התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
648493 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648494 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648495 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 447.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648496 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 493.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648497 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648498 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 331.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648500 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.06-04-2020
648501 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב להבות הבשן.06-04-2020
648516 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648517 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648518 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים-יחידה אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648519 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648520 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 424.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648521 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648522 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648523 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים - יח"ד 1 שטח העסקה 444.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648524 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648525 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 497.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648526 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, בהוראות סימן ז פרק משנה 8.3 שטח העסקה 5195.0 מ"ר בישוב כפר מונש.06-04-2020
648527 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648528 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648529 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648530 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648531 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648532 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648533 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים - יח"ד 1 שטח העסקה 463.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648534 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648535 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648536 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648537 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648538 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 455.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648539 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648540 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים - יח"ד 1 שטח העסקה 446.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648541 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648542 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 491.0 מ"ר בישוב מענית.06-04-2020
648543 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר מחלף גנות שטח העסקה 4466.0 מ"ר בישוב ללא תחום שיפוט תל אביב. גוש 6028 חלקה 73 06-04-2020
648328 פעיל הרחבה-מושב/קיבוץ בניה מרוכזת הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 142 שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב כרמי קטיף.05-04-2020
648329 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, סעיף ז לפרק משנה 8.3 שטח העסקה 20522.0 מ"ר בישוב גאולים.05-04-2020
648330 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.05-04-2020
648331 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה- חלקה א' שטח העסקה 23654.0 מ"ר בישוב עין אילה.05-04-2020
648332 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קיט בנחלה שטח העסקה 167.0 מ"ר בישוב תל עדשים.05-04-2020
648446 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 2777.0 מ"ר בישוב בת ים.05-04-2020
648447 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 3 שטח העסקה 325.0 מ"ר בישוב איתן.05-04-2020
648448 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, סימן ז, פרק משנה 8.3 שטח העסקה 2897.0 מ"ר בישוב עמינדב.05-04-2020
648449 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 59 שטח העסקה 351.0 מ"ר בישוב איתן.05-04-2020
648450 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הסדר הקבוע בהוראות 8.3 סמן ז שטח העסקה 18724.0 מ"ר בישוב מישר.05-04-2020
648452 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, מתקן פוטו-וולטאי מאגר בני ישראל שטח העסקה 53659.0 מ"ר בישוב מ.א. גולן.05-04-2020
648453 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, מתקן פוטו וולטאי מאגר עורבים שטח העסקה 99793.0 מ"ר בישוב מ.א. גולן.05-04-2020
648351 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב חמדיה.02-04-2020
648352 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 3 יחידות קייט שטח העסקה 133.0 מ"ר בישוב מחסיה.02-04-2020
648353 פעיל מסחר ושרותים אחרים מכר ללא הסכם פיתוח, מסחר תעסוקה ומגורים שטח העסקה 378.2 מ"ר בישוב תל אביב יפו.02-04-2020
648354 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 22א שטח העסקה 2870.0 מ"ר בישוב נטור.02-04-2020
648355 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 424.0 מ"ר בישוב חמדיה.02-04-2020
648383 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.01-04-2020
648384 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 450.0 מ"ר בישוב בית אלפא.01-04-2020
648385 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני ציבור ומוסדות שטח העסקה 780.0 מ"ר בישוב גני מודיעין.01-04-2020
648386 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, בניית שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 627.0 מ"ר בישוב קרני שומרון.01-04-2020
648387 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 2920.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.01-04-2020
648388 פעיל גני-ילדים חכירה ללא הסכם פיתוח, בניית מוסדות ציבור שטח העסקה 1466.0 מ"ר בישוב מצפה יריחו.01-04-2020
648389 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 1510.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.01-04-2020
648390 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 2443.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.01-04-2020
648391 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 1176.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.01-04-2020
648392 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 5200.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.01-04-2020
648393 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 2472.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.01-04-2020
648394 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, בניית גני ילדים שטח העסקה 1200.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.01-04-2020
648395 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש מס' 908/1 איחוד מגרשי תעשייה שטח העסקה 20270.0 מ"ר בישוב גברעם.01-04-2020
648396 פעיל אחר - שרותים קהילתיים חכירה ללא הסכם פיתוח, מועדון קהילתי שטח העסקה 2961.0 מ"ר בישוב ירושלים.01-04-2020
648285 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.29-03-2020
