מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

תוצאות 15-1 מתוך 60 תוצאות
  05.02M
  הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לזרים   |   11/04/2019

  ​​​​​​​​​​​​​מטרת הנוהל - הסדרת הליך אחיד לאישור בקשה להקניית זכויות לזרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בהתאם להוראות החוק. 

  להרחבה
  05.03M
  נוהל מייצגים (מיופי כוח)   |   12/05/2019

  ​​הנוהל נכתב בהתאם לחוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ,ומטרתו להסדיר את נושא מסירת מידע לשלוח וביצוע פעולות על ידו, על סמך יפוי כח. כמו כן הנוהל מפרט את הסייגים וגבולות מרחב הפעולה לכל סוג של יפוי כח. 

  להרחבה
  06.01M
  חלף היטל השבחה   |   07/09/2014

  ​​​​

  להרחבה
  11.02M
  מפת"ח-מפת פישוט תהליכים חדשה   |   04/06/2019

  ​​​​​​

  להרחבה
  13.01M
  יישום חוק חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל   |   16/07/2014

  ​​דף מידע לפונה - חוק חופש המידע​​

  להרחבה
  21.02B
  אכלוס משתכנים במגורים, במסחר ובתעסוקה   |   04/06/2019

  ​​​​​​​דף מידע לפונה - ​​ישום מקוון לאכלוס משתכניםיישום מקוון לאכלוס משתכנים  - הסבר על תהליך האכלוס​​

  להרחבה
  21.03B
  תוספת בנייה במגורים- בנייה צמודת קרקע   |   14/08/2019

  ​​הנוהל מגדיר את תהליך העבודה לתוספת בניה במגורים בבנייה צמודת קרקע.                                                                                             

  להרחבה
  22.03B
  רישום /תיקון/ביטול צו בית משותף לרבות תמ"א 38   |   03/01/2019

  דף מידע לרישום / תיקון / ביטול צו בית משותף ​​

  להרחבה
  22.04B
  פעולות לצורך רישום או עדכון זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)   |   23/07/2018

  ​​​​לדף המידע לפונה​

  להרחבה
  32.01B
  שיווק דיור להשכרה – מסלול ייחודי   |   10/07/2019

  ​​

  להרחבה
  32.02B
  פדיון קרקע חקלאית   |   14/02/2019
  ​הנוהל מגדיר את תהליך העבודה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס'  1470 ו-1297 ביחס לפדיון קרקע חקלאית, שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה ונקבע כי המקרקעין דרושים לצורך שיווק מיידי.להרחבה
  32-04.01B
  פינוי עודפי עפר וחפירה   |   29/05/2017

  ​​דף מידע לפונה - בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז​​​

  להרחבה
  33.01M
  ייזום תכנון וסקרי התכנות   |   24/03/2014

  ​​

  להרחבה
  33.02B
  מתן הרשאות לתכנון   |   18/06/2017

  ​​​​​רמ"י פועלת להעמדת קרקעות זמינות לפיתוח ולשיווק בכל רחבי הארץ לשימושים מגוונים כגון: מגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות, תשתיות באמצעות מתן הרשאות לתכנון לגורמי תכנון שונים.

  ​מטרת הנוהל:

  1. לפרט את תהליך מתן הרשאה והתקשרות לצורך קידום התכנון במקרקעי ישראל (מדינה, רשות הפיתוח וקק"ל), ע"י גורמי התכנון, על כל שלביו. 

  2. לקצוב לוחות זמנים לתהליך מתן ההרשאה לתכנון.

  3. להסדיר את עבודת אגף תכנון ופרויקטים (להלן : אתו"פ) למול יחידות התכנון במרחבים העסקיים ברמ"י.

  4. להגדיר סמכויות אישור וביצוע. 

  להרחבה
  33.03B
  מעקב וקידום פרוייקטים להם ניתנו הרשאות לתכנון   |   04/11/2018

  ​מטרת נוהל זה היא הגדרת עקרונות ליווי הליך תכנון ואישור תכניות להן ניתנה הרשאה לתכנון ע"י רמ"י, בהתאם ליעדים שנקבעו בתכנית העבודה של רמ"י. ​

  להרחבה
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov