התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
643529 פעיל מכרות ומחצבים הרשאה לשימוש, מחצבים שטח העסקה 108233.0 מ"ר בישוב דימונה. גוש 39074 חלקה 1 חברת חסין אש בע"מ (להלן- החברה) קיבלה המלצה לחידוש חוזה של חרסית מיוחדת לתעשיה,ביחס לשטח שבנדון מהמפקח על המכרות במשרד התשתיות הלאומיות, בהתאם להוראות פקודת המכרות,עד ליום 19.8.2029. לחברה הזכות הבלעדית לכרייה במחצב בשטח שבנדון, בדימונה. בכוונת רמ"י להתקשר עם החברה בעסקת הרשאה לכרייה וחציבה של חרסית מיוחדת לתעשייה ,לפי תקנה 3(29) לשטח של כ -108.233 דונם.19-01-2020
644671 פעיל מכרות ומחצבים הרשאה לשימוש, כרייה וחציבה של גיר לאבקות בלבד שטח העסקה 85000.0 מ"ר בישוב מ.א. תמר. גוש 100102 חלקה 2 חברת פוליכרום מינרלים ע"מ (להלן- החברה) קיבלה המלצה לחידוש חוזה של מחצב גיר לאבקות ביחס לשטח שבנדון מהמפקח על המכרות במשרד התשתיות הלאומיות, בהתאם להוראות פקודת המכרות, עד ליום 6.8.2023. לחברה הזכות הבלעדית לכרייה במחצב בשטח שבנדון, מ.א תמר. בכוונת רמ"י להתקשר עם החברה בעסקת הרשאה לכרייה וחציבה של גיר לאבקות ,לפי תקנה 3(29) לשטח של כ -85 דונם19-01-2020
645819 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת דלק שטח העסקה 282.0 מ"ר בישוב עין גדי.19-01-2020
645820 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה על חלקה א' של נחלה שטח העסקה 4226.0 מ"ר בישוב ניר ח"ן.19-01-2020
645821 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרדים שטח העסקה 95.0 מ"ר בישוב נחלים.19-01-2020
645822 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 497.0 מ"ר בישוב חספין.19-01-2020
645823 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 613.0 מ"ר בישוב נוה זיו.19-01-2020
645824 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מגבנה משרדים ומו"פ למפעל קוסמטיקה שטח העסקה 1262.0 מ"ר בישוב נאות סמדר.19-01-2020
645825 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645826 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 511.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645827 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645828 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים מגרש 74 שטח העסקה 351.0 מ"ר בישוב איתן.19-01-2020
645829 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רשפים.19-01-2020
645830 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.19-01-2020
645831 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.19-01-2020
645832 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, עובדים זרים - הרשאה לשלוש שנים שטח העסקה 116.0 מ"ר בישוב מצליח.19-01-2020
645833 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב מסלול.19-01-2020
645834 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645835 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645836 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645837 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645838 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 512.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645839 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645840 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב כפר פינס.19-01-2020
645841 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, שימוש חורג - מסגריה שטח העסקה 800.0 מ"ר בישוב שלוחות.19-01-2020
645842 פעיל מסחר ושרותים אחרים הרשאה לשימוש, שימוש חורג למרפאת בריאותה-מיון קדמי שטח העסקה 530.0 מ"ר בישוב רהט.19-01-2020
645843 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, מוסך בקבוץ ניר יצחק שטח העסקה 950.0 מ"ר בישוב ניר יצחק.19-01-2020
645844 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 801.0 מ"ר בישוב לקיה.19-01-2020
645845 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כסיפה.19-01-2020
645846 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 1003.0 מ"ר בישוב ערערה בנגב.19-01-2020
645847 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 679.0 מ"ר בישוב חורה.19-01-2020
645848 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 782.0 מ"ר בישוב חורה.19-01-2020
645849 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש בהרחבה שלווה שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב שלוה.19-01-2020
645850 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 365.0 מ"ר בישוב יפתח.19-01-2020
645851 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים הסכם פיתוח לחכר, חשמל - תחנת טרנספורמציה. (3 שנאים). שטח העסקה 64.0 מ"ר בישוב רהט.19-01-2020
645852 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה שטח העסקה 10350.0 מ"ר בישוב שדי אברהם.19-01-2020
645853 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות בדמי רכישה שטח העסקה 10350.0 מ"ר בישוב שדי אברהם.19-01-2020
645854 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים עם חזית מסחרית שטח העסקה 1196.0 מ"ר בישוב אל סייד.19-01-2020
645855 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב מסלול.19-01-2020
