התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
654249 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים שטח העסקה 15015.0 מ"ר בישוב טירת צבי.20-09-2020
654250 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים שטח העסקה 15055.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.20-09-2020
654251 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים (בריכת גלבוע) שטח העסקה 10015.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.20-09-2020
654252 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים (בריכת אלי) שטח העסקה 15015.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.20-09-2020
654253 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מסגרות כללית שטח העסקה 1177.0 מ"ר בישוב כפר כנא.20-09-2020
654254 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים שטח העסקה 59.0 מ"ר בישוב ירושלים. גוש 30453 חלקה 35 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".20-09-2020
654255 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים שטח העסקה 58.0 מ"ר בישוב ירושלים. גוש 30452 חלקה 24 המלצת היועמ"ש של מרחב ירושלים של "הרשות" בהתאם למצב הדברים בפועל ובחינתם של ספקים נמצא כי "החברה" הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר הטרנספורמציה. לאור זאת מומלץ להקצות את השטח האמור לעיל ל"חברה".20-09-2020
654256 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 10092.0 מ"ר בישוב גדרה.20-09-2020
654257 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב הזורעים.20-09-2020
654258 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב הזורעים.20-09-2020
654259 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אשרת.20-09-2020
654260 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 579.0 מ"ר בישוב תל תאומים.20-09-2020
654261 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עדופי עפר שטח העסקה 15189.0 מ"ר בישוב פתח תקוה. גוש 6640 חלקה 76 חוות דעת בתיק 53000096א20-09-2020
654262 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 651.0 מ"ר בישוב ירדנה.20-09-2020
654263 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים-יחידה אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מענית.20-09-2020
631947 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 3975.0 מ"ר בישוב אביחיל.16-09-2020
654108 פעיל מגורים 2-4 קומות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1485.0 מ"ר בישוב אור יהודה.16-09-2020
654109 פעיל מוסדות ומבני צבור לתרבות ופנאי חכירה ללא הסכם פיתוח, גנ"י. בי"ס, מעון יום. מגרש ספורט , מ שטח העסקה 4620.0 מ"ר בישוב אספר.16-09-2020
654110 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, בי"ס.גנ"י.מעונות יום.בי"כ.ספריה.מקוו שטח העסקה 1800.0 מ"ר בישוב אספר.16-09-2020
654111 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרד למקצועות חופשיים שטח העסקה 50.0 מ"ר בישוב נהלל.16-09-2020
654112 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א של נחלה דמי רכישה שטח העסקה 1611.0 מ"ר בישוב מבקיעים.16-09-2020
654113 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 409.0 מ"ר בישוב רגבים.16-09-2020
654114 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 429.0 מ"ר בישוב רגבים.16-09-2020
654115 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גני ילדים.בית ספר.מקווה.ספריה.מועדון שטח העסקה 1750.0 מ"ר בישוב אספר.16-09-2020
654116 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, בית ספר. גני ילדים.מועדון נוער.ספריה שטח העסקה 1600.0 מ"ר בישוב אספר.16-09-2020
654117 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו 2 שנאים שטח העסקה 62.0 מ"ר בישוב מעלה אדומים.16-09-2020
654118 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מעון יום ובית כנסת שטח העסקה 1060.0 מ"ר בישוב מעלה מכמש.16-09-2020
654119 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה- חלקה א' שטח העסקה 6639.0 מ"ר בישוב גן השומרון.16-09-2020
654120 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, בית יציקה לייצור,שיפוץ,יבוא משאבות שטח העסקה 6015.0 מ"ר בישוב שקד.16-09-2020
654121 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת טרנספורמציה שטח העסקה 42.0 מ"ר בישוב גן יבנה. גוש 2769 חלקה 15 ספק יחיד16-09-2020
654122 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לחינוך חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנה לישיבה על תיכונית וגן ילדים שטח העסקה 2100.0 מ"ר בישוב חברון. גוש 34021 חלקה 110 חוו"ד תכנונית16-09-2020
654123 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גנ"י. בי"ס, מעון יום. מגרש ספורט , מ שטח העסקה 1650.0 מ"ר בישוב אספר.16-09-2020
654124 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו 2 שנאים שטח העסקה 62.0 מ"ר בישוב מעלה אדומים.16-09-2020
654163 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 1123.0 מ"ר בישוב עשרת.16-09-2020
654164 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, נגריה שטח העסקה 1768.0 מ"ר בישוב פקיעין(בקיעה).16-09-2020
654165 פעיל מגורים מכר ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 76.0 מ"ר בישוב עראבה.16-09-2020
654166 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 576.0 מ"ר בישוב לבנים.16-09-2020
654167 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרדים אחסנה תעשיה זעירה וסטודיו שטח העסקה 207.0 מ"ר בישוב יציץ.16-09-2020
654168 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי הוראות סימן ד בפרק 8.4 שטח העסקה 404.0 מ"ר בישוב צבעון.16-09-2020
654169 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי סימן ד בפרק 8.4 שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב צבעון.16-09-2020
654170 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי הוראות סימן ד בפרק 8.4 שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב צבעון.16-09-2020
654171 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 642.0 מ"ר בישוב נאות מרדכי.16-09-2020
654172 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 389.0 מ"ר בישוב יפתח.16-09-2020
654173 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א של נחלה שטח העסקה 4627.0 מ"ר בישוב צלפון.16-09-2020
654174 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי הוראת סימן ד בפרק 8.4 שטח העסקה 412.0 מ"ר בישוב צבעון.16-09-2020
