התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
597329 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלות במשבצת שטח העסקה 1573285.0 מ"ר בישוב נוה מיכאל.12-12-2019
643780 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, מגורי עובדים זרים למשק 81 חצבה שטח העסקה 85.0 מ"ר בישוב חצבה.12-12-2019
643781 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב טל אל.12-12-2019
643782 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחקלה א' של נחלה 146 שטח העסקה 3862.0 מ"ר בישוב אורה.12-12-2019
643783 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחבר ותיק שטח העסקה 367.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.12-12-2019
643784 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 760.0 מ"ר בישוב ירדנה.12-12-2019
643785 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 262477.0 מ"ר בישוב מ.א. יואב.12-12-2019
643787 פעיל תעשיה ומלאכה הרשאה לשימוש, מגרש אחסנה שטח העסקה 93545.0 מ"ר בישוב מ.א. ברנר.12-12-2019
643788 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש בהרחבה - מגורים שטח העסקה 344.0 מ"ר בישוב איתן.12-12-2019
643789 פעיל תיירות - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, מדרשת יעלון ותיירות בסופי שבוע שטח העסקה 6522.0 מ"ר בישוב נאות סמדר.12-12-2019
643790 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 402.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643791 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 470.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643792 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 336.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643793 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 395.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643794 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 495.0 מ"ר בישוב דפנה.12-12-2019
643795 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל שיש ואבן שטח העסקה 891.0 מ"ר בישוב דיר חנא.12-12-2019
643796 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 248041.0 מ"ר בישוב מ.א. יואב.12-12-2019
643797 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 52151.0 מ"ר בישוב אשקלון.12-12-2019
643798 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א' שטח העסקה 1017.0 מ"ר בישוב גן השומרון.12-12-2019
643799 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 457.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643800 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב דפנה.12-12-2019
643801 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב דפנה.12-12-2019
643802 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 414.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643803 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה במשבצת שטח העסקה 12433.0 מ"ר בישוב נטעים.12-12-2019
643804 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה במשבצת שטח העסקה 12381.0 מ"ר בישוב כפר מלל.12-12-2019
643805 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברור חיל.12-12-2019
643806 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלות.12-12-2019
643807 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 491.0 מ"ר בישוב מסלות.12-12-2019
643808 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 625.0 מ"ר בישוב דפנה.12-12-2019
643809 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 584.0 מ"ר בישוב דפנה.12-12-2019
643810 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה במשבצת שטח העסקה 9806.0 מ"ר בישוב צופית.12-12-2019
643811 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה במשבצת שטח העסקה 10668.0 מ"ר בישוב כפר ידידיה.12-12-2019
643812 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה במשבצת שטח העסקה 9548.0 מ"ר בישוב צופית.12-12-2019
643813 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 215 שטח העסקה 519.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).12-12-2019
643814 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 47698.0 מ"ר בישוב מ.א. חוף אשקלון.12-12-2019
643815 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 405.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643816 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 352.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643818 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 468.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643819 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 339.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643820 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 8595.0 מ"ר בישוב אלי-עד.12-12-2019
643821 פעיל מסחר שרותים ומבני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מזנון בין מלון הרודס לדן - חוף צפוני שטח העסקה 125.8 מ"ר בישוב אילת.12-12-2019
643822 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 225 שטח העסקה 519.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).12-12-2019
643823 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון- נחלה 108 שטח העסקה 642.0 מ"ר בישוב עבדון.12-12-2019
643824 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשיה שטח העסקה 146657.0 מ"ר בישוב מ.א. מנשה.12-12-2019