645856 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 438.0 מ"ר בישוב שתולה.19-01-2020
645858 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, מגרש 101- תעשיה שטח העסקה 3273.0 מ"ר בישוב עין הנצי"ב.19-01-2020
645859 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 921.0 מ"ר בישוב חורה.19-01-2020
645860 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 813.0 מ"ר בישוב תל שבע.19-01-2020
645861 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב שגב שלום.19-01-2020
645862 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 531.0 מ"ר בישוב תל שבע.19-01-2020
645863 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב ערערה בנגב.19-01-2020
645864 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 593.0 מ"ר בישוב תל שבע.19-01-2020
645865 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 570.0 מ"ר בישוב תל שבע.19-01-2020
645866 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לעיבוד שבבי שטח העסקה 4184.0 מ"ר בישוב מגדל העמק.19-01-2020
645867 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645868 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645869 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645870 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 514.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645871 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645872 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב לוחמי הגיטאות.19-01-2020
645889 פעיל התקשרות עם מודדים להכנת תצ"ר בכסייפה , שכונות 40 , 42 ..19-01-2020
645890 פעיל התקשרות עם מודדים להכנת תצ"ר בכסייפה , שכונות 30 , 43 .19-01-2020
645892 פעיל התקשרות עם מודדים להכנת תצ"ר בכסייפה - שכונות 24 , 25 , 31 .19-01-2020
645893 פעיל התקשרות עם אליהו בבאי לייעוץ בנושא זכויות היסטוריות .19-01-2020
645916 פעיל נחל/תעלה/מאגר מים הרשאה לשימוש, מאגר במט"ש איילת השחר-גדות שטח העסקה 72946.0 מ"ר בישוב אילת השחר.19-01-2020
645917 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א שטח העסקה 10279.0 מ"ר בישוב יבול.19-01-2020
645918 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א שטח העסקה 3157.0 מ"ר בישוב אוהד.19-01-2020
645919 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א שטח העסקה 1201.0 מ"ר בישוב עין הבשור.19-01-2020
645920 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב ברק.19-01-2020
645921 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 3 יח"ד שטח העסקה 1111.0 מ"ר בישוב כפר יונה.19-01-2020
645923 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לחינוך חכירה ללא הסכם פיתוח, מעונות יום וגני ילדים שטח העסקה 10814.0 מ"ר בישוב בסמ"ה.19-01-2020
645925 פעיל גידולי שדה - שלחין חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 8614.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.19-01-2020
645926 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 13590.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.19-01-2020
645927 פעיל המרה משכר לחכר בבניה נמוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 295.0 מ"ר בישוב בנימינה-ג.עדה.19-01-2020
645930 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, דמי רכישה חלקת מגורים של נחלה שטח העסקה 7494.0 מ"ר בישוב ישעי.19-01-2020
645931 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 262.0 מ"ר בישוב עמיר.19-01-2020
645932 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב חזון.19-01-2020
645933 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 220.0 מ"ר בישוב עמיר.19-01-2020
645934 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עפ"י ההסדר הקבוע בסעיף 8.3 לקובץ החל שטח העסקה 7852.0 מ"ר בישוב ינוב.19-01-2020
645935 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 23863.0 מ"ר בישוב ללא תחום שיפוט חיפה.19-01-2020
645936 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א שטח העסקה 10394.0 מ"ר בישוב יבול.19-01-2020
645937 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת כפר ביאליק שטח העסקה 2427552.0 מ"ר בישוב קרית ביאליק.19-01-2020
645938 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 1193.0 מ"ר בישוב אל סייד.19-01-2020
645939 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב חורה.19-01-2020
645940 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 925.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.19-01-2020
645941 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 602.0 מ"ר בישוב אל סייד.19-01-2020
645942 פעיל המרה משכר לחכר בבניה נמוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, יח"ד אחת שטח העסקה 254.0 מ"ר בישוב כפר יונה.19-01-2020
645943 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 7277.0 מ"ר בישוב ירוחם.19-01-2020
645944 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 3119.0 מ"ר בישוב ערד.19-01-2020
