החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 105-91 מתוך 686 תוצאות

החלטות ממשלה

4271 (דר/230)   |   בנייה | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   15/11/2018
תכנית מתאר ארצית - מחלף שוקת דרום - תמ"א 31/א/1/3/21
4269 (דר/228)   |   בנייה | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   15/11/2018
תכנית מתאר ארצית - מחצבת קדרים - תמ"א 14 / 8
4191   |   החלטות מועצה | מדיניות   |   18/10/2018
הארכת מינוי ממלא מקום חבר במועצת מקרקעי ישראל
4164   |   החלטות מועצה   |   13/09/2018
הארכת מינוי חברה במועצת מקרקעי ישראל
4140 (דר/226)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור בלוד
4137 (דר/223)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
הקמת יישוב חדש בנגב - "נווה תמרים"
4136 (דר/222)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
הקמת יישוב חדש - כפר שילוב "שיבולת"
4135 (דר/221)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
הקמת יישוב חדש - "דניאל"
4134 (דר/220)   |   תכנון | בנייה   |   30/08/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - אור יהודה - סביון
4133 (דר/219)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
תוכנית לתשתית לאומית - אתר סולארי דימונה - דרום - תת"ל 82
4132 (דר/218)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
תוכנית לתשתית לאומית - מס' 46א - מחלף בני ברית - כביש 41
gov