החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 105-91 מתוך 670 תוצאות

החלטות ממשלה

4130 (דר/216)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
תוכנית מתאר ארצית - דרך גישה לנמל הדרום - תמ"א 13/ב/1/2/ב/1
4108   |   בנייה | היתר בנייה | פרויקטים | תוכנית | תעשייה ומסחר   |   12/08/2018
שיפור הסביבה העסקית לתעשייה
3916(דר/202)   |   בנייה | פיתוח | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   29/07/2018
תוכנית מתאר ארצית לתשתית לאומית - מסילה רביעית באיילון, קטע תל-אביב מרכז-לוד - תת"ל 33
4078   |   מגורים | בנייה | מכרזי מקרקעין | מחיר למשתכן   |   29/07/2018
תכנית חירום לאומית בתחום הדיור הציבורי
4070   |   מדיניות | מחיר למשתכן | מכרזי מקרקעין   |   26/07/2018
הרחבת התוכנית לדיור במחיר מופחת
4015(חכ/85)   |   פרויקטים | שימושים חקלאיים | שירותים   |   20/07/2018
תקציב רשויות הניקוז לשנת 2018
3866   |   תכנון | תוכנית | פיתוח | פרויקטים | מדיניות   |   10/06/2018
תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים בשנים 2018 - 2030
3859   |   ארגונים ומוסדות | פרויקטים   |   03/06/2018
רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל ותיקון החלטת ממשלה
3835(דר/200)   |   בנייה | אכלוס | תכנון | פרויקטים | פיתוח | מגורים   |   24/05/2018
הקמת צוות בין-משרדי לתיאום והסרת חסמי דיור בתחום מכונים לטיהור שפכים לצורכי דיור
gov