מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

נהלים

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
    33.03B
    מעקב וקידום פרוייקטים להם ניתנו הרשאות לתכנון   |   04/11/2018

    ​מטרת נוהל זה היא הגדרת עקרונות ליווי הליך תכנון ואישור תכניות להן ניתנה הרשאה לתכנון ע"י רמ"י, בהתאם ליעדים שנקבעו בתכנית העבודה של רמ"י. ​

    להרחבה
 
gov