המועצה אישרה כללים למיזמים סולארים

מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הצעת מינהל מקרקעי ישראל להסדרת מיזמים סולאריים תוך קביעת הוראות מעבר למיזמים בשלבים מתקדמים

המועצה אישרה כללים למיזמים וקבלנים סולארים 

מנהל המינהל מר בנצי ליברמן: ההקלות החדשות יאפשרו ודאות ליזמים ויקדמו את תחום האנרגיה המתחדשת בישראל.

המועצה אישרה הצעה  שמטרתה לעדכן הסדרים בדבר מיזמים סולאריים בתחום המשבצות של ישובים חקלאיים. על פי ההצעה יוגבל השטח למיזמים אלו, לא תותר חכירת משנה ולא תינתן הנחת אזור בגין הקמתם בתחומי המשבצת.

מאחר וקיימים מספר מיזמים המצויים זמן רב בשלבים שונים של הליכי תכנון המתקנים הסולאריים ומאחר שהקמתם תתקל בקשיים על פי ההצעה החדשה, אישרה המועצה הוראות מעבר על מנת לאפשר לאותם המיזמים לצאת אל הפועל.

הוראות אלו קובעות כללים שונים בדבר מגבלת שטח, מאפשרים החכרת מנה ומעניקים הנחת אזור לחלק מהמיזמים לצד הסדרים נוספים.

בכל מקרה לא תותר הקמת מתקן סולארי על קרקע עליה נחתם חוזה למטרת מטעים או חוזה למטרת עיבוד חקלאי שלא בתנאי נחלה.

להלן עיקרי ההחלטה:

הכלליםהנחייה קבועההוראות מעבר
השתתפות הישוב במיזםלא תתאפשר השכרת משנה, אך ניתן להקים תאגיד שהישוב יהיה שותף בו לפחות ב 26% כך שהמיזם יהווה מקור תעסוקה עבור חברי הישובתותר חכירת משנה של הישוב ליזם.
תשלום עבור הקרקעתשלום מהוון  בשיעור 91%התשלום בגין הקרקע יהיה מהוון בשיעור של 91%,
גודל המקסימאלי מתוך משבצת הישוב
 
תתאפשר הקצאה של  לא יותר מ 250 דונם ליישוב בודד.יותרו  לכל ישוב להקצות עד 250 דונם למיזם . בפרויקט משותף של מספר ישובים - עד 500 דונם לישוב המוביל, ולא יותר משני שלישים  משטח  המיזם = הקטן מביניהם. בחבל אילות יתאפשר עד 800 דונם
הנחת אזורלא תינתן הנחת אזור יזמים שהגישו בקשה מלאה למינהל ולהם תכנית ,תקפה , יהיו זכאים להנחות אזור
זקיפה לתעסוקה  10% משטח הפרויקט יחושבו במסגרת שטחי התעסוקה המוקצים לישוב

- 10% מהמיזם או מהשטח המותר לתעסוקה, לפי הנמוך ביניהם, יחושבו כשטחי תעסוקה במסגרת השטחים שמוקצים לישוב

 

תנאי הסף לזכאות להוראות מעבר: יזם אשר הועדה המחוזית החליטה על הפקדת תוכניתו או החליטה על הפקדה בתנאים עד ליום 1.9.2012 - היום הקובע), והסכם עם ישוב חקלאי.

תנאים נוספים: ישוב  המקיים פרויקט אנרגיה  ידרש להפסיק  את  החוזה לקרקע זמנית במידה ויש לו כזאת, בשטח כפול משטח הפרויקט. בפרויקטים ששטחם  עד 125 דונם (ובעוטף עזה עד 250) - אין צורך בויתור.

לגבי פרויקטים משותפים - הישוב המוביל ידרש להשיב קרקע בהיקף דונמים זהה לגודל הפרויקט.

בתום תקופת החוזה והשימוש, השטח יושב לשימוש החקלאי  ולא תותר בו פעילות  לתעסוקה  למעט אם הותרה/אושרה לפי החלטה  1226 (949) .

מר בנצי ליברמן אמר  בתום הישיבה:  "אנו מקווים כי ההסדרים החדשים יסייעו בקידום מיזמים שיאפשרו ניצול טוב יותר של  אנרגיית השמש למטרת הפקת  חשמל , לטובת איכות הסביבה ואזרחי המדינה"

gov