תוכנית מחיר למשתכן

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מחיר למשתכן​​​​

 

כללי  

​תוכנית "מחיר למשתכן" היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים שיזמה ממשלת ישראל, בהובלת משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י). המדינה מעמידה בראש סדר העדיפויות את קידום פתרונות דיור לציבור. מטרת התוכנית היא להקל על משפחות צעירות לקנות ​​דירה ראשונה בתנאים מועדפים. 

  • הנחה של 200,000 ש"ח לפחות לרוכשים דירה.

  • סבסוד של עד 80 אחוזים מעלות הקרקע המוצעת לבנייה.

  • הזמנת קבלנים להתחרות במכרזים על המחיר הנמוך ביותר למ"ר לדירה.

  • מתן סבסוד פיתוח לקבלנים ומענקים לרוכשים בסך מצטבר של עד 100,000 ש"ח.

מחיר למשתכן ברשות מקרקעי ישראל  

רשות מקרקעי ישראל, כגוף האמון על ניהול קרקעות המדינה, היא זרוע מרכזית בביצוע המדיניות של הממשלה. המקצועיות, המומחיות והידע העשיר של עובדי הרשות​ באים לידי ביטוי בשלבי התהליך השונים של "מחיר למשתכן", החל מתכנון הקרקע, דרך שיווק הקרקעות ליזמים וחתימת הסכמים עם הרשויות המקומיות לקידום הפרויקטים של מחיר למשתכן, ועד לבניית הדירות. במסגרת מועצת מקרקעי ישראל, מגבשת רמ"י את הכללים והתקנות של תוכנית "מחיר למשתכן", בוחנת את יישום התוכנית ומייעצת בסוגיות מקצועיות.

הזכאים במסגרת מחיר למשתכן  

בעלי אישור זכאות מאת משרד ​הבינוי והשיכון לרכישת דירה במסגרת מסלול מחיר למשתכן (ומחיר מטרה).

חסרי דירהיחיד או תא משפחתי שאין להם זכויות בדירה או בחלק מדירה 6 שנים קודם למועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן.

תא משפחתי – זוג נשוי או ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים; זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך 3 חודשים; הורה חד הורי עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו ועוד, כמפורט בהחלטה.

יחידים – רווקים, גרושים או אלמנים מגיל 35 ומעלה או נכים בני 21 ומעלה שהוכרו כנכי גפיים תחתונות לצמיתות ובעלי דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 75 אחוזים​ או יותר, כמפורט בהחלטה.

הטבות לבני המקום – בן מקום הוא חסר דיור שמקום מגוריו הקבוע ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז הוא בתחום שיפוט הרשות המקומית שבה ייבנה הפרויקט – ובלבד שה​מציא את אישור ​מרשם האוכלוסין.

הכול כמפורט בפרק 4.7 לקובץ החלטות המועצה​.

gov