתנופת פיתוח. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף משרד השיכון פרסמה מכרז לחכירת מתחם בן 8 מגרשים בשטח כולל  של כ- 12 דונם לבניית 68 יח"ד בבניה רוויה בשכונת טל באלפי מנשה. מחיר המינימום שנקבע במכרז עמד על 4,372,495 ₪, לא כולל הוצאות פיתוח.
המכרז נסגר ביום 26/5/2014 והוגשה אליו הצעה אחת של חברת שייקה אלה בע"מ בסך 10,000,000 ₪, לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח, שהוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. החברה הזוכה תכין תכנון מפורט לבניה בהתאם לתב"ע המאושרת.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערךשטח בניהמספר יח"דהוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
סכום זכיהשם
זוכה
11,88714,4086810,234,7654,372,49510,000,000שייקה אלה בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

 

אדם – גבע בנימין

מכרז יש/252/2013

במכרז לחכירת 5 מתחמים למגורים באדם  לבניית 80 יח"ד בסה"כ–בגבע-בנימין זכתה הצעתה היחידה של דיור חיים בגבע בנימין אשר תשלם לרשות מקרקעי ישראל  389,830 ₪, לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח,  לבניית 8 יח"ד.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

מתחםמספר מגרששטח במ"ר בערךשטח
בניה
מספר יח"דהוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)מחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
סכום זכיהשם זוכה
28790530-5324,1832,450143,822,372280,931 אין הצעות למגרש זה
28791535-5364,6542,800164,308,681317,804 אין הצעות למגרש זה
28792541, 543, 545-5478,0365,250307,752,968611,162 אין הצעות למגרש זה
28793548, 5503,3882,100123,183,129244,261 אין הצעות למגרש זה
319775392,4671,40082,220,422162,976389,830דיור חיים בגבע בנימין

 
גרף תוצאות מכרזים

 

מחוז ירושלים
ירושלים מכרז ים/293/2013

במכרז לחכירת מגרשים לבניית כ-387 יח"ד ב-5 מתחמי משנה בשכונת רמת שלמה בירושלים התקבלו 23 הצעות. ועדת המכרזים הכריזה על חמש הצעות זוכות שנעו בין 10,978,779 ₪ ל-40,876,700 ש"ח, לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח. מחירי המינימום נעו בין 476,158 ₪ לבין 4,445,350 בעוד טווח השומה היה בין 2,093,000₪ ל-19,540,000 ₪.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

מספר מגרששטח במ"ר בערךמספר יח"דהוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר שומהמחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
סכום זכיהשם
זוכה
7, 96,22610627,104,76019,540,0004,445,35037,870,700גבעת הלבונה יסוד ובנין בע"מ, יגאל ארנון חברה לנאמנות בע"מ
81,251306,545,0406,114,0001,390,93510,978,779אורנשטיין אליהו פנחס + רשימת מציעים
10, 134,7678220,674,77414,561,0003,312,62825,000,000פנינת  האומה בע"מ
11-127,2295622,128,1122,093,000476,15815,870,700גבעת הלבונה יסוד ובנין בע"מ, יגאל ארנון חברה לנאמנות בע"מ
33A6,34811327,377,59018,693,0004,252,65840,876,700הבלין אליהו + רשימת מציעים

 
גרף תוצאות מכרזים

 

אלמה

מכרז ים/330/2013

במכרז לחכירת 3 מגרשים למגורים בבנייה רוויה ובבניה טורית באלומה התקבלה הצעה אחת בלבד, והיות וההצעה הייתה נמוכה  ממחיר המינימום שנקבע לא הוכרזו זוכים. בהתאם לתנאי המכרז, מחיר המינימום למגרשים עלה מ-35% ל-50% משומת השמאי  

מחוז דרום

באר שבע מכרז בש/354/2013

במכרז לחכירת מגרשים לבניית 150 יח"ד ב-4 מתחמי משנה בשכונת נווה זאב פלח 05 בבאר שבע התקבלו 22 הצעות. ועדת המכרזים הכריזה על ארבע הצעות זוכות, שנעו בין 3,350,000 ₪ לבין 9,505,500 ₪, לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח. טווח מחירי המינימום נע בין 127,500 ₪ ל-280,500, כאשר השומה הייתה בין 1,000,000ש"ח לבין 2,200,000 ₪. 

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

מספר מגרששטח במ"ר בערךשטח
בניה
מספר יח"דהוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר שומהמחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
סכום זכיהשם זוכה
64,3527,700485,286,9342,200,000280,5009,505,500פרץ לוזון בנין ופיתוח בע"מ
234,1576,470434,704,7111,200,000153,0005,760,289ארזי הנגב יזום ובנייה בע"מ
223,3215,260353,807,2951,000,000127,5005,108,000ירן בניה ופיתוחבע"מ
72,2873,790242,688,7251,000,000127,5003,350,000י.ל אוזן יזמות בע"מ

 

 גרף תוצאות מכרזים

 

אופקים מכרז בש/18/2014

במכרז לחכירת מגרש 904 למסחר בשכונת שפירא באופקים זכתה הצעתה של חברת ה.ר. הלל נכסים בע"מ בסך 300,000 ש"ח לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח, אשר גברה על עשרת ההצעות הנוספות שהתקבלו במכרז.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

מספר מגרששטח במ"ר בערךהוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר שומהמחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
סכום זכיהשם זוכה
90429093,16130,0004,650300,000ה.ר. הלל נכסים בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

gov