645945 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר שני שנאים בדיר חנא שטח העסקה 24.0 מ"ר בישוב ירכא. גוש 18888 חלקה 175 הקצאת קרע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 18888 חלק מחלקה 175 במגרש 311 בשטח של 24 מ"ר בירכא . החדר מיועד לשני שנאים.19-01-2020
645946 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר שני שנאים בדיר חנא שטח העסקה 28.0 מ"ר בישוב דיר חנא. גוש 19418 חלקה 184 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת הקמת חדר טרנספורמציה בגוש 19418 חלק מחלקה 184 במגרש 98 בשטח של 28 מ"ר בדיר חנא. התחנה מיועדת לשני שנאים.19-01-2020
645947 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שנאי אחד יפיע שטח העסקה 19.0 מ"ר בישוב יפיע. גוש 16877 חלקה 44 מדובר בהקצאת קרקע לטובת חברת החשמל למטרת הקמת חדר טרנספורמציה בגוש 16877 חלק מחלקה 44 בשטח של 19 מ"ר ביפיע.מדובר בחדר לשנאי אחד .19-01-2020
645948 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה כרמי 18 בכרמיאל שטח העסקה 17.0 מ"ר בישוב כרמיאל. גוש 21175 חלקה 69 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 21175 חלק מחלקה 69 במגרש 639 בשטח של 17 מ"ר בכרמיאל.התחנה מיועדת לשנאי אחד.19-01-2020
645949 פעיל מתקנים הנדסיים הרשאה לשימוש, מץקן שידור בעין המפרץ סלקום שטח העסקה 98.0 מ"ר בישוב עין המפרץ.19-01-2020
645950 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לבריאות חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 5472.0 מ"ר בישוב מלכישוע.19-01-2020
645951 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 8895.0 מ"ר בישוב מלכישוע.19-01-2020
645952 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לדת חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 1094.0 מ"ר בישוב מלכישוע.19-01-2020
645989 פעיל נחל/תעלה/מאגר מים הרשאה לשימוש, שדה החדרה יבנה 1 שטח העסקה 72870.0 מ"ר בישוב יבנה.19-01-2020
645990 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת קיבוץ בית אורן שטח העסקה 2381083.0 מ"ר בישוב בית ארן.19-01-2020
645991 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 516.0 מ"ר בישוב חזון.19-01-2020
645992 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, יחידת אירוח שטח העסקה 30.0 מ"ר בישוב באר-מילכה.19-01-2020
645993 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, חנות קוסמטיקה שטח העסקה 35.0 מ"ר בישוב ניר יצחק.19-01-2020
645994 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, סטודיו לקרמיקה שטח העסקה 96.0 מ"ר בישוב ניר יצחק.19-01-2020
645995 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, 2 מחסנים שטח העסקה 104.0 מ"ר בישוב ניר יצחק.19-01-2020
645786 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, תעסוקה - מגרש 203 שטח העסקה 2815.0 מ"ר בישוב מלכיה.15-01-2020
645787 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, איזור מסחרי - מגרש 507 שטח העסקה 3002.0 מ"ר בישוב מלכיה.15-01-2020
645788 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 17029.0 מ"ר בישוב שדה יעקב.15-01-2020
645789 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים אחד - שיוך דירות שטח העסקה 423.0 מ"ר בישוב בני דרור.15-01-2020
645791 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 600.0 מ"ר בישוב כפר סאלד.15-01-2020
645792 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך פרטני בקיבוץ שטח העסקה 456.0 מ"ר בישוב דברת.15-01-2020
645793 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 543.0 מ"ר בישוב עמיר.15-01-2020
645794 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 288.0 מ"ר בישוב אילון.15-01-2020
645795 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 391.0 מ"ר בישוב עמיר.15-01-2020
645796 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 471.0 מ"ר בישוב עמיר.15-01-2020
645434 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 2086.0 מ"ר בישוב כפר ידידיה.15-01-2020
643600 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 3480.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.14-01-2020
645749 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 4954.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור. גוש 10107 חלקה 14 14-01-2020
645750 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.14-01-2020
645751 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 23770.0 מ"ר בישוב שדמות דבורה.14-01-2020
645753 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה חד-משפחתית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אורנית.14-01-2020
645754 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 517 הרחבת מושב שלווה שטח העסקה 613.0 מ"ר בישוב שלוה.14-01-2020
645755 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 301- תעסוקה שטח העסקה 1490.0 מ"ר בישוב יסעור.14-01-2020
645756 פעיל מסחר - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 312 - מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 2575.0 מ"ר בישוב יסעור.14-01-2020
