החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 135-121 מתוך 675 תוצאות

החלטות ממשלה

3703(דר/186)   |   מדיניות | תכנון   |   22/03/2018
מתחמים מועדפים לדיור - תיקוני הכרזה
3501(דר/182)   |   רפורמה | מדיניות   |   01/02/2018
המשך יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל
3495(דר/175)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - כפר סבא
3496(דר/176)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - נתיבות
3497(דר/177)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - שיבלי
3499(דר/180)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
מתחמי פינוי לשם בינוי - לוד נתניה
gov