654175 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי סימן ד בפרק 8.4 שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב צבעון.16-09-2020
654176 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי סימן ד בפרק 8.4 שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב צבעון.16-09-2020
654177 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי סימן ד בפרק 8.4 שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב צבעון.16-09-2020
654178 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654179 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654180 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 511.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654181 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654182 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מועדון נוער שטח העסקה 1037.0 מ"ר בישוב ניל"י.16-09-2020
654183 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי סימן ד בפרק 8.4 שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב צבעון.16-09-2020
654184 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 319.0 מ"ר בישוב עמיר.16-09-2020
654185 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אביבים- נחלה 57 שטח העסקה 628.0 מ"ר בישוב אביבים.16-09-2020
654186 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אביבים - נחלה 89 שטח העסקה 606.0 מ"ר בישוב אביבים.16-09-2020
654187 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון - נחלה 75 שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב עבדון.16-09-2020
654188 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, זרעית - נחלה 84 שטח העסקה 939.0 מ"ר בישוב כפר רוזנואלד (זרעית).16-09-2020
654190 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ, פארק שעשועים וספורט שטח העסקה 306.0 מ"ר בישוב כפר תפוח.16-09-2020
654191 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, 44 מקומות חניה. שטח העסקה 1900.0 מ"ר בישוב אספר.16-09-2020
654192 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1870.0 מ"ר בישוב מעלה מכמש.16-09-2020
654193 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1957.0 מ"ר בישוב גבעת זאב.16-09-2020
654194 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מתנ"ס, אולם ספורט ומגרש ספורט שטח העסקה 11100.0 מ"ר בישוב מצפה יריחו.16-09-2020
654195 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גני ילדים וספריה שטח העסקה 5630.0 מ"ר בישוב ניל"י.16-09-2020
654196 פעיל שטח ספורט חכירה ללא הסכם פיתוח, אולם ספורט ומגרש ספורט שטח העסקה 6989.0 מ"ר בישוב ניל"י.16-09-2020
654197 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ ואמפיתיאטרון שטח העסקה 9526.0 מ"ר בישוב ניל"י.16-09-2020
654199 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מועדון גיל הזהב שטח העסקה 1496.0 מ"ר בישוב ניל"י.16-09-2020
654200 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 4357.0 מ"ר בישוב נס ציונה.16-09-2020
654201 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 2944.0 מ"ר בישוב הוד השרון.16-09-2020
654202 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 750.0 מ"ר בישוב יבנאל.16-09-2020
654204 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה חד-משפחתית שטח העסקה 450.0 מ"ר בישוב אורנית.16-09-2020
654205 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, יחידת מגורים שטח העסקה 126.0 מ"ר בישוב גבעתיים.16-09-2020
654206 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר חשמל 2 שנאים שטח העסקה 25.0 מ"ר בישוב נשר. גוש 11236 חלקה 46 .16-09-2020
654207 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654208 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים-יחידה אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654209 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 516.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654210 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654211 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים יחידה אחת שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654212 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654213 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים-יחידה אחת שטח העסקה 506.0 מ"ר בישוב מענית.16-09-2020
654042 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, 3 יח"ד שטח העסקה 1753.0 מ"ר בישוב הוד השרון.15-09-2020
654043 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 יח"ד בקיר משותף שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב הוד השרון.15-09-2020
654044 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 999.0 מ"ר בישוב קלע.15-09-2020
654045 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 506.0 מ"ר בישוב אור הגנוז.15-09-2020
654046 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אבירים.15-09-2020
654047 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקה א של הנחלה שטח העסקה 7818.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.15-09-2020
654048 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אשרת.15-09-2020
654049 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 9118.0 מ"ר בישוב גדיש.15-09-2020
654050 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עפ"י סימן ז לפרק משנה 8.3 שטח העסקה 2427.0 מ"ר בישוב בית עובד.15-09-2020
648031 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 1075.0 מ"ר בישוב שואבה.14-09-2020
653983 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 3 שנאים שטח העסקה 75.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה יהודה.14-09-2020
653984 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 3 שנאים שטח העסקה 78.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה יהודה.14-09-2020
653985 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 2 שנאים שטח העסקה 58.0 מ"ר בישוב אשקלון.14-09-2020
653986 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
653987 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב נטף.14-09-2020
653988 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
