ניהול נכס הרשום בפנקסי חברה משכנת שהתפרקה ואין אפשרות לאתרה

​​​​​​

 

מהי חברה משכנת  

​גוף המאכלס או משכן את הבניין ומלווה את החוכר​, הטיפול בנכס וניהול רישום הזכויות לגביו.
חברה משכנת אחראית, בין היתר, להפניית רוכש נכס לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לצורך חתימה על חוזה חכירה, רישום התחייבויות או הערות, אם ישנן, על הנכס, ביצוע​ ורישום פרצלציה, רישום צו בית משותף (ברוב המקרים) ורישום הנכס בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) על שם הרוכש או החוכר. נוסף על כך, החברה אחראית כלפי הרוכש או החוכר וכלפי הבנקים למשכנתאות לניהול רישום הזכויות על הנכס, לרבות הנפקת כתב התחייבות לריש​ום משכנתא, מתן אישורי זכויות ועוד.

חברה משכנת שהתפרקה  

במקרים שבהם חברה משכנת מגיעה להליכי פירוק וחדלה להתקיים כאישיות משפטית, רמ"י מנועה מניהול הנכס ורישום הזכויות לגביו במקומה של החברה, הואיל ואין בידי הרשות מידע מלא ומעודכן ביחס לנכס, מידע שהיה מצוי ברישומי החברה המשכנת בלבד, ואינו ידוע לרמ"י באופן מלא או בכלל. 
דוגמאות: 

  • מידע על מתן כתב התחייבות לרישום משכנתא שניתן על ידי החברה.

  • מידע על התחייבויות שנתנה החברה לדיירים, לחוכרים או כלפי צדדי ג' אחרים, לביצוע ההליך הרישומי, רישום בית משותף ועוד. 

דרכי הפעולה של החוכר  

חוכר נכס שרישום הזכויות לגביו התנהל בפנקסי חברה משכנת שהתפרקה, נתקל לעתים בקשיים בביצוע פעולות כלשהן בנכס (העברת זכויות, בקשה לקבלת כתב התחייבות לרישום משכנתא ועוד). בפני החוכר ניצבות מספר דרכי פעולה ובהן: 

  • לברר את זהותו של מפרק החברה אצל כונס הנכסים הרשמי או רשם החברות, ולפעול מולו. בדרך כלל, במסגרת ניהול הליך של פירוק חברה, בית המשפט נותן הנחיות והוראות למפרק כיצד לנהוג ביחס לנכסי החוכרים/הדיירים שהיו בניהולה של החברה. 

  • לברר אם קיים נאמן (לרוב עורך דין) המחזיק ייפוי כוח בלתי חוזר כדין מהחברה. ייפוי הכוח מייפה את כוחו של הנאמן להמשיך לטפל ברישום הנכס, לרבות הוצאת הפניה לרמ"י​ לטיפול בהעברת זכויות ועוד, עד להשלמת פעולות רישום הזכויות בנכס בלשכת רישום מקרקעין. ייתכן שיידרשו מסמכים משלימים לפי המקרה המסוים.

ישנן דרכי פעולה נוספות, ואלה תלויות בגורמים ובנתונים נוספים. על החוכר לקבל ייעוץ משפטי מטעמו 
באשר לדרך הפעולה המתאימה והנכונה ביותר למקרה המסוים שלו. 

הבהרות  

  • דף זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

  •  אין במידע שלעיל משום תחליף לייעוץ משפטי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

gov