643825 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 426.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643826 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 384.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643827 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 304.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643828 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 387.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643829 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 354.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643830 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב הגושרים.12-12-2019
643831 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 531.0 מ"ר בישוב דפנה.12-12-2019
643832 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 559.0 מ"ר בישוב דפנה.12-12-2019
643833 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב דפנה.12-12-2019
643834 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 358.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.12-12-2019
643835 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, סימן ז' פרק משנה 8.3 לקודקס שטח העסקה 10126.0 מ"ר בישוב בית עריף.12-12-2019
643836 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קייט בנחלה 25 בשאר ישוב שטח העסקה 209.0 מ"ר בישוב שאר-ישוב.12-12-2019
643883 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 599.0 מ"ר בישוב נוה זיו.12-12-2019
643884 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1007.0 מ"ר בישוב ראשון לציון.12-12-2019
643885 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קייט כפרי נחלה 41 נוב שטח העסקה 79.0 מ"ר בישוב נוב.12-12-2019
643886 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשיה שטח העסקה 1502.0 מ"ר בישוב בני ברק.12-12-2019
643889 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה טבריה שטח העסקה 42.0 מ"ר בישוב טבריה. גוש 15046 חלקה 31 מדובר בהקצאת קרקע לטובת חברת החשמל למטרת הקמת חדר טרנספורמציה בגוש 15046חלק מחלקה 31 , מגרש 1002 בשטח של 42 מ"ר בטבריה .מדובר בחדר לשנאי אחד.12-12-2019
643890 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב ברק.12-12-2019
643891 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 15780.0 מ"ר בישוב חדרה.12-12-2019
643892 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 7620.0 מ"ר בישוב חדרה.12-12-2019
643894 פעיל מתקנים הנדסיים הרשאה לשימוש, מתקן שידור (אנטנה) שטח העסקה 27.0 מ"ר בישוב עכו.12-12-2019
643895 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גן, מוסדות חינוך חובה שטח העסקה 18448.0 מ"ר בישוב דאלית אל כרמל (עיר הכרמל).12-12-2019
643896 פעיל תעשיה ומלאכה מכר ללא הסכם פיתוח, תעשייה שטח העסקה 3500.0 מ"ר בישוב ניר צבי.12-12-2019
643690 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קייט שטח העסקה 90.0 מ"ר בישוב שדות מיכה.11-12-2019
643691 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב נבטים.11-12-2019
643692 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 573.0 מ"ר בישוב שוקדה.11-12-2019
643693 פעיל חיפוש וחקירה של נפט הרשאה לשימוש, קידוח נפט שטח העסקה 10800.0 מ"ר בישוב מ.א. עמק לוד. גוש 4000 חלקה 22 ספק יחיד 3(29)11-12-2019
643694 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.11-12-2019
643695 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 750.0 מ"ר בישוב קשת.11-12-2019
643696 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 788.0 מ"ר בישוב כפר חרוב.11-12-2019
643697 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 410.0 מ"ר בישוב שתולה.11-12-2019
643698 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרדים שטח העסקה 142.0 מ"ר בישוב רשפון.11-12-2019
643699 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים שטח העסקה 59.0 מ"ר בישוב מבשרת ציון. גוש 29956 חלקה 73 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".11-12-2019
643700 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים שטח העסקה 59.0 מ"ר בישוב מבשרת ציון. גוש 29956 חלקה 70 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".11-12-2019
643701 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 3 שנאים שטח העסקה 79.0 מ"ר בישוב מבשרת ציון. גוש 29956 חלקה 72 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".11-12-2019
643702 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנפורמציה 2 שנאים שטח העסקה 59.0 מ"ר בישוב מבשרת ציון. גוש 29956 חלקה 74 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".11-12-2019
643703 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים שטח העסקה 59.0 מ"ר בישוב מבשרת ציון. גוש 29956 חלקה 71 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".11-12-2019
643704 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 2493.0 מ"ר בישוב כפר ורבורג.11-12-2019
643705 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 630.0 מ"ר בישוב בני יהודה.11-12-2019
643706 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חספין.11-12-2019
643707 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.11-12-2019
643708 פעיל מתקני מים הרשאה לשימוש, בריכה תפעולית "עמק הבכא" שטח העסקה 9300.0 מ"ר בישוב מ.א. גולן.11-12-2019