653989 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
653990 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - בית מגורים אחד שטח העסקה 4011.0 מ"ר בישוב גבתון.14-09-2020
653991 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
653992 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נטועה - נחלה 77 שטח העסקה 847.0 מ"ר בישוב נטועה.14-09-2020
653993 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עבדון - נחלה 105 שטח העסקה 607.0 מ"ר בישוב עבדון.14-09-2020
653994 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
653996 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד - נחלה 405 שטח העסקה 2493.0 מ"ר בישוב אלי-עד.14-09-2020
653997 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 516.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
653998 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
653999 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
654000 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב איחוד.14-09-2020
654001 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 401.0 מ"ר בישוב ניר דוד תל עמל.14-09-2020
654002 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב שדה אילן.14-09-2020
654003 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מצבעב לצביעת פרופילים שטח העסקה 4069.0 מ"ר בישוב גורן.14-09-2020
653928 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב לבון.13-09-2020
653929 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 529.0 מ"ר בישוב שדה אילן.13-09-2020
653930 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, שטחי משבצת האגודה שטח העסקה 4139795.0 מ"ר בישוב עוזה.13-09-2020
653931 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה בעל שטח העסקה 2711000.0 מ"ר בישוב עוזה.13-09-2020
653932 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הרשאה לתיכנון, הרשאה לתכנון לצורך הרחבת מפעל שטח העסקה 370.0 מ"ר בישוב בית שמש.13-09-2020
653933 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב נטף.13-09-2020
653934 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, דמי רכישה 33% שטח העסקה 3865.0 מ"ר בישוב שדה דוד.13-09-2020
653935 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחברים חדשים 33% שטח העסקה 365.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.13-09-2020
653936 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחבר ותיק שטח העסקה 373.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.13-09-2020
632591 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת חקלאית שטח העסקה 1642144.0 מ"ר בישוב שדי חמד.10-09-2020
653847 פעיל הרחבה-מושב/קיבוץ בניה מרוכזת הסכם פיתוח לחכר, דגם צבאים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב שדה נחום.10-09-2020
653849 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מענית.10-09-2020
653850 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 473.0 מ"ר בישוב מענית.10-09-2020
653851 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 480.0 מ"ר בישוב רגבים.10-09-2020
653852 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים יחידה אחת שטח העסקה 475.0 מ"ר בישוב רגבים.10-09-2020
653853 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מקצועי שטח העסקה 795.0 מ"ר בישוב כפר יחזקאל.10-09-2020
653854 פעיל מסחר ושרותים אחרים חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר ומשרדים שטח העסקה 3314.0 מ"ר בישוב טבריה.10-09-2020
653855 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מתחם קבלת הגז (הרחבה) שטח העסקה 21500.0 מ"ר בישוב אשדוד.10-09-2020
653856 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב שניר.10-09-2020
653857 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב תובל.10-09-2020
653858 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 660.0 מ"ר בישוב לבנים.10-09-2020
653859 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 404.0 מ"ר בישוב ניר דוד תל עמל.10-09-2020
653860 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חולתה.10-09-2020
653861 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים שטח העסקה 15015.0 מ"ר בישוב טירת צבי.10-09-2020
653862 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, עיבוד שבבי שטח העסקה 3367.0 מ"ר בישוב מגדל העמק.10-09-2020
653863 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 301.0 מ"ר בישוב אשחר.10-09-2020
653864 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 517.0 מ"ר בישוב שורשים.10-09-2020
653866 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת חקלאית שטח העסקה 2336873.0 מ"ר בישוב משמרת.10-09-2020
653867 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לחברים חדשים 33% שטח העסקה 451.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.10-09-2020
653868 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך ליורש חבר ותיק שטח העסקה 375.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.10-09-2020
653869 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירה לחברים חדשים שטח העסקה 799.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.10-09-2020
653870 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רגבים.10-09-2020
653871 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים שטח העסקה 15015.0 מ"ר בישוב טירת צבי.10-09-2020
653872 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים שטח העסקה 15015.0 מ"ר בישוב טירת צבי.10-09-2020
653873 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים חכירה ללא הסכם פיתוח, סולארי על בריכת דגים שטח העסקה 15015.0 מ"ר בישוב טירת צבי.10-09-2020
653874 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב מענית.10-09-2020
653875 פעיל מגורים שיוך דירות חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים- יחידה אחת שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב מענית.10-09-2020
653896 פעיל התקשרות עם מודדים להכנת תצ"ר ביישוב הר עמשא .10-09-2020
653335 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים יחידה אחת שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רגבים.10-09-2020
653809 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - בית מגורים אחד שטח העסקה 4884.0 מ"ר בישוב כפר סירקין.09-09-2020
