מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 135-121 מתוך 678 תוצאות

החלטות ממשלה

3706(דר/189)   |   מחיר למשתכן | מגורים | מדיניות   |   22/03/2018
הרחבת התוכנית לדיור במחיר מופחת
3704(דר/187)   |   פינוי | מדיניות   |   22/03/2018
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - פינוי ובינוי
3703(דר/186)   |   מדיניות | תכנון   |   22/03/2018
מתחמים מועדפים לדיור - תיקוני הכרזה
3501(דר/182)   |   רפורמה | מדיניות   |   01/02/2018
המשך יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל
3495(דר/175)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - כפר סבא
3496(דר/176)   |   מדיניות | מגורים   |   01/02/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - נתיבות
gov