643730 פעיל התקשרות עם עיריית נוף הגליל לצורך רכישת תווי חנייה לעובדי מרחב צפון .11-12-2019
643736 פעיל הרחבת התקשרות עם חברת "אנטרופי ייעוץ ארגוני" לצורך ניהול מערך הפרסים בתהליך המשחוק הארגוני .11-12-2019
643594 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרדים שטח העסקה 76.0 מ"ר בישוב צפריה.10-12-2019
643595 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב חמדיה.10-12-2019
643596 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.10-12-2019
643597 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.10-12-2019
643598 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב חמדיה.10-12-2019
643599 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 3 מבני קייט בנחלה שטח העסקה 80.0 מ"ר בישוב עפר.10-12-2019
643600 פעיל גידולי שדה - שלחין חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 3480.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.10-12-2019
643601 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.10-12-2019
643602 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 186 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).10-12-2019
643603 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב חמדיה.10-12-2019
643604 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב חמדיה.10-12-2019
643605 פעיל מסחר בנחלה הרשאה לשימוש, שימוש חורג קונדיטריה שטח העסקה 136.0 מ"ר בישוב ערוגות.10-12-2019
643606 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 495.0 מ"ר בישוב הררית.10-12-2019
643607 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחבר ותיק שטח העסקה 403.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.10-12-2019
643608 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 236 שטח העסקה 520.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).10-12-2019
643609 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב ברק.10-12-2019
643610 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 532.0 מ"ר בישוב דפנה.10-12-2019
643611 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, נגריה שטח העסקה 986.0 מ"ר בישוב דיר חנא.10-12-2019
643612 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.10-12-2019
643613 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 162 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).10-12-2019
643614 פעיל הרחבה-מושב/קיבוץ בניה מרוכזת הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב שדה נחום.10-12-2019
643615 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 279 שטח העסקה 519.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).10-12-2019
643616 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, עמיאם שיווק בע"מ שטח העסקה 1035.0 מ"ר בישוב אופקים.10-12-2019
643617 פעיל אחר - מכרות ומחצבות הרשאה לתיכנון, הרשאה לתכנון מחצבת כפר גלעדי שטח העסקה 295636.0 מ"ר בישוב ירוחם.10-12-2019
643618 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 220 שטח העסקה 519.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).10-12-2019
643619 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים עם חזית מסחרית שטח העסקה 896.0 מ"ר בישוב אל סייד.10-12-2019
643620 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב חורה.10-12-2019
643621 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 1055.0 מ"ר בישוב שגב שלום.10-12-2019
643622 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 821.0 מ"ר בישוב אל סייד.10-12-2019
643623 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 1998.0 מ"ר בישוב תראבין א-צאנע.10-12-2019
643624 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א' שטח העסקה 6073.0 מ"ר בישוב עפר.10-12-2019
643488 פעיל אחר - שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, אולם ומגרש ספורט שטח העסקה 4637.0 מ"ר בישוב ירוחם.09-12-2019
643489 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשיה ואולם ארועים שטח העסקה 1546.0 מ"ר בישוב בני ברק.09-12-2019
643490 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים ברחבה שטח העסקה 601.0 מ"ר בישוב אשחר.09-12-2019
643491 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 10094.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.09-12-2019
643492 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשיה נת/554 שטח העסקה 5105.0 מ"ר בישוב נתניה.09-12-2019
643493 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר שנאים בנצרת הגליל 7 שטח העסקה 25.0 מ"ר בישוב נצרת. גוש 17827 חלקה 31 מדובר בהקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 17827 חלקה 31 בשטח של 25 מ"ר בנצרת.מדובר בחדר עם שני שנאים.על שטח הבקשה חלה תוכנית מס ' נצ/מק/1173 בתוקף ביעוד שצ"פ התכליות המותרות בין היתר -הקמת חדר שנאים .09-12-2019
643494 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר שנאי אחד בצנדלה שטח העסקה 22.0 מ"ר בישוב צנדלה. גוש 20930 חלקה 62 מדובר בהקצאת קרקע לטובת חברת החשמל למרת הקמת חדר טרנספורמציה בגוש 20930 ,חלקה 62 בשטח של 22 מ"ר במ. א הגלבוע, צנדלה. מדובר בחדר עם שנאי אחד.09-12-2019
643495 פעיל גני-ילדים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 914.0 מ"ר בישוב הגושרים.09-12-2019