645757 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, יחידת אירוח שטח העסקה 30.0 מ"ר בישוב בני נצרים.14-01-2020
645758 פעיל מסחר - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 166 - תעסוקה שטח העסקה 1207.0 מ"ר בישוב יסעור.14-01-2020
645759 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 794.0 מ"ר בישוב בית אלפא.14-01-2020
645760 פעיל שימושים נלווים לגידול בעל חיים חכירה ללא הסכם פיתוח, חוות סוסים שטח העסקה 333.0 מ"ר בישוב גבע כרמל.14-01-2020
645761 פעיל קייט בנחלה הרשאה לשימוש, 4 יחידות אירוח שטח העסקה 339.0 מ"ר בישוב תלמי בילו.14-01-2020
645762 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, נגריה שטח העסקה 1114.0 מ"ר בישוב דיר חנא.14-01-2020
645763 פעיל מסחר - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 109 -מבנים מוסדות ציבור ומשרדים שטח העסקה 1278.0 מ"ר בישוב הסוללים.14-01-2020
645764 פעיל מסחר - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני משק - מגרשים 640-641 שטח העסקה 1257.0 מ"ר בישוב יסעור.14-01-2020
645765 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 306 ברוש שטח העסקה 699.0 מ"ר בישוב ברוש.14-01-2020
645766 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, מגרש 11 - יעוד עסקים שטח העסקה 4845.0 מ"ר בישוב אלונים.14-01-2020
645767 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 750.0 מ"ר בישוב קשת.14-01-2020
645768 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב ברור חיל.14-01-2020
645769 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 773.0 מ"ר בישוב כפר ברוך.14-01-2020
645770 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב מסלול.14-01-2020
645771 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 630.0 מ"ר בישוב בני יהודה.14-01-2020
645668 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, יקב שטח העסקה 1616.0 מ"ר בישוב דלתון.13-01-2020
645669 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב ספיר.13-01-2020
645670 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 443100.0 מ"ר בישוב אריאל.13-01-2020
645671 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.13-01-2020
645672 פעיל מתקנים הנדסיים הרשאה לשימוש, תורן למדידת רוח שטח העסקה 36.0 מ"ר בישוב מ.א. גולן. גוש 202000 חלקה 7 13-01-2020
645673 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, התחשבנות לפי סימן ז, פרק משנה 8.3 שטח העסקה 15186.0 מ"ר בישוב גן יאשיה.13-01-2020
645674 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 493.0 מ"ר בישוב חספין.13-01-2020
645675 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 600.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-01-2020
645676 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב חספין.13-01-2020
645677 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 600.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-01-2020
645678 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים עם חזית מסחרית שטח העסקה 1149.0 מ"ר בישוב אל סייד.13-01-2020
645680 פעיל תיירות הרשאה לתיכנון, רמת ממרא אתר מבקרים יקב ומגורים שטח העסקה 2700.0 מ"ר בישוב קרית ארבע.13-01-2020
645681 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 34696.0 מ"ר בישוב באר שבע.13-01-2020
645682 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1592.0 מ"ר בישוב מעלה אדומים.13-01-2020
645683 פעיל שצ"פ + מבני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, בית ספר, אולם תרבות וספורט ושצ"פ שטח העסקה 18389.0 מ"ר בישוב עלי זהב.13-01-2020
645684 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גני ילדים, מעונות יום ובית כנסת שטח העסקה 1400.0 מ"ר בישוב גבעת זאב.13-01-2020
630682 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, הרשאה לפינוי ורכישת עודפים שטח העסקה 2104.0 מ"ר בישוב מ.א. הערבה התיכונה.12-01-2020
644380 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר-בית מגורים אחד שטח העסקה 2487.0 מ"ר בישוב חגור.12-01-2020
644646 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר- בית מגורים אחד שטח העסקה 2240.0 מ"ר בישוב חמד.12-01-2020
635258 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, פינוי עודפים ממאגר צוקים שטח העסקה 947.0 מ"ר בישוב צוקים.12-01-2020
645612 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 975.0 מ"ר בישוב כסיפה.12-01-2020
645613 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כסיפה.12-01-2020
645614 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 652.0 מ"ר בישוב ערערה בנגב.12-01-2020
645615 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים פרטי שטח העסקה 813.0 מ"ר בישוב חורה.12-01-2020
645616 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כסיפה.12-01-2020
645617 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 985.0 מ"ר בישוב כסיפה.12-01-2020
645618 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שניאי 1 "כרמי 7" כרמ שטח העסקה 16.0 מ"ר בישוב כרמיאל.12-01-2020
