בעלות ורישום

בעלות ורישום
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הרוכש דירה או בית על אדמת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) חותם על חוזה חכירה עם הרשות, המבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה, על פי רוב ל-49 שנים), אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, הקרן הקיימת לישראל או רשות הפיתוח, לפי העניין. זכות החכירה נרשמת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) שבמשרד המשפטים בתנאי שקיים רישום חלוקת קרקע (פרצלציה). אם יש יותר מיחידת דיור אחת על אותה קרקע, יש צורך ברישום צו בית משותף. כתוצאה מכך, לכל דירה או בית יש מספר גוש וחלקה, המהווים מעין תעודת זהות. הרישום בטאבו מקל על המוכר והקונה לאתר את הדירה המסוימת.

העברת בעלות

חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, קובע כי ניתן להעביר בעלות במקרקעי ישראל בתנאים מסוימים המפורטים בו. בדרך זו יתנתק ​החוכר מרמ"י ולא יזדקק עוד לאישורה בעת ביצוע פעולות הנוגעות לנכס שבבעלותו, כגון רישום משכנתא, העברת זכויות, היתר בנייה ועוד. הוא גם יוכל לבצע את כל הפעולות הללו בצורה פשוטה, יעילה ומידית ומבלי לשלם לרשות. אך ניתוק מוחלט של בעל הזכויות מהצורך לקבל שירות מרמ"י יתאפשר רק כשהבעלות תירשם בטאבו; גם אם בעל הנכס קיבל הודעה על זכותו לבעלות מלאה, הוא עדיין נזקק לשירותי תחזוקת החוזה ברמ"י עד להשלמת רישום הבעלות. ​

נכסים שאינם רשומים בטאבו

אם מדובר בנכסים שאינם רשומים בטאבו, רשות מקרקעי ישראל ממשיכה בניהולם ומחויבת במתן שירות שוטף. אגף בעלות ורישום מרכז את מרבית פעולות הרישום תחת קורת גג אחת, לרבות הקניית בעלות, פרצלציות והסדר קרקעות, בתים משותפים, שטרות מכר רפורמה או ​חכירה של חברות משכנות, רישום עיקולים וניהול ספר הנכסים של הרשות.

 

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=143DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=101DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=96DispForm.aspx

קבצים להורדה

gov