מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 120-106 מתוך 682 תוצאות

החלטות ממשלה

4078   |   מגורים | בנייה | מכרזי מקרקעין | מחיר למשתכן   |   29/07/2018
תכנית חירום לאומית בתחום הדיור הציבורי
4070   |   מדיניות | מחיר למשתכן | מכרזי מקרקעין   |   26/07/2018
הרחבת התוכנית לדיור במחיר מופחת
4015(חכ/85)   |   פרויקטים | שימושים חקלאיים | שירותים   |   20/07/2018
תקציב רשויות הניקוז לשנת 2018
3866   |   תכנון | תוכנית | פיתוח | פרויקטים | מדיניות   |   10/06/2018
תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים בשנים 2018 - 2030
3859   |   ארגונים ומוסדות | פרויקטים   |   03/06/2018
רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל ותיקון החלטת ממשלה
3835(דר/200)   |   בנייה | אכלוס | תכנון | פרויקטים | פיתוח | מגורים   |   24/05/2018
הקמת צוות בין-משרדי לתיאום והסרת חסמי דיור בתחום מכונים לטיהור שפכים לצורכי דיור
3830 (דר/195)   |   בנייה | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   24/05/2018
תוכנית מתאר ארצית לתשתית לאומית - רק"ל חיפה-נצרת - תת"ל 56
3829(דר/193)   |   בנייה | מגורים | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   24/05/2018
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור בסכנין, ברחובות וברהט
gov