תוצאות ועדת מכרזים

​​תל אביב יפו

מכרז תא/​​​15​​6/2013

קבוצת רכישה זכתה במכרז  לרכישת זכויות בעלות של 20.9652% (מתוך 48 יח"ד),מגרש למגורים רח' לוי אשכול בגוש הגדול בתל אביב יפו.

במכרז זה התקבלו 3 הצעות.

להלן טבלה המפרטת את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

808

10

15,200,000

5,320,000

10,327,305

גרינברג רועי ושאר מציעים, מלון רג'נסי ירושלים בע"מ

 

חריש מכרז חי/95/2013

5 הצעות התקבלו במכרז לחכירת מגרשים לבניית 319 יח"ד ב - 4 מתחמי משנה בישוב חריש  בשכונות הצפונית והפרסה.

ארבעה יזמים זכו בארבעת המגרשים וישלמו למינהל בסה"כ כ - 11.7 מליון ₪  לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח.

להלן טבלה המפרטת את תוצאות המכרז :

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

13,491

15,938

103

7,484,154

687,960

7,000,018

עמותת מדורגי חריש אצל עו"ד זהבי בלאו ושו"ת

8,439

10,424

64

4,782,575

214,988

1,555,555

אחים פתחי חברה לבנייה בע"מ

5,706

7,110

45

3,247,474

224,542

337,500

לעבדך באמת הר חומה (ע"ר)

11,004

17,062

107

7,007,742

988,942

2,818,000

רייסדור יזמות בע"מ

 

נהריה מכרז חי/142/2013

סלע בינוי והשקעות הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניית 32 יח"ד בנהריה.במכרז זה התקבלו 12 הצעות.

להלן טבלה המפרטת את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5,460

32

612,352

8,292,300

סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות בע"מ

 

נהריה מכרז חי/143/2013

וילות בנופר חברה לבניה בנהריה בע"מ הוכרזה כזוכה במכרז לרכישת זכות בעלות במגרש לבניית 32 יח"ד בנהריה. 
10 הצעות התקבלו במכרז זה.

להלן טבלה המפרטת את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,663

32

612,352

6,611,000

וילות בנופר חברה לבניה בנהריה בע"מ

 

gov