648286 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.29-03-2020
648287 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני ציבור שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה אשר.29-03-2020
648288 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב טל אל.29-03-2020
648289 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל ליצור מסכים שטח העסקה 6376.0 מ"ר בישוב מעלה אדומים.29-03-2020
648201 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 356.0 מ"ר בישוב רגבים.26-03-2020
648202 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה נמוכה שטח העסקה 1886.0 מ"ר בישוב עתלית.26-03-2020
648203 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 9317.0 מ"ר בישוב מ.א. עמק חפר.26-03-2020
648204 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, אמיר שבלי שטח העסקה 37952.0 מ"ר בישוב כפר תבור.26-03-2020
648205 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים יח"ד אחת שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רגבים.26-03-2020
648206 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 352.0 מ"ר בישוב רגבים.26-03-2020
648207 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב רגבים.26-03-2020
648259 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, אחסנה שטח העסקה 96.0 מ"ר בישוב כפר שמואל.26-03-2020
648163 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 514.0 מ"ר בישוב נוה אור.24-03-2020
648164 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עפ"י קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שטח העסקה 14836.0 מ"ר בישוב בני ציון.24-03-2020
648165 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 470.0 מ"ר בישוב חמדיה.24-03-2020
648166 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 429.0 מ"ר בישוב חמדיה.24-03-2020
648167 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.24-03-2020
648168 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 459.0 מ"ר בישוב חמדיה.24-03-2020
648169 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.24-03-2020
587449 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה- בעל שטח העסקה 41000.0 מ"ר בישוב פתח תקוה.23-03-2020
648122 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב מ.23-03-2020
648123 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 50414.0 מ"ר בישוב תל מונד.23-03-2020
648124 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 32330.0 מ"ר בישוב חרות.23-03-2020
648125 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 12000.0 מ"ר בישוב גן יבנה.23-03-2020
648126 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1630.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.23-03-2020
648127 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל מתכת ייצור חלקי רכב שטח העסקה 1724.0 מ"ר בישוב מעלה אדומים.23-03-2020
648128 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור ציוד בניין שטח העסקה 8444.0 מ"ר בישוב אלפי מנשה.23-03-2020
648129 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור סולמות שטח העסקה 4255.0 מ"ר בישוב אלפי מנשה.23-03-2020
648130 פעיל תחנת תחבורה ציבורית חכירה ללא הסכם פיתוח, מרכז תחבורה שטח העסקה 2780.0 מ"ר בישוב רחלים.23-03-2020
648131 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 4070.0 מ"ר בישוב ניר צבי.23-03-2020
648132 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1200.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.23-03-2020
648133 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 360.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.23-03-2020
648134 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 360.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.23-03-2020
648135 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1660.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.23-03-2020
648136 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 3130.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.23-03-2020
648137 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 5900.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.23-03-2020
648139 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 414.0 מ"ר בישוב חמדיה.23-03-2020
648140 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.23-03-2020
648141 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.23-03-2020
648144 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב מ.23-03-2020
648145 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב מ.23-03-2020
648146 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 411.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב מ.23-03-2020
648082 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 215.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.22-03-2020
648083 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר דוראל שטח העסקה 6719.0 מ"ר בישוב כפר סבא. גוש 7615 חלקה 18 קיימת חוות דעת לעניין ספק יחיד 3(29).22-03-2020
648084 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 800.0 מ"ר בישוב קרית טבעון.22-03-2020
648054 פעיל בניה לא רוויה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנייה נמוכה שטח העסקה 1006.0 מ"ר בישוב רמת השרון.19-03-2020
648055 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 298.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.19-03-2020
648056 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1028.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.19-03-2020
648057 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 960.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.19-03-2020
648058 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 4945.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.19-03-2020
648059 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, השכרה עונתית שטח העסקה 301700.0 מ"ר בישוב אדרת.19-03-2020
648060 פעיל עיבוד ראשוני של התוצרת חקלאית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית בד בנחלה 4 רם און שטח העסקה 197.0 מ"ר בישוב רם און.19-03-2020
648017 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עסקת דמי רכישה שטח העסקה 3370.0 מ"ר בישוב בית מאיר.18-03-2020
648018 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.18-03-2020
648019 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני ציבור שטח העסקה 11137.0 מ"ר בישוב טמרה.18-03-2020
648020 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.18-03-2020
648021 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, יח"ד 1 שטח העסקה 572.0 מ"ר בישוב גדרה.18-03-2020
648023 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 686.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.18-03-2020
648024 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1400.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.18-03-2020
648025 פעיל שמורת טבע חכירה ללא הסכם פיתוח, ביצת נחל דליה ושפך נחל דליה שטח העסקה 326515.0 מ"ר בישוב מ.א. חוף הכרמל.18-03-2020
648026 פעיל שמורת טבע חכירה ללא הסכם פיתוח, ש.ט רמת דלתון שטח העסקה 1284201.0 מ"ר בישוב דלתון.18-03-2020
648027 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים מגרש 50 שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.18-03-2020
