מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 105-91 מתוך 678 תוצאות

החלטות ממשלה

4137 (דר/223)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
הקמת יישוב חדש בנגב - "נווה תמרים"
4136 (דר/222)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
הקמת יישוב חדש - כפר שילוב "שיבולת"
4135 (דר/221)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
הקמת יישוב חדש - "דניאל"
4134 (דר/220)   |   תכנון | בנייה   |   30/08/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - אור יהודה - סביון
4133 (דר/219)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
תוכנית לתשתית לאומית - אתר סולארי דימונה - דרום - תת"ל 82
4132 (דר/218)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
תוכנית לתשתית לאומית - מס' 46א - מחלף בני ברית - כביש 41
4131 (דר/217)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
תוכנית מתאר ארצית - קו ביוב ראשון לציון - תמ"א 47/א/1/2
4130 (דר/216)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
תוכנית מתאר ארצית - דרך גישה לנמל הדרום - תמ"א 13/ב/1/2/ב/1
4108   |   בנייה | היתר בנייה | פרויקטים | תוכנית | תעשייה ומסחר   |   12/08/2018
שיפור הסביבה העסקית לתעשייה
3916(דר/202)   |   בנייה | פיתוח | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   29/07/2018
תוכנית מתאר ארצית לתשתית לאומית - מסילה רביעית באיילון, קטע תל-אביב מרכז-לוד - תת"ל 33
4078   |   מגורים | בנייה | מכרזי מקרקעין | מחיר למשתכן   |   29/07/2018
תכנית חירום לאומית בתחום הדיור הציבורי
4070   |   מדיניות | מחיר למשתכן | מכרזי מקרקעין   |   26/07/2018
הרחבת התוכנית לדיור במחיר מופחת
4015(חכ/85)   |   פרויקטים | שימושים חקלאיים | שירותים   |   20/07/2018
תקציב רשויות הניקוז לשנת 2018
gov