643496 פעיל חיפוש וחקירה של פיצלי שמן הרשאה לשימוש, חיפוש פצלי שמן שטח העסקה 1785000.0 מ"ר בישוב מ.א. רמת נגב. גוש 39058 חלקה 1 חברת שפיר תעשיות בע"מ (להלן- החברה)קיבלה רשיון לחיפוש וחקירה של פצלי שמן מהממונה על עינייני הנפט. תעודה זו ניתנה לחברה, בהתאם להוראות בפקודת המכרות עד ליום 16.1.2020 נוכח האמור, עומדת לחברה הזכות הבלעדית לחיפוש המחצב בשטח שבנדון, באתר אורון. בכוונת רמ"י להתקשר עם החברה בעסקת הרשאה לחיפוש וחקירה של פצלי שמן לפי תקנה 3(29) לשטח של כ- 1,785 דונם.09-12-2019
643497 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד- נחלה 66 שטח העסקה 7834.0 מ"ר בישוב אלי-עד.09-12-2019
643498 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, גידולי שדה- שלחין שטח העסקה 2400.0 מ"ר בישוב זמר.09-12-2019
643499 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, בצת- נחלה 249 שטח העסקה 9000.0 מ"ר בישוב בצת.09-12-2019
643500 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 506 שטח העסקה 2499.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.09-12-2019
643501 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, בריכה תעשייתית לאידוי ואגירה שטח העסקה 146407.0 מ"ר בישוב מ.מ.ת. נאות חובב.09-12-2019
643526 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב שדה נחום.09-12-2019
643527 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, חנות לממכר ביצים שטח העסקה 29.0 מ"ר בישוב מישר.09-12-2019
643528 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א' שטח העסקה 10579.0 מ"ר בישוב פריגן.09-12-2019
643529 פעיל מכרות ומחצבים הרשאה לשימוש, מחצבים שטח העסקה 108233.0 מ"ר בישוב דימונה. גוש 39074 חלקה 1 חברת חסין אש בע"מ (להלן- החברה) קיבלה המלצה לחידוש חוזה של חרסית מיוחדת לתעשיה,ביחס לשטח שבנדון מהמפקח על המכרות במשרד התשתיות הלאומיות, בהתאם להוראות פקודת המכרות,עד ליום 19.8.2029. לחברה הזכות הבלעדית לכרייה במחצב בשטח שבנדון, בדימונה. בכוונת רמ"י להתקשר עם החברה בעסקת הרשאה לכרייה וחציבה של חרסית מיוחדת לתעשייה ,לפי תקנה 3(29) לשטח של כ -108.233 דונם.09-12-2019
643530 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחברים חדשים שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.09-12-2019
643531 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחבר ותיק שטח העסקה 410.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.09-12-2019
643532 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חזון.09-12-2019
643533 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחבר ותיק שטח העסקה 401.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.09-12-2019
643534 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחבר ותיק שטח העסקה 393.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.09-12-2019
643535 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 318 ברוש שטח העסקה 759.0 מ"ר בישוב ברוש.09-12-2019
643388 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני ציבור שטח העסקה 1742.0 מ"ר בישוב חצור הגלילית.08-12-2019
643389 פעיל גני-ילדים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני ציבור שטח העסקה 900.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.08-12-2019
643390 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מרכז שכונתי שטח העסקה 4010.0 מ"ר בישוב צפת.08-12-2019
643391 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 9549.0 מ"ר בישוב צור יצחק.08-12-2019
643393 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קייט ומשרד מסחרי שטח העסקה 158.0 מ"ר בישוב לימן.08-12-2019
643394 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קייט בנחלה שטח העסקה 160.0 מ"ר בישוב כפר ברוך.08-12-2019
643395 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, צימר ומשרד למקצועות חופשיים שטח העסקה 93.0 מ"ר בישוב בן עמי.08-12-2019
643396 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב צחר.08-12-2019
643397 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו שנאי אחד שטח העסקה 43.0 מ"ר בישוב בית הגדי. גוש 100881 חלקה 1 לפי חוות דעת יועת משפטי של מרחב דרום לעניין ההתקשרות הנ"ל כי הספק הוא ספק יחיד: "בהתאם למצב הדברים בפועל, חברת החשמל הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר טרנספורמציה".08-12-2019
643398 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 547.0 מ"ר בישוב זרועה.08-12-2019
643399 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, מגורי עובדים זרים למשק 8 צופר שטח העסקה 111.0 מ"ר בישוב צופר.08-12-2019
643281 פעיל תחנת חשמל חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת מיתוגת מתקנים לוגיסטיים משרדים שטח העסקה 209211.0 מ"ר בישוב ראשון לציון.05-12-2019
643282 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב מסלות.05-12-2019
643283 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מגל.05-12-2019
643284 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה מרוכזת דגם בזלת שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב מ.05-12-2019
643285 פעיל מסחר ושרותים אחרים הרשאה לשימוש, סופרמרקט שטח העסקה 1963.7 מ"ר בישוב ראש העין.05-12-2019
643286 פעיל תיירות הסכם פיתוח לחכר, קמפ-אין בע"מ שטח העסקה 40470.0 מ"ר בישוב כמהין.05-12-2019
643287 פעיל מסחר ושרותים אחרים מכר ללא הסכם פיתוח, מסחר ומשרדים שטח העסקה 1071.0 מ"ר בישוב רעננה.05-12-2019
643288 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 821.0 מ"ר בישוב בית אלפא.05-12-2019