648028 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.18-03-2020
648029 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.18-03-2020
648030 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.18-03-2020
648031 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 1075.0 מ"ר בישוב שואבה.18-03-2020
648032 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 543.0 מ"ר בישוב חזון.18-03-2020
647966 פעיל עיבוד ראשוני של התוצרת חקלאית חכירה ללא הסכם פיתוח, שימוש נלווה יקב כולל חנות ממכר שטח העסקה 231.0 מ"ר בישוב יציץ.17-03-2020
647967 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב עצמון(שגב).17-03-2020
647968 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 23751.0 מ"ר בישוב שדה אילן.17-03-2020
647969 פעיל הרחבה-מושב/קיבוץ בניה מרוכזת הסכם פיתוח לחכר, יחידת דיור אחת שטח העסקה 525.0 מ"ר בישוב יחיעם.17-03-2020
647970 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב להבות הבשן.17-03-2020
647918 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 490.0 מ"ר בישוב נוה אור.16-03-2020
647920 פעיל מטע לקטיף השכרות עונתיות, מטע לקטיף זיתים שטח העסקה 100225.0 מ"ר בישוב עין הוד.16-03-2020
647921 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה בעל. שטח העסקה 14633.0 מ"ר בישוב בית חנניה.16-03-2020
647922 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 992.0 מ"ר בישוב אל רום.16-03-2020
647923 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, חד משפחתי שטח העסקה 611.0 מ"ר בישוב נוה זיו.16-03-2020
647924 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 630.0 מ"ר בישוב בני יהודה.16-03-2020
647925 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב נוה אור.16-03-2020
647926 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור מזון לבעלי חיים שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב דלתון.16-03-2020
647927 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר חשמל שנאי אחד שטח העסקה 21.0 מ"ר בישוב עכו.16-03-2020
647928 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר חשמל שנאי אחד שטח העסקה 21.0 מ"ר בישוב עכו.16-03-2020
647929 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 2777.0 מ"ר בישוב בת ים. גוש 7121 חלקה 56 התקבלה חוות דעת ספק יחיד ביום 25.02.202016-03-2020
647428 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר-בית מגורים אחד שטח העסקה 1415.0 מ"ר בישוב באר יעקב.16-03-2020
647872 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב אילת השחר.15-03-2020
647873 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 17447.0 מ"ר בישוב שדמות דבורה.15-03-2020
647874 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב קדרים.15-03-2020
647876 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לחינוך חכירה ללא הסכם פיתוח, אולפנה לבנות שטח העסקה 10124.0 מ"ר בישוב מ.א. חוף אשקלון.15-03-2020
647877 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנה טרנספומציה 2 שנאים שטח העסקה 30.0 מ"ר בישוב כפר יחזקאל.15-03-2020
647878 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 232.0 מ"ר בישוב רמלה.15-03-2020
647879 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, 1 יח"ד שטח העסקה 333.0 מ"ר בישוב גן יבנה.15-03-2020
647880 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה בקארדו שני שנאים שטח העסקה 32.0 מ"ר בישוב חצור הגלילית.15-03-2020
647881 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 1086.0 מ"ר בישוב גן יבנה.15-03-2020
647902 פעיל התקשרות עם "נבו הוצאה לאור" לצורך רכישת מנוי שנתי למאגר המשפטי "נבו" עבור משתמשי האגף המשפטי .15-03-2020
647797 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 497.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647798 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 469.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647799 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647800 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647801 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 408.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647802 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647803 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 22931.0 מ"ר בישוב שדמות דבורה.12-03-2020
647804 פעיל שתי יחידות דיור במשק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, היוון משק עזר שטח העסקה 1421.0 מ"ר בישוב בוסתן הגליל.12-03-2020
647805 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 569.0 מ"ר בישוב לבנים.12-03-2020
647806 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב חולתה.12-03-2020
647807 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 838.0 מ"ר בישוב אל רום.12-03-2020
647808 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647809 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647810 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647811 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 493.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647812 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647813 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 434.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647814 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647815 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647816 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 491.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647817 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 371.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647818 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647819 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, יחידה אחת שטח העסקה 403.0 מ"ר בישוב קרית עקרון.12-03-2020
647820 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש בהרחבה שטח העסקה 522.0 מ"ר בישוב זבדיאל.12-03-2020
647821 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה בעל שטח העסקה 898400.0 מ"ר בישוב דגניה ב.12-03-2020
647822 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 433.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647823 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 490.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647824 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647825 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647826 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647827 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647828 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647829 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647830 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 466.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647831 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647832 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 465.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647833 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חמדיה.12-03-2020
647778 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה בסכנין שטח העסקה 36.0 מ"ר בישוב סחנין. גוש 19269 חלקה 158 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגוש 19269 חלק מחלקה 158 , מגרש 2006 בשטח של 36 מ"ר בסחנין . התחנה מיועדת לשנאי אחד11-03-2020
gov