מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

נהלים

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    33.04B
    בדיקת תכניות המקודמות ע"י גורמי חוץ   |   27/10/2019

    ​מטרת נוהל זה היא קביעת תהליך אחיד וסדור לבדיקת תוכניות המוגשת על ידי גורמי חוץ על מקרקעין המנוהלים על ידי רמ"י ולתוכניות גובלות המשפיעות על מקרקעין בניהול הרשות​

    להרחבה
 
gov