התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
651267 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א' שטח העסקה 24446.0 מ"ר בישוב מגדים.02-07-2020
651268 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון- נחלה 98 שטח העסקה 995.0 מ"ר בישוב עבדון.02-07-2020
651269 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה - שני שנאים שטח העסקה 53.0 מ"ר בישוב ניר יפה.02-07-2020
651270 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים קיים מגרש 78 שטח העסקה 942.0 מ"ר בישוב ישעי.02-07-2020
651271 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב תובל.02-07-2020
651272 פעיל מסחר ותעשיה חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר ותעסוקה- מגרש 162 שטח העסקה 2319.0 מ"ר בישוב יסעור.02-07-2020
651273 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קיט כפרי נחלה 45. שטח העסקה 260.0 מ"ר בישוב לימן.02-07-2020
651274 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שנאי 1- "גליל 10" שטח העסקה 42.0 מ"ר בישוב נצרת.02-07-2020
651276 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרוים בהחלה חלקה א שטח העסקה 22793.0 מ"ר בישוב מגדים.02-07-2020
651277 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 516.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651278 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שני שנאים-"עפרוני 4" שטח העסקה 29.0 מ"ר בישוב קרית שמונה.02-07-2020
651279 פעיל מסחר ושרותים אחרים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור - מגרש 2032 שטח העסקה 8458.0 מ"ר בישוב עברון.02-07-2020
651280 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה - שני שנאים"יפיע 5" שטח העסקה 32.0 מ"ר בישוב יפיע.02-07-2020
651281 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 290 שטח העסקה 461.0 מ"ר בישוב כפר ברוך.02-07-2020
651282 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון- נחלה 74 שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב עבדון.02-07-2020
651283 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651284 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651285 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651286 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 512.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.02-07-2020
651287 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 87 שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב כרמי קטיף.02-07-2020
651288 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 1 שטח העסקה 703.0 מ"ר בישוב כרמי קטיף.02-07-2020
651289 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש בהרחבה- מגורים שטח העסקה 519.0 מ"ר בישוב אחזם.02-07-2020
651290 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 1132.0 מ"ר בישוב כפר גלעדי.02-07-2020
651291 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 991.0 מ"ר בישוב כפר גלעדי.02-07-2020
651331 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנייה נמוכה שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב אזור.02-07-2020
651332 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 75 שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.02-07-2020
651333 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 301 שטח העסקה 764.0 מ"ר בישוב עצם.02-07-2020
651334 פעיל אחר - שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני ציבור שטח העסקה 4026.0 מ"ר בישוב דלתון.02-07-2020
651335 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד נחלה 410 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.02-07-2020
651336 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד נחלה 406 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.02-07-2020
651337 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד נחלה 409 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.02-07-2020
651338 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד- נחלה 399 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.02-07-2020
651339 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד נחלה 392 שטח העסקה 2500.0 מ"ר בישוב אלי-עד.02-07-2020
651215 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 528.0 מ"ר בישוב תובל.01-07-2020
651216 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.01-07-2020
651217 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 472.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.01-07-2020
651218 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 402.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.01-07-2020
651220 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית 1 יח"ד מגרש 537 שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב שלוה.01-07-2020
651224 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 יח"ד שטח העסקה 1972.0 מ"ר בישוב אביחיל.01-07-2020
651225 פעיל המרה משכר לחכר בבניה נמוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים 1 יח"ד שטח העסקה 708.0 מ"ר בישוב יבנה.01-07-2020
651226 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, שטחי עיבוד לתקופה ארוכה שטח העסקה 10205.0 מ"ר בישוב מ.א. עמק חפר.01-07-2020
651227 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 10016.0 מ"ר בישוב משמרת.01-07-2020
651228 פעיל מגורים מכר ללא הסכם פיתוח, 21.7 יח"ד מתוך 140 שטח העסקה 268.0 מ"ר בישוב תל אביב יפו.01-07-2020
651229 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.01-07-2020
651252 פעיל התקשרות עם חברת אשמורת ניהול נכסים בע"מ כחברת הניהול של קריית הממשלה לטובת ביצוע עבודות התאמה פיסיות במשרדי רמ"י בבאר שבע .01-07-2020
