התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
651674 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה חלקה א של הנחלה שטח העסקה 10013.0 מ"ר בישוב זבדיאל.14-07-2020
651675 פעיל בניה דו-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 705.0 מ"ר בישוב הררית.14-07-2020
651676 פעיל תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים חכירה ללא הסכם פיתוח, בריכת אגירת מים שטח העסקה 2075.0 מ"ר בישוב פרדיס.14-07-2020
651677 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים עם חזית מסחרית שטח העסקה 1463.0 מ"ר בישוב אור יהודה.14-07-2020
651678 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, התחשבנות דמי הסכמה ודמי היתר שטח העסקה 9968.0 מ"ר בישוב בית חלקיה.14-07-2020
651679 פעיל הרחבה-מושב/קיבוץ בניה מרוכזת הסכם פיתוח לחכר, דגם די 130 שטח העסקה 515.0 מ"ר בישוב אמנון.14-07-2020
651680 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב שדה נחום.14-07-2020
651702 פעיל בכוונת רשות מקרקעי ישראל להתקשר עם חברת החשמל לישראל כספק יחיד לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת מכרזים השנ"ג 1993 לשם הקמת חדר טרנספורמציה - שני שנאים בחכירה ללא הסכם פיתוח , שטח העסקה 49 מ"ר בישוב אופקים גוש 10021202 חלקה 1 (בחלק)14-07-2020
651711 פעיל בכוונת רשות מקרקעי ישראל להתקשר עם חברת החשמל לישראל כספק יחיד לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג 1993. לשם הקמת חדר טרנספורמציה - שלושה שנאים בחכירה ללא הסכם פיתוח, שטח העסקה 77 מ"ר בישוב אופקים.14-07-2020
651713 פעיל חברת חשמל לישראל כספק יחיד לפיתקנה 3(29)14-07-2020
651718 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 402.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.14-07-2020
651719 פעיל מרעה בתה השכרות עונתיות, שטחי מרעה שטח העסקה 267000.0 מ"ר בישוב כרם מהרל.14-07-2020
651720 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 67000.0 מ"ר בישוב אלוני יצחק.14-07-2020
651721 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 39 שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.14-07-2020
651722 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.14-07-2020
651723 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 643.0 מ"ר בישוב שניר.14-07-2020
651724 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 625.0 מ"ר בישוב שניר.14-07-2020
651725 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, שעל- נחלה 151 שטח העסקה 1502.0 מ"ר בישוב שעל.14-07-2020
651726 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נטועה - נחלה 134 שטח העסקה 934.0 מ"ר בישוב נטועה.14-07-2020
651727 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון- נחלה 95 שטח העסקה 971.0 מ"ר בישוב עבדון.14-07-2020
651728 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון- נחלה 100 שטח העסקה 993.0 מ"ר בישוב עבדון.14-07-2020
651729 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 2 שטח העסקה 706.0 מ"ר בישוב כרמי קטיף.14-07-2020
651730 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.14-07-2020
651731 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב עין יעקב.14-07-2020
651732 פעיל מקרקעי ייעור הרשאה לשימוש, מחנה ג'וערה שטח העסקה 43086.0 מ"ר בישוב עין השופט.14-07-2020
651611 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.13-07-2020
651612 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 569.0 מ"ר בישוב תל תאומים.13-07-2020
651613 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לחינוך חכירה ללא הסכם פיתוח, בית ספר תיכון שטח העסקה 20018.0 מ"ר בישוב כרמי קטיף.13-07-2020
651614 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מקצועי שטח העסקה 735.0 מ"ר בישוב שדה יעקב.13-07-2020
651615 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, מוסדות ציבור שטח העסקה 16124.0 מ"ר בישוב מ.א. עמק הירדן.13-07-2020
651616 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב כפר רופין.13-07-2020
651617 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 527.0 מ"ר בישוב בית אלפא.13-07-2020
651618 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 יח אירוח שטח העסקה 30.0 מ"ר בישוב עין יעקב.13-07-2020
615254 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת רגבים שטח העסקה 2639168.0 מ"ר בישוב רגבים.12-07-2020
651559 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 729.0 מ"ר בישוב יונתן.12-07-2020
651560 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 63 שטח העסקה 652.0 מ"ר בישוב רוחה.12-07-2020
651562 פעיל התחייבות כלפי צד ג' חליפין, חליפין "על חשבון" - ציפורי שטח העסקה 42264.0 מ"ר בישוב צפורי.12-07-2020
651563 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב רשפים.12-07-2020
651564 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל אלומיניום ומסגריה שטח העסקה 3293.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.12-07-2020
651476 פעיל גן לאומי חכירה ללא הסכם פיתוח, שמורת טבע נחל פולג שטח העסקה 422700.0 מ"ר בישוב נתניה.12-07-2020
651514 פעיל מרעה חורש השכרות עונתיות, מרעה חורש שטח העסקה 2185985.1 מ"ר בישוב מ.א. משגב.09-07-2020
651515 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, לגיטימציה ל 3 יח אירוח שטח העסקה 151.0 מ"ר בישוב בן עמי.09-07-2020
651516 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 521.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.09-07-2020
651517 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א' שטח העסקה 2309.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.09-07-2020
595368 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, שטחי משבצת שטח העסקה 3410076.0 מ"ר בישוב זרחיה.08-07-2020
651478 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים אחד שטח העסקה 381.0 מ"ר בישוב תנובות.08-07-2020
651479 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים אחד בקיר משותף שטח העסקה 330.0 מ"ר בישוב תנובות.08-07-2020
