מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
  33.02B
  מתן הרשאות לתכנון   |   17/12/2020

  ​​​​​רמ"י פועלת להעמדת קרקעות זמינות לפיתוח ולשיווק בכל רחבי הארץ לשימושים מגוונים כגון: מגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות, תשתיות באמצעות מתן הרשאות לתכנון לגורמי תכנון שונים.

  ​מטרת הנוהל:

  1. לפרט את תהליך מתן הרשאה והתקשרות לצורך קידום התכנון במקרקעי ישראל (מדינה, רשות הפיתוח וקק"ל), ע"י גורמי התכנון, על כל שלביו. 

  2. לקצוב לוחות זמנים לתהליך מתן ההרשאה לתכנון.

  3. להסדיר את עבודת אגף תכנון ופרויקטים (להלן : אתו"פ) למול יחידות התכנון במרחבים העסקיים ברמ"י.

  4. להגדיר סמכויות אישור וביצוע. 

  להרחבה
 
gov