651182 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, 28 יחידות שטח העסקה 851.0 מ"ר בישוב רעננה.30-06-2020
651183 פעיל בניה דו-משפחתית מכר ללא הסכם פיתוח, השלמת מגרש שטח העסקה 104.0 מ"ר בישוב אבן יהודה.30-06-2020
651184 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 403.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.30-06-2020
651186 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חזון.30-06-2020
651187 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 749.0 מ"ר בישוב קשת.30-06-2020
651188 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1974.0 מ"ר בישוב אזור.30-06-2020
651189 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 454.0 מ"ר בישוב טל אל.30-06-2020
651190 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 62.0 מ"ר בישוב פתח תקוה.30-06-2020
651191 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 535.0 מ"ר בישוב כפר זיתים.30-06-2020
651119 פעיל תיירות הסכם פיתוח לחכר, קמפינג טיפי אינדיאני שטח העסקה 10321.0 מ"ר בישוב שעל.29-06-2020
651120 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 516.0 מ"ר בישוב שורשים.29-06-2020
651121 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 725.0 מ"ר בישוב משמר הירדן.29-06-2020
651122 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, פינוי עודפים משכונת עומרים בפרדס חנה שטח העסקה 90478.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.29-06-2020
651123 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 1182.0 מ"ר בישוב כפר יונה.29-06-2020
651124 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 440 שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב תלמי יפה.29-06-2020
651125 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור מוצרי אלומניום שטח העסקה 3664.0 מ"ר בישוב אפרת.29-06-2020
651126 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 466 שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב תלמי יפה.29-06-2020
651127 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים אחד שטח העסקה 597.0 מ"ר בישוב עזריאל.29-06-2020
651128 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שטח העסקה 52.0 מ"ר בישוב לוד. גוש 80036 חלקה 1 ספק יחיד29-06-2020
651129 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שטח העסקה 40.0 מ"ר בישוב רמלה. גוש 4344 חלקה 100 ספק יחיד29-06-2020
651130 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת טרנספורמציה שטח העסקה 40.0 מ"ר בישוב לוד. גוש 80000 חלקה 15 ספק יחיד29-06-2020
651132 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, דו משפחתי שטח העסקה 300.0 מ"ר בישוב חשמונאים.29-06-2020
651133 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלות במשבצת שטח העסקה 3881566.0 מ"ר בישוב הודיה.29-06-2020
651081 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב תלמי יחיאל.28-06-2020
651082 פעיל אחר - שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, בניין המועצה ומרפאות שטח העסקה 1413.0 מ"ר בישוב מרכז שפירא.28-06-2020
651083 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים מגרש 7017 שטח העסקה 27.0 מ"ר בישוב עפולה. גוש 17013 חלקה 57 הקצאת קרקע לחברת החשמל לטובת חדר טרנספורמציה בגןש 17013 חלק מחלקה 57 בשטח של 27 מ"ר בעפולה עלית, התחנה מיועדת לשני שנאים מגרש 7017.28-06-2020
651084 פעיל תחנות שאיבה וקידוחים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת אלישמע שטח העסקה 5030.0 מ"ר בישוב אלישמע.28-06-2020
651085 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ברק.28-06-2020
651086 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 380.0 מ"ר בישוב רגבים.28-06-2020
651087 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 491.0 מ"ר בישוב אליפלט.28-06-2020
646477 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 209211.0 מ"ר בישוב ראשון לציון. גוש 5419 חלקה 7 י25-06-2020
651002 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651003 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יח"ד אחת שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651004 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים-יחידה אחת שטח העסקה 466.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651005 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנה תעשיה שטח העסקה 4172.0 מ"ר בישוב ראש פנה.25-06-2020
651006 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 779.0 מ"ר בישוב נאות מרדכי.25-06-2020
651007 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 461.0 מ"ר בישוב נאות מרדכי.25-06-2020
651008 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 922.0 מ"ר בישוב מרום הגולן.25-06-2020
651009 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 461.0 מ"ר בישוב עמיר.25-06-2020
651010 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 494.0 מ"ר בישוב דפנה.25-06-2020
651011 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 256.0 מ"ר בישוב יפתח.25-06-2020
651012 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 683.0 מ"ר בישוב דפנה.25-06-2020
651013 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב הזורעים.25-06-2020
651014 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651015 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651018 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 439.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651019 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 480.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651020 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 467.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651021 פעיל מתקני מים חכירה ללא הסכם פיתוח, בריכת מים מנורים שטח העסקה 2526.0 מ"ר בישוב פוריה עילית.25-06-2020
