חוקים ותקנות

​​

 
תוצאות 16-1 מתוך 16 תוצאות

חוקים ותקנות

  |   מדיניות   |   29/07/1960
חוק יסוד: מקרקעי ישראל
  |   מדיניות | נכסים | בעלות   |   20/03/1950
חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950
  |   מדיניות | נכסים   |   09/08/1950
חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים), התש"י-1950‏
  |   תשלומים   |   06/12/2017
תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות)
  |   חוק חופש המידע | מדיניות   |   06/12/2017
תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר מידע)
  |   מדיניות   |   29/07/1970
חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-‎ 1960
  |   מדיניות   |   29/07/1960
חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-‎1960
  |   רישום | מדיניות   |   02/11/2011
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011
  |   מדיניות   |   27/07/1969
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
  |   מדיניות | בנייה   |   12/08/1965
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
  |   מדיניות | מכרזי מקרקעין   |   12/03/1992
חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992
  |   מכרזי מקרקעין | מדיניות   |   13/05/1993
תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993
gov