651480 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות להסדר בסימן ז פרק משנה 8.3 שטח העסקה 11896.0 מ"ר בישוב עזריאל.08-07-2020
651481 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 549.0 מ"ר בישוב דפנה.08-07-2020
651482 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, דמי חכירה בחלקת המגורים 375 מ"ר שטח העסקה 14899.0 מ"ר בישוב בית עזרא.08-07-2020
651483 פעיל קייט בנחלה הרשאה לשימוש, צימר בשטח של 29 מ"ר שטח העסקה 29.0 מ"ר בישוב אבן ספיר.08-07-2020
651427 פעיל מסחר ותעשיה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעסוקה שטח העסקה 4926.0 מ"ר בישוב כפר סבא.07-07-2020
651428 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 513.0 מ"ר בישוב מסד.07-07-2020
651429 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים - יח"ד 1 שטח העסקה 497.0 מ"ר בישוב מענית.07-07-2020
651430 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 12970.0 מ"ר בישוב כפר יחזקאל.07-07-2020
651431 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 497.0 מ"ר בישוב רחוב.07-07-2020
651432 פעיל מסחר ומבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, איזור מגורים מיוחד - מגורי קשישים שטח העסקה 4657.0 מ"ר בישוב שער העמקים.07-07-2020
651433 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב לבון.07-07-2020
651434 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 906.0 מ"ר בישוב נטור.07-07-2020
651435 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 750.0 מ"ר בישוב קדמת צבי.07-07-2020
651436 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 750.0 מ"ר בישוב קדמת צבי.07-07-2020
651437 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א, של נחלה שטח העסקה 3033.0 מ"ר בישוב יד נתן.07-07-2020
651438 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית 1 יח"ד מגרש מספר 535 שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב שלוה.07-07-2020
651439 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 516.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.07-07-2020
651440 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.07-07-2020
651441 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב עמיעד.07-07-2020
651442 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 483.0 מ"ר בישוב עמיעד.07-07-2020
651451 פעיל התקשרות עם "הוצאת רונן" לצורך רכישת מנוי שנתי משולב לאתר "מקרקעין באינטרנט" וכתב העת "מקרקעין" עבור משתמשי האגף המשפטי .07-07-2020
651452 פעיל הארכת התקשרות עםטל אלטמן להמשך קבלת שירותי ייעוץ וניהול בתחום הממ"ג .07-07-2020
651454 פעיל התקשרות עם המודד מיכאל שוורץ לצורך ביצוע מדידות להכנת תצ"ר בחורה ( שכונה 6 ) .07-07-2020
651458 פעיל התקשרות עם משרד מדידות "תהן תכנון הנדסי בע"מ" לצורך ביצוע מדידות להכנת תצ"ר ברהט ( חלק משכונות 4,5,6 ) .07-07-2020
651362 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב מענית.06-07-2020
651363 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מענית.06-07-2020
651364 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.06-07-2020
651365 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מענית.06-07-2020
651366 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב מענית.06-07-2020
651367 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב מסד.06-07-2020
651368 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב מסד.06-07-2020
651369 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מסד.06-07-2020
651370 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 1282.0 מ"ר בישוב כפר רוזנואלד (זרעית).06-07-2020
651371 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב מענית.06-07-2020
651372 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 494.0 מ"ר בישוב מענית.06-07-2020
651373 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב מענית.06-07-2020
651374 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 397.0 מ"ר בישוב מרחביה קבוץ.06-07-2020
651375 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת טרנספורמציה שטח העסקה 77.0 מ"ר בישוב גלגוליה. גוש 7506 חלקה 7 ספק יחיד06-07-2020
651376 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת טרנספורמציה שטח העסקה 52.0 מ"ר בישוב גלגוליה. גוש 7636 חלקה 32 ספק יחיד06-07-2020
651377 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, נגריה ואלומיניום שטח העסקה 1530.0 מ"ר בישוב יגור.06-07-2020
651378 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים מגרש 34 שטח העסקה 37240.0 מ"ר בישוב אלונים.06-07-2020
651379 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א שטח העסקה 2139.0 מ"ר בישוב בת שלמה.06-07-2020
651380 פעיל שטח ספורט חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 2066 - שטח ספורט שטח העסקה 14815.0 מ"ר בישוב כברי.06-07-2020
651381 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, דמי חכירה 3.75% לפי סימן ז, פרק 8.3 שטח העסקה 17457.0 מ"ר בישוב טל שחר.06-07-2020
651382 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים אחד שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב מזור.06-07-2020
651383 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 500.1 מ"ר בישוב גאולים.06-07-2020
651384 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 645.0 מ"ר בישוב תל תאומים.06-07-2020
651331 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנייה נמוכה שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב אזור.05-07-2020
651332 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 75 שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.05-07-2020
651333 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 301 שטח העסקה 764.0 מ"ר בישוב עצם.05-07-2020
651334 פעיל אחר - שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני ציבור שטח העסקה 4026.0 מ"ר בישוב דלתון.05-07-2020