651023 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 464.0 מ"ר בישוב עמיר.25-06-2020
651024 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 720.0 מ"ר בישוב נאות מרדכי.25-06-2020
651025 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651026 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651027 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651028 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651029 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651030 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651031 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651032 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 452.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651033 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 567.0 מ"ר בישוב רגבים.25-06-2020
651034 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, רכישת זכויות למגורים שנחלה שטח העסקה 3969.0 מ"ר בישוב כוכב מיכאל.25-06-2020
651035 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651036 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651037 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב לבון.25-06-2020
651038 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 650.0 מ"ר בישוב לבנים.25-06-2020
651039 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עפ"י סימן ז לפרק משנה 8.3 שטח העסקה 24859.0 מ"ר בישוב עולש.25-06-2020
651040 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 525.0 מ"ר בישוב אליכין.25-06-2020
651041 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה - חלקה א' שטח העסקה 9085.0 מ"ר בישוב נהריה.25-06-2020
650859 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב כפר גלעדי.24-06-2020
650860 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 771.0 מ"ר בישוב דפנה.24-06-2020
650861 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 707.0 מ"ר בישוב דפנה.24-06-2020
650862 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 540.0 מ"ר בישוב דפנה.24-06-2020
650863 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב עמיר.24-06-2020
650864 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב עמיר.24-06-2020
650865 פעיל מסחר בנחלה הרשאה לשימוש, משרד ביטוח שטח העסקה 139.0 מ"ר בישוב ניר בנים.24-06-2020
650866 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, יח אירוח שטח העסקה 42.0 מ"ר בישוב תל תאומים.24-06-2020
650867 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לעיבוד שבבי ולחיתוך חוט בטכנולו שטח העסקה 2018.0 מ"ר בישוב מעלות תרשיחא.24-06-2020
650868 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 436.0 מ"ר בישוב חולתה.24-06-2020
650869 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב עמיר.24-06-2020
650870 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 590.0 מ"ר בישוב דפנה.24-06-2020
650871 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 467.0 מ"ר בישוב דפנה.24-06-2020
650872 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 342.0 מ"ר בישוב עמיר.24-06-2020
650873 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב בית אלפא.24-06-2020
650874 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מסד.24-06-2020
650875 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 593.0 מ"ר בישוב מסד.24-06-2020
650876 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 513.0 מ"ר בישוב מסד.24-06-2020
650877 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 602.0 מ"ר בישוב מסד.24-06-2020
650889 פעיל רכישת רישוי, תחזוקה ושעות תמיכה עבור תוכנת CHARON, לאמולציה למערכת VMS, באמצעות חברת קומדע בע"מ. 24-06-2020
650896 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, בית אבות שטח העסקה 3033.0 מ"ר בישוב אושה.24-06-2020
650897 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 1011.0 מ"ר בישוב בית חנן.24-06-2020
650898 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב משמר הירדן.24-06-2020
650899 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 417.0 מ"ר בישוב מענית.24-06-2020
650900 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים - יחידה אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מענית.24-06-2020
650901 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1129.0 מ"ר בישוב עין שריד.24-06-2020
650902 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות להסדר בהוראות סימן ז פרק משנ שטח העסקה 13036.0 מ"ר בישוב בית גמליאל.24-06-2020
650903 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות להסדר במסגרת התחשבנות דמה"ס שטח העסקה 24909.0 מ"ר בישוב בארותים.24-06-2020
650904 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, התחשבנות בגין דמי הסכמה שטח העסקה 4845.0 מ"ר בישוב שדי חמד.24-06-2020
650905 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.24-06-2020
650906 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 451.0 מ"ר בישוב מענית.24-06-2020
650907 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יח"ד אחת שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב מענית.24-06-2020
650511 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר- בית מגורים אחד שטח העסקה 4944.0 מ"ר בישוב כפר סירקין.23-06-2020
650934 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לצביעה של פרופילי אלומיניום שטח העסקה 4000.0 מ"ר בישוב חצור הגלילית.23-06-2020