645619 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפ, כרמי 10 רמת נבון כרמיאל שטח העסקה 26.0 מ"ר בישוב כרמיאל.12-01-2020
645620 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר שנאי 1 ברמיאל "כרמי 8" שטח העסקה 18.0 מ"ר בישוב כרמיאל.12-01-2020
645621 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר שני אחד כרמי 11 שטח העסקה 18.0 מ"ר בישוב כרמיאל.12-01-2020
645622 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה נביא 4 נוף הגליל שטח העסקה 27.0 מ"ר בישוב נוף הגליל(נצרת עילית).12-01-2020
645623 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה שטח העסקה 119276.0 מ"ר בישוב ללא תחום שיפוט דרום.12-01-2020
645624 פעיל המרה משכר לחכר בבניה נמוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 253.0 מ"ר בישוב רמלה.12-01-2020
645625 פעיל מתקנים הנדסיים הרשאה לשימוש, אתר סלולרי שטח העסקה 147.0 מ"ר בישוב אפרת.12-01-2020
645626 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק שטח העסקה 10769.0 מ"ר בישוב אחיהוד.12-01-2020
645627 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מגרש 302 - א.ת. פארק צבאים (פטור) שטח העסקה 2492.0 מ"ר בישוב מ.א. עמק המעיינות.12-01-2020
645628 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א שטח העסקה 9975.0 מ"ר בישוב שדה יצחק.12-01-2020
645629 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 920.0 מ"ר בישוב כסיפה.12-01-2020
645630 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משר עזר - יח"ד 1 שטח העסקה 1016.0 מ"ר בישוב עשרת.12-01-2020
645631 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, ביה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כסיפה.12-01-2020
645632 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר -יח"ד 1 שטח העסקה 1123.0 מ"ר בישוב עשרת.12-01-2020
645633 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 920.0 מ"ר בישוב כסיפה.12-01-2020
645635 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1120.0 מ"ר בישוב כסיפה.12-01-2020
645636 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר- בית מגורים אחד שטח העסקה 2515.0 מ"ר בישוב הוד השרון.12-01-2020
645643 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 406.0 מ"ר בישוב ספיר.12-01-2020
645644 פעיל ספורט ו/או נופש חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני חינוך + מיני פיץ שטח העסקה 13256.0 מ"ר בישוב מ.א. שדות נגב.12-01-2020
645645 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א שטח העסקה 5134.0 מ"ר בישוב כפר ביאליק.12-01-2020
645646 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 525.0 מ"ר בישוב לבנים.12-01-2020
645647 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 בתי קייט שטח העסקה 90.0 מ"ר בישוב זכריה.12-01-2020
645549 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות להחלטה 1591 שטח העסקה 3379.0 מ"ר בישוב עדן (עידן).09-01-2020
645550 פעיל מקרקעי ייעור חכירה ללא הסכם פיתוח, יער פארק נופי י-ם שטח העסקה 5722538.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה יהודה.09-01-2020
645551 פעיל משרדים ובנקים הרשאה לשימוש, שימוש חורג לקומה ב מתעשיה למשרדים שטח העסקה 755.0 מ"ר בישוב לוד.09-01-2020
645552 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב אבשלום.09-01-2020
645553 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, יח"ד אחת שטח העסקה 842.0 מ"ר בישוב בית חלקיה.09-01-2020
645555 פעיל שמורת טבע חכירה ללא הסכם פיתוח, שמורת טבע איי חוף דור שטח העסקה 21324.0 מ"ר בישוב מעגן מיכאל.09-01-2020
645556 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב זבדיאל.09-01-2020
645557 פעיל תעשיה ומסחר (תעסוקה) חכירה ללא הסכם פיתוח, איזור תעשיה - מגרש 101 שטח העסקה 1260.0 מ"ר בישוב כברי.09-01-2020
645558 פעיל תעשיה ומסחר (תעסוקה) חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 401 - תעסוקה שטח העסקה 5003.0 מ"ר בישוב דן.09-01-2020
645559 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 545.0 מ"ר בישוב לטם.09-01-2020
645560 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, סעיף 8.3 סימן ז שטח העסקה 9880.0 מ"ר בישוב גאליה.09-01-2020
645561 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב אבשלום.09-01-2020
645562 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לעיבוד מינרלים לתעשייה שטח העסקה 7809.0 מ"ר בישוב ירוחם.09-01-2020
645563 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קיט בנחלה שטח העסקה 150.0 מ"ר בישוב מכמרת.09-01-2020
645564 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, פלח למטרת אחסון רהיטים שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בית יצחק-שער חפר.09-01-2020
645565 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כסיפה.09-01-2020
645566 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 950.0 מ"ר בישוב כסיפה.09-01-2020
645567 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 986.0 מ"ר בישוב כסיפה.09-01-2020
gov