653811 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 1364.0 מ"ר בישוב עשרת.09-09-2020
653812 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרדים ואחסנה שטח העסקה 150.0 מ"ר בישוב חרב לאת.09-09-2020
653813 פעיל תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת שאיבה שטח העסקה 780.0 מ"ר בישוב אלי-עד.09-09-2020
653814 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב רשפים.09-09-2020
652036 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - בית מגורים אחד שטח העסקה 4783.0 מ"ר בישוב כפר סירקין.09-09-2020
653191 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 895.0 מ"ר בישוב אלישמע.09-09-2020
653770 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקה א של הנחלה שטח העסקה 3971.0 מ"ר בישוב אליקים.08-09-2020
653771 פעיל מתקני טיהור -מתקן לטיהור שפכים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת שאיבה מרכז שפירא שטח העסקה 122.0 מ"ר בישוב מרכז שפירא.08-09-2020
653772 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב עין אילה.08-09-2020
653773 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים אחד - שיוך דירות 692 שטח העסקה 477.0 מ"ר בישוב יסודות.08-09-2020
653774 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 4 יח אירוח + משרד למצועות חופשיים שטח העסקה 221.0 מ"ר בישוב בן עמי.08-09-2020
653776 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 25000.0 מ"ר בישוב מ.א. גזר.08-09-2020
653777 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א של נחלה שטח העסקה 7278.0 מ"ר בישוב כפר אוריה.08-09-2020
653720 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 5000.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653721 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 4520.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653722 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 4520.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653723 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 4650.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653724 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 5200.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653725 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 5350.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653726 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 4520.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653727 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 4520.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653728 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לקופה ארוכה שטח העסקה 4520.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653729 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 5900.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653730 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 5350.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653732 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 6600.0 מ"ר בישוב חדרה.07-09-2020
653733 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, ההסדר הקבוע בסימן ז לפרק משנה 3 .8 שטח העסקה 9797.0 מ"ר בישוב ניצני עוז.07-09-2020
653734 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כפר חושן (ספסופה).07-09-2020
653735 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1177.0 מ"ר בישוב עתלית.07-09-2020
653736 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת חקלאית שטח העסקה 2250964.0 מ"ר בישוב גבעת כח.07-09-2020
653737 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 538.0 מ"ר בישוב שדה נחום.07-09-2020
653648 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור ריהוט גן "יוצרים בטבע" שטח העסקה 1671.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.06-09-2020
653649 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 25513.0 מ"ר בישוב פדיה.06-09-2020
653650 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א שטח העסקה 20723.0 מ"ר בישוב מגדים.06-09-2020
653651 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מבנה תעשייתי לייצור סלטים שטח העסקה 3077.0 מ"ר בישוב אום אל פחם.06-09-2020
653652 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 511.0 מ"ר בישוב רגבים.06-09-2020
653653 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, סימן ד, פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות שטח העסקה 19635.0 מ"ר בישוב אורות.06-09-2020
653654 פעיל מלונאות ומסחר חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר, תיירות ואירוח כפרי שטח העסקה 44570.0 מ"ר בישוב דור.06-09-2020
653655 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית שטח העסקה 517.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב מ.06-09-2020
653657 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1146.0 מ"ר בישוב עין מאהל.06-09-2020
653658 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנה ציבור שטח העסקה 1355.0 מ"ר בישוב חצור הגלילית.06-09-2020
653659 פעיל מבנים ומוסדות ציבור לדת חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני ציבור שטח העסקה 1349.0 מ"ר בישוב חצור הגלילית.06-09-2020
653660 פעיל מבנים ומוסדות ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 3110.0 מ"ר בישוב ביריה.06-09-2020
653661 פעיל מתקנים פוטו-וולטאיים הרשאה לשימוש, מתקן פוטו וולטאי - מאגר הגומא שטח העסקה 69800.0 מ"ר בישוב מ.א. גליל עליון.06-09-2020
653662 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.06-09-2020
653663 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 467.0 מ"ר בישוב עמיר.06-09-2020
653664 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל פירוק בשר שטח העסקה 710.0 מ"ר בישוב אום אל פחם.06-09-2020
653665 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור ועיבוד אלומניום שטח העסקה 1137.0 מ"ר בישוב אום אל פחם.06-09-2020
653666 פעיל תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור רהיטים שטח העסקה 5832.0 מ"ר בישוב אום אל פחם.06-09-2020
653667 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד - נחלה 404 שטח העסקה 2494.0 מ"ר בישוב אלי-עד.06-09-2020
gov