650935 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, אחסנת מוצרים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב בן זכאי.23-06-2020
650936 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 477.0 מ"ר בישוב מענית.23-06-2020
650937 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר ותעשיה שטח העסקה 3534.0 מ"ר בישוב נשר.23-06-2020
650939 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 897.0 מ"ר בישוב נטור.23-06-2020
650940 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 914.0 מ"ר בישוב נטור.23-06-2020
650941 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב בלפוריה.23-06-2020
650942 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קייט בנחלה 85 מרגליות שטח העסקה 35.0 מ"ר בישוב מרגליות.23-06-2020
650943 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נאות גולן נחלה 151 שטח העסקה 1600.0 מ"ר בישוב נאות הגולן.23-06-2020
650944 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אביבים נחלה 225 שטח העסקה 1053.0 מ"ר בישוב אביבים.23-06-2020
650826 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לחינוך חכירה ללא הסכם פיתוח, מכינה קדם צבאית שטח העסקה 2665.0 מ"ר בישוב מצפה אילן.21-06-2020
650827 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לחינוך חכירה ללא הסכם פיתוח, הרחבת בית הספר שטח העסקה 3915.0 מ"ר בישוב עכו.21-06-2020
650829 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 106299.0 מ"ר בישוב מרחביה מושב.21-06-2020
650795 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 306500.0 מ"ר בישוב הודיה.18-06-2020
650796 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 606.0 מ"ר בישוב מסד.18-06-2020
650797 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הרשאה לשימוש, אחסנה ומפעל ליצור משטחי עץ שטח העסקה 15876.0 מ"ר בישוב גת (קבוץ).18-06-2020
650801 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור מגרש 521 שטח העסקה 609.0 מ"ר בישוב שלוה.18-06-2020
650719 פעיל מסחר - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת תדלוק פנימית- מסחרית שטח העסקה 1248.0 מ"ר בישוב עין גב.17-06-2020
650720 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אליפלט.17-06-2020
650721 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 489.0 מ"ר בישוב אליפלט.17-06-2020
650722 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מפעל לייצור מוצרי אלומניום שטח העסקה 2090.0 מ"ר בישוב מ.א. גוש עציון.17-06-2020
650723 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1248.0 מ"ר בישוב כפר אדומים.17-06-2020
650724 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב פקיעין חדשה.17-06-2020
650725 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 881.0 מ"ר בישוב עין זיון.17-06-2020
650726 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1116.0 מ"ר בישוב אבני איתן.17-06-2020
650727 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1114.0 מ"ר בישוב אבני איתן.17-06-2020
650728 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 449.0 מ"ר בישוב מרחביה קבוץ.17-06-2020
650729 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ פארק שעשועים וספורט שטח העסקה 17270.0 מ"ר בישוב כפר אדומים.17-06-2020
650730 פעיל פארק / גן ציבורי חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 3340.0 מ"ר בישוב כפר אדומים.17-06-2020
650731 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 966.0 מ"ר בישוב כפר אדומים.17-06-2020
650732 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1868.0 מ"ר בישוב כפר אדומים.17-06-2020
650733 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 6100.0 מ"ר בישוב כפר אדומים.17-06-2020
650734 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1082.0 מ"ר בישוב פרדס חנה כרכור.17-06-2020
650735 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 869.0 מ"ר בישוב נטור.17-06-2020
650736 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 898.0 מ"ר בישוב נטור.17-06-2020
650737 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 903.0 מ"ר בישוב נטור.17-06-2020
650738 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 880.0 מ"ר בישוב נטור.17-06-2020
650739 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650740 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב שורשים.17-06-2020
650741 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות להסדר הקבוע בסימן ז שטח העסקה 2930.0 מ"ר בישוב כפר הס.17-06-2020
650742 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 753.0 מ"ר בישוב פורייה-נווה עובד.17-06-2020
650744 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650745 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650746 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650747 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650748 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 511.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650749 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1114.0 מ"ר בישוב אבני איתן.17-06-2020
650750 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650751 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650752 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650753 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 522.0 מ"ר בישוב מצובה.17-06-2020
650671 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 579.0 מ"ר בישוב מסד.16-06-2020
650672 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 511.0 מ"ר בישוב מסד.16-06-2020
650673 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אורטל.16-06-2020
gov