מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

תוצאות 30-16 מתוך 60 תוצאות
  33.04B
  בדיקת תכניות המקודמות ע"י גורמי חוץ   |   27/10/2019

  ​מטרת נוהל זה היא קביעת תהליך אחיד וסדור לבדיקת תוכניות המוגשת על ידי גורמי חוץ על מקרקעין המנוהלים על ידי רמ"י ולתוכניות גובלות המשפיעות על מקרקעין בניהול הרשות​

  להרחבה
  33-32.01B
  קידום בנייה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותכניות רחבות היקף   |   23/08/2017

  ​​​​

  להרחבה
  34.03M
  השגה על שומת מקרקעין   |   19/03/2018

  ​​​דף מידע לפונה - בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין

  להרחבה
  34.04MT
  הזמנת שומת מקרקעין   |   17/04/2018

  ​​​​​​​​

  להרחבה
  35.01A
  נוהל אב- הקצאות בפטור ממכרז   |   04/12/2018

  ​​​​​

  להרחבה
  35.02B
  הקצאה בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאיזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעל   |   09/01/2019

  ​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה​

  להרחבה
  35.03B
  הקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים   |   20/05/2015

  ​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים

  להרחבה
  35.04B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרת מתקני תקשורת   |   21/05/2015

  ​​​דף מידע לפונה - הקצאה בפטור ממכרז למטרת מתקני תקשורת​

  להרחבה
  35.05B
  פיצוי על פי חוק רכישת מקרקעין (חר"מ) ושחרור תמורה על פי חוק נכסי נפקדים (חנ"נ)   |   30/07/2015

  ​​דף מידע לפונה - פיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים

  להרחבה
  35.06B
  הקצאת מקרקעין לרשות מקומית בפטור ממכרז לצרכי ציבור   |   14/05/2017

  ​​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבדנספח - תדריך תכנון להקצאת קרקעות לצרכי ציבור (באתר משרד הבינוי)

  להרחבה
  35.07B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת   |   29/01/2017

  ​​​ ​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת   ​

  להרחבה
  35.09B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך חיפוש, חקירה והפקת משאבי טבע   |   12/07/2016

   

  להרחבה
  35.10B
  הקצאת קרקע בפטור למוסדות ציבור   |   24/12/2018

  ​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח​​

  להרחבה
  35.11B
  הקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז- למטרת מלונאות/מיזם תיירותי (אטרקציה)   |   05/12/2017

  ​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז - למטרת מלונאות / מיזם תיירותי (אטרקציה)

  להרחבה
  35.12B
  שינוי שטח ההקצאה בעקבות פרצלציה   |   20/11/2016

  ​מטרות הנוהל:

  • ​קביעת תהליך אחיד לעדכון שטח וזכויות בנייה שהשתנו לאחר ההקצאה. 
  • קביעת תהליך אחיד לחישוב תשלום נדרש בעקבות שינויים ב"שטח ההקצאה" או שינוי ב"שטח ההקצאה ובזכויות הבנייה".

  להרחבה
 
gov