התקשרויות בפטור ממכרז


בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", ובחרו בסעיף "שם המפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" וקריטריונים נוספים לבחירתכם.

 
gov