מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    35.06B
    הקצאת מקרקעין לרשות מקומית בפטור ממכרז לצרכי ציבור   |   14/05/2017

    ​​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבדנספח - תדריך תכנון להקצאת קרקעות לצרכי ציבור (באתר משרד הבינוי)

    להרחבה
 
gov