651335 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד נחלה 410 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.05-07-2020
651336 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד נחלה 406 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.05-07-2020
651337 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד נחלה 409 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.05-07-2020
651338 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד- נחלה 399 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.05-07-2020
651339 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד נחלה 392 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.05-07-2020
651267 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א' שטח העסקה 24446.0 מ"ר בישוב מגדים.02-07-2020
651268 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון- נחלה 98 שטח העסקה 995.0 מ"ר בישוב עבדון.02-07-2020
651269 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה - שני שנאים שטח העסקה 53.0 מ"ר בישוב ניר יפה.02-07-2020
651270 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים קיים מגרש 78 שטח העסקה 942.0 מ"ר בישוב ישעי.02-07-2020
651271 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב תובל.02-07-2020
651272 פעיל מסחר ותעשיה חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר ותעסוקה- מגרש 162 שטח העסקה 2319.0 מ"ר בישוב יסעור.02-07-2020
651273 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קיט כפרי נחלה 45. שטח העסקה 260.0 מ"ר בישוב לימן.02-07-2020
651274 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שנאי 1- "גליל 10" שטח העסקה 42.0 מ"ר בישוב נצרת.02-07-2020
651276 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרוים בהחלה חלקה א שטח העסקה 22793.0 מ"ר בישוב מגדים.02-07-2020
651277 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 516.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651278 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שני שנאים-"עפרוני 4" שטח העסקה 29.0 מ"ר בישוב קרית שמונה.02-07-2020
651279 פעיל מסחר ושרותים אחרים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור - מגרש 2032 שטח העסקה 8458.0 מ"ר בישוב עברון.02-07-2020
651280 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה - שני שנאים"יפיע 5" שטח העסקה 32.0 מ"ר בישוב יפיע.02-07-2020
651281 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 290 שטח העסקה 461.0 מ"ר בישוב כפר ברוך.02-07-2020
651282 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון- נחלה 74 שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב עבדון.02-07-2020
651283 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651284 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651285 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651286 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 512.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651287 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 87 שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב כרמי קטיף.02-07-2020
651288 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 1 שטח העסקה 703.0 מ"ר בישוב כרמי קטיף.02-07-2020
651289 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש בהרחבה- מגורים שטח העסקה 519.0 מ"ר בישוב אחזם.02-07-2020
651290 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 1132.0 מ"ר בישוב כפר גלעדי.02-07-2020
651291 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 991.0 מ"ר בישוב כפר גלעדי.02-07-2020
651215 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 528.0 מ"ר בישוב תובל.01-07-2020
651216 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.01-07-2020
651217 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 472.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.01-07-2020
651218 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 402.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.01-07-2020
651220 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית 1 יח"ד מגרש 537 שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב שלוה.01-07-2020
651224 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 יח"ד שטח העסקה 1972.0 מ"ר בישוב אביחיל.01-07-2020
651225 פעיל המרה משכר לחכר בבניה נמוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים 1 יח"ד שטח העסקה 708.0 מ"ר בישוב יבנה.01-07-2020
651226 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, שטחי עיבוד לתקופה ארוכה שטח העסקה 10205.0 מ"ר בישוב מ.א. עמק חפר.01-07-2020
651227 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 10016.0 מ"ר בישוב משמרת.01-07-2020
651228 פעיל מגורים מכר ללא הסכם פיתוח, 21.7 יח"ד מתוך 140 שטח העסקה 268.0 מ"ר בישוב תל אביב יפו.01-07-2020
651229 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.01-07-2020
651252 פעיל התקשרות עם חברת אשמורת ניהול נכסים בע"מ כחברת הניהול של קריית הממשלה לטובת ביצוע עבודות התאמה פיסיות במשרדי רמ"י בבאר שבע .01-07-2020
651182 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, 28 יחידות שטח העסקה 851.0 מ"ר בישוב רעננה.30-06-2020
651183 פעיל בניה דו-משפחתית מכר ללא הסכם פיתוח, השלמת מגרש שטח העסקה 104.0 מ"ר בישוב אבן יהודה.30-06-2020
651184 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 403.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.30-06-2020
651186 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חזון.30-06-2020
651187 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 749.0 מ"ר בישוב קשת.30-06-2020
651188 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1974.0 מ"ר בישוב אזור.30-06-2020
651189 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 454.0 מ"ר בישוב טל אל.30-06-2020
651190 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 62.0 מ"ר בישוב פתח תקוה.30-06-2020