643289 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 221 שטח העסקה 519.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).05-12-2019
643290 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשייה שטח העסקה 3799.9 מ"ר בישוב יסודות.05-12-2019
643291 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, משתלה מסחרית שטח העסקה 6427.0 מ"ר בישוב באר שבע.05-12-2019
643292 פעיל מסחר ושרותים אחרים הרשאה לשימוש, שימוש חורג אולם אירועים שטח העסקה 2154.9 מ"ר בישוב מ.א. עמק חפר.05-12-2019
643293 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 160 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).05-12-2019
643294 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א שטח העסקה 1217.0 מ"ר בישוב עין הבשור.05-12-2019
643295 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א שטח העסקה 1205.0 מ"ר בישוב עין הבשור.05-12-2019
643296 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 460.0 מ"ר בישוב רקפת.05-12-2019
643297 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב כרם עמי (אליאב, חרוב).05-12-2019
643298 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור צלחות גרירה,בוכנות,צינורות לחץ שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב באר שבע.05-12-2019
643299 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה בטבריה - מול ארבל 3- שטח העסקה 42.0 מ"ר בישוב טבריה. גוש 15046 חלקה 34 מדובר בהקצאת קרקע לטובת חברת החשמל למטרת הקמת חדר טרנספורמציה בגוש 15046 חלק מחלקה 34 בשטח של 42 מ"ר בטבריה .מדובר בחדר לשני שנאים.05-12-2019
643300 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר שנאים אור הגנוז שטח העסקה 31.0 מ"ר בישוב אור הגנוז. גוש 14165 חלקה 12 מדובר בהקצאת קרקע לטובת חברת החשמל למטרת הקמת חדר טרנספורמציה בגוש 14165חלק מחלקה 12 בשטח של 31 מ"ר במ. א מרום הגליל , אור הגנוז. מדובר בחדר עם שני שנאים.05-12-2019
643387 פעיל התקשרות עם גבי וייסמן למתן ייעוץ בנושא פינוי פזורת סרקיס .05-12-2019
643217 פעיל נחל/תעלה/מאגר מים הרשאה לשימוש, אתר החדרה שורק 1 שטח העסקה 28485.0 מ"ר בישוב ראשון לציון.04-12-2019
642929 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה בעל שטח העסקה 1609650.0 מ"ר בישוב צובה.01-12-2019
642930 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, השכרות עונתיות שטח העסקה 1193329.0 מ"ר בישוב מ.א. יואב.01-12-2019
642931 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גדולי בעל שטח העסקה 5424700.0 מ"ר בישוב מ.א. יואב.01-12-2019
642932 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב נטף.01-12-2019
642933 פעיל מסחר - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת דלק שטח העסקה 210.0 מ"ר בישוב רביבים.01-12-2019
642934 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור מוצרי לטש ואלומניום שטח העסקה 18313.0 מ"ר בישוב מעלה אדומים.01-12-2019
642935 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עפ"י קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שטח העסקה 15074.0 מ"ר בישוב נחלים.01-12-2019
642936 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש ספורט שטח העסקה 2126.0 מ"ר בישוב חורה.01-12-2019
642937 פעיל בית-כנסת, מסגד, כנסיה, חילווה חכירה ללא הסכם פיתוח, מסגד שטח העסקה 4555.0 מ"ר בישוב שגב שלום.01-12-2019
642939 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 319 ברוש שטח העסקה 630.0 מ"ר בישוב ברוש.01-12-2019
642940 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 468.0 מ"ר בישוב פרזון.01-12-2019
642941 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יחידות אירוח שטח העסקה 163.0 מ"ר בישוב כרם בן זמרה.01-12-2019
642946 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 610.0 מ"ר בישוב ערד.01-12-2019
642947 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות בדמי רכישה שטח העסקה 10388.0 מ"ר בישוב דקל.01-12-2019
642948 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות בדמי רכיהשה שטח העסקה 10380.0 מ"ר בישוב דקל.01-12-2019
642949 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות בדמי רכישה שטח העסקה 10231.0 מ"ר בישוב דקל.01-12-2019
642950 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 497.0 מ"ר בישוב פרוד.01-12-2019
642951 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלות במשבצת שטח העסקה 4108030.0 מ"ר בישוב צובה.01-12-2019
642952 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 3 שנאים שטח העסקה 81.0 מ"ר בישוב ירושלים. גוש 30616 חלקה 206 01-12-2019
642953 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים שטח העסקה 61.0 מ"ר בישוב ירושלים. גוש 30565 חלקה 61 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".01-12-2019
642954 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 3 שנאים שטח העסקה 71.0 מ"ר בישוב ירושלים. גוש 30566 חלקה 64 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".01-12-2019
642753 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, הרחבת מפעל לייצור מכלי אריזה שטח העסקה 17716.0 מ"ר בישוב נתיבות.28-11-2019
642754 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, הקמת מפעל למתן פתרונות ירוקים לתעשיו שטח העסקה 17610.0 מ"ר בישוב נתיבות.28-11-2019
642755 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור יינות ומוצרי אלכוהול שטח העסקה 5346.0 מ"ר בישוב נתיבות.28-11-2019
gov