מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 90-76 מתוך 678 תוצאות

החלטות ממשלה

4302   |   אזורי עדיפות לאומית | הנחות בקרקע | מגורים   |   25/11/2018
קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון
4285   |   החלטות מועצה | מדיניות   |   22/11/2018
מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל
4274 (דר/233)   |   מגורים | תוכנית | תכנון   |   15/11/2018
תיקון הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - לוד-צפון וג'דידה מכר
4273 (דר/232)   |   בנייה | מגורים | תוכנית | תכנון   |   15/11/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור בקריית גת
4272 (דר/231)   |   בנייה | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   15/11/2018
תכנית מתאר ארצית - נמל הדרום - שטח תפעולי נמלי - תמ"א 13/ב/1/2/ג
4271 (דר/230)   |   בנייה | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   15/11/2018
תכנית מתאר ארצית - מחלף שוקת דרום - תמ"א 31/א/1/3/21
4269 (דר/228)   |   בנייה | פרויקטים | תוכנית | תכנון   |   15/11/2018
תכנית מתאר ארצית - מחצבת קדרים - תמ"א 14 / 8
4191   |   החלטות מועצה | מדיניות   |   18/10/2018
הארכת מינוי ממלא מקום חבר במועצת מקרקעי ישראל
4164   |   החלטות מועצה   |   13/09/2018
הארכת מינוי חברה במועצת מקרקעי ישראל
4140 (דר/226)   |   בנייה | תכנון   |   30/08/2018
הכרזה על מתחם מועדף לדיור בלוד
gov