651191 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 535.0 מ"ר בישוב כפר זיתים.30-06-2020
651119 פעיל תיירות הסכם פיתוח לחכר, קמפינג טיפי אינדיאני שטח העסקה 10321.0 מ"ר בישוב שעל.29-06-2020
651120 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 516.0 מ"ר בישוב שורשים.29-06-2020
651121 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 725.0 מ"ר בישוב משמר הירדן.29-06-2020
651122 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, פינוי עודפים משכונת עומרים בפרדס חנה שטח העסקה 90478.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.29-06-2020
651123 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 1182.0 מ"ר בישוב כפר יונה.29-06-2020
651124 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 440 שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב תלמי יפה.29-06-2020
651125 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור מוצרי אלומניום שטח העסקה 3664.0 מ"ר בישוב אפרת.29-06-2020
651126 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 466 שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב תלמי יפה.29-06-2020
651127 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים אחד שטח העסקה 597.0 מ"ר בישוב עזריאל.29-06-2020
651128 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שטח העסקה 52.0 מ"ר בישוב לוד. גוש 80036 חלקה 1 ספק יחיד29-06-2020
651129 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שטח העסקה 40.0 מ"ר בישוב רמלה. גוש 4344 חלקה 100 ספק יחיד29-06-2020
651130 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת טרנספורמציה שטח העסקה 40.0 מ"ר בישוב לוד. גוש 80000 חלקה 15 ספק יחיד29-06-2020
651132 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, דו משפחתי שטח העסקה 300.0 מ"ר בישוב חשמונאים.29-06-2020
651133 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלות במשבצת שטח העסקה 3881566.0 מ"ר בישוב הודיה.29-06-2020
651081 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב תלמי יחיאל.28-06-2020
651082 פעיל אחר - שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, בניין המועצה ומרפאות שטח העסקה 1413.0 מ"ר בישוב מרכז שפירא.28-06-2020
651083 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים מגרש 7017 שטח העסקה 27.0 מ"ר בישוב עפולה. גוש 17013 חלקה 57 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגןש 17013 חלק מחלקה 57 בשטח של 27 מ"ר בעפולה עלית, התחנה מיועדת לשני שנאים מגרש 7017.28-06-2020
651084 פעיל תחנות שאיבה וקידוחים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת אלישמע שטח העסקה 5030.0 מ"ר בישוב אלישמע.28-06-2020
651085 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.28-06-2020
651086 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 380.0 מ"ר בישוב רגבים.28-06-2020
651087 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 491.0 מ"ר בישוב אליפלט.28-06-2020
651002 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651003 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יח"ד אחת שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651004 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים-יחידה אחת שטח העסקה 466.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651005 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנה תעשיה שטח העסקה 4172.0 מ"ר בישוב ראש פנה.25-06-2020
651006 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 779.0 מ"ר בישוב נאות מרדכי.25-06-2020
651007 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 461.0 מ"ר בישוב נאות מרדכי.25-06-2020
651008 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 922.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.25-06-2020
651009 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 461.0 מ"ר בישוב עמיר.25-06-2020
651010 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 494.0 מ"ר בישוב דפנה.25-06-2020
651011 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 256.0 מ"ר בישוב יפתח.25-06-2020
651012 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 683.0 מ"ר בישוב דפנה.25-06-2020
651013 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב הזורעים.25-06-2020
651014 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651015 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651018 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 439.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651019 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 480.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651020 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 467.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651021 פעיל מתקני מים חכירה ללא הסכם פיתוח, בריכת מים מנורים שטח העסקה 2526.0 מ"ר בישוב פוריה עילית.25-06-2020
651023 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 464.0 מ"ר בישוב עמיר.25-06-2020
651024 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 720.0 מ"ר בישוב נאות מרדכי.25-06-2020
651025 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651026 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651027 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651028 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651029 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651030 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651031 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651032 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651033 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 567.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651034 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, רכישת זכויות למגורים שנחלה שטח העסקה 3969.0 מ"ר בישוב כוכב מיכאל.25-